Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 211626 văn bản

1

Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

21/2003/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2003,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hợp đồng lao động,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2003/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 22/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

2

Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP về hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2003/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 44/2003/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 05 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm

Ban hành: 26/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2009

3

Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động - Thương và Xã hội ban hành

21/2020/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2020,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH,Chuẩn chuyên môn của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp,Chuẩn nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

4

Thông tư 21/2019/TT-BLĐTBXH quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2019/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2019,Bộ Lao động - Thương binh và X,Khối lượng kiến thức tối thiểu ,Công nghệ thông tin,Trình độ trung cấp,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

5

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2018/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2018,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy định đào tạo chất lượng cao ,Trình độ cao đẳng,Trình độ trung cấp,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

6

Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2017/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đề án trợ giúp xã hội ,Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội ,Trợ giúp xã hội,Tiền tệ - Ngân hàng,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

7

Thông tư 21/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 06 nghề: Tự động hóa công nghiệp; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 220KV trở lên; Kỹ thuật truyền hình cáp; Công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su; Kiểm ngư; Trồng rau do Bộ trưởng Bộ Lao động -

21/2015/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Chương trình khung,Chương trình khung cao đẳng nghề,Chương trình khung trung cấp nghề,Xây dựng chương trình khung,Chương trình khung đào tạo ,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

8

Thông tư 21/2014/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2014/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Danh mục nghề đào tạo,Trình độ trung cấp nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2014

9

Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức trần tiền ký quỹ và thị trường lao động mà Doanh nghiệp dịch vụ được thỏa thuận ký quỹ với người lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2013/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2013/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 10/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

10

Thông tư 21/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2012/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2012,Bộ Lao động - Thương binh và X,Rà soát hộ nghèo cận nghèo ,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2012/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 05/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

11

Thông tư 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề cho nghề thuộc nhóm nghề công nghệ kỹ thuật cơ khí - mỹ thuật ứng dụng - kế toán, kiểm toán - công nghệ thông tin do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2011/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung,Trình độ trung cấp,Trình độ cao đẳng nghề,Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí,Mỹ thuật ứng dụng,Công nghệ thông tin,Kế toán Kiểm toán,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 29/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2011

12

Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy văn hóa, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2010/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2010,Bộ Lao động – Thương binh và X,Quy chế quản lý,Giải quyết việc làm,Giải quyết việc làm người sau cai nghiện,Giáo dục đào tạo giải quyết việc làm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 05/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

13

Thông tư 21/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nhóm nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2009/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2009,Bộ Lao động – Thương binh và X,Chương trình khung trung cấp nghề,Chương trình khung cao đẳng nghề,Nhóm nghề nông lâm nghiệp và thủy sản,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 15/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2009

14

Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ lao động, thương binh và xã hội ban hành

21/2007/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2007,Bộ Lao động – Thương binh và X,Người lao động Việt Nam,Làm việc nước ngoài theo hợp đồng,Người lao động đi làm việc nước ngoài,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

15

Thông tư 21/2005/TT-BLĐTBXH bổ sung Thông tư 11/2005/TT-BLĐTBXH về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

21/2005/TT-BLDTBXH,Thông tư 21 2005,Bộ Lao động – Thương binh và X,Điều chỉnh lương hưu,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh trợ cấp,Hướng dẫn,Bổ sung,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

16

Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

09/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 09 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Sửa đổi Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH,Bo vệ người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động,Bo vệ việc làm người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2021

17

Thông tư 08/2021/TT-BLĐTBXH về Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

08/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 08 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Kiểm định an toàn đường ống bằng kim loại dẫn khí nén,An toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén,An toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí hóa lỏng,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

18

Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

07/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 07 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Xác định thu nhập của hộ làm nông lâm nghiệp,Phương pháp rà soát phân loại hộ nghèo hộ cận nghèo,Xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp lâm nghiệp,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

19

Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

05/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 05 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp,Xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao đẳng,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

20

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

06/2021/TT-BLDTBXH,Thông tư 06 2021,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc,Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.216
server250