Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 66572 công văn

161

Công văn số 2896/BLĐTBXH-TL ngày 22/08/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương trong năm 2003

của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 05/2002/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. 5- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm

Ban hành: 22/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

162

Công văn 21/BXD-QLN trả lời Công văn 1624/SXD-QLN&CS về xác định cấp, hạng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước khi thực hiện cho thuê nhà ở và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 21/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 1624/SXD-QLN&CS ngày 08/3/2010 của Sở XD thành phố HCM Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

Ban hành: 30/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2010

163

Công văn số 2187/VHTT-VHTTCS ngày 26/05/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc triển khai NQLT số 564/2003/NQLT-BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN

BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2187/VHTT-VHTTCS V/v triển khai NQLT số 564/2003/NQLT-BLĐTBXH-BVHTT-UBTƯMTTQVN Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Ban hành: 26/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

164

Công văn số 1304/BLĐTBXH-TL ngày 28/04/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2003

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1304/BLĐTBXH-TL V/v đơn giá tiền lương năm 2003 Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003 Kính gửi: Hội đồng quản trị

Ban hành: 28/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

165

Công văn 3629/BLĐTBXH-VP về hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” 4/10/2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3629/BLĐTBXH-VP V/v hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 4/10/2009   Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2009

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2009

166

Công văn 21/BXD-KTXD điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây Dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây Dựng Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm

Ban hành: 04/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

167

Công văn 3319/BLĐTBXH-BVCSTE hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 3319/BLĐTBXH-BVCSTE V/v Hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2009 Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2009

Ban hành: 07/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2009

168

Công văn 21/BXD-KHCN áp dụng Quy chuẩn quy hoạch QCXDVN 01: 2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/BXD-KHCN V/v: Áp dụng Quy chuẩn quy hoạch QCXDVN 01: 2008/BXD Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: Cục

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

169

Công văn 21/VPCP-QHQT về Dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” do Canada tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/VPCP-QHQT V/v Dự án “Phát triển doanh nhân Việt Nam” do Canada tài trợ Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2013

170

Công văn 1203/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 29/2013/NĐ-CP và Thông tư 24/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1203/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Thông tư số 24/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

171

Công văn 21/GSQL-GQ2 về thủ tục hải quan đối với xuất trả, xuất thanh lý của doanh nghiệp FDI do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/GSQL-GQ2 V/v thủ tục hải quan đối với xuất trả, xuất thanh lý của doanh nghiệp FDI Hà Nội, ngày 10 tháng 01

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2013

172

Công văn số 2239/BLĐTBXH-BHXH về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ chờ việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên Trả lời Công văn số 109/LĐTBXH-TTr ngày 28/5/2009 của quý Sở đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Xuân Việt, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 8 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động – Thương binh

Ban hành: 29/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2009

173

Công văn 786/BHXH-CSXH năm 2014 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 786/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 12/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

174

Công văn số 1342/LĐTBXH-KHTC về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 1342/LĐTBXH-KHTC V/v Hướng dẫn cụ thể một số nội dung tại mục V của Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

175

Công văn 3202/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chế độ thôi việc theo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3202/LĐTBXH-LĐTL V/v giải quyết chế độ thôi việc theo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

176

Công văn 2003/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2003/CT-TTHT V/v : chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

177

Công văn số 21/TĐKT của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung Công văn 05/TĐKT về thi đua, khen thưởng năm 2006

TỈNH TIỀN GIANG TT.HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KT ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/TĐKT V/v Bổ sung Công văn 05/TĐKTvề thi đua, khen thưởng năm 2006 Mỹ Tho, ngày 11 tháng 04 năm 2006 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, cơ quan

Ban hành: 11/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

178

Công văn 7219/NHNN-DBTKTT về quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7219/NHNN-DBTKTT V/v quyền khai thác chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo tại Thông tư 21/2010/TT-NHNN Hà Nội, ngày 15 tháng 09

Ban hành: 15/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

179

Công văn số 5376/TM-CATBD ngày 21/11/2003 của Bộ Thương mại về việc tuần lễ Thương mại Việt Nam tại Lào

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5376/TM-CATBD V/v tuần lễ Thương mại Việt Nam tại Lào Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: Đại sứ quan Việt Nam tại CHDCND Lào Nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và giao lưu văn

Ban hành: 21/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

180

Công văn số 4184 TCT/AC ngày 21/11/2003 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng, quản lý hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4184 TCT/AC V/v sử dụng quản lý hoá đơn Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003 Kính gửi: - Công ty lương thực thành phố Hồ Chí Minh (Tổng Công ty lương thực Miền Nam)

Ban hành: 21/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20