Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 66517 công văn

141

Công văn 21/SXD-KTXD công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 05 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Căn cứ Công văn số 5291/UBND-XDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2012

142

Công văn 4119/LĐTBXH-BHXH về đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

công cho người lao động để họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc tự lo về bảo hiểm xã hội. Các khoản bảo hiểm xã hội này được quy định tại Điểm 2 Mục II Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm có: Bảo hiểm xã hội bằng 15% tiền lương, tiền công; bảo hiểm y tế bằng 2% tiền lương, tiền công

Ban hành: 26/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2011

143

Công văn số 4659/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và Xã hội giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động khi DN giải thể

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do Công ty Cổ phần nước khoáng Tuyên Quang phải giải thể sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Nguồn kinh phí chi

Ban hành: 26/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

144

Công văn 2003/TTg-KTN năm 2015 về huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2003/TTg-KTN V/v Huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

145

Công văn số 2304/LĐTBXH-LĐVL ngày 14/07/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc

lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm d Mục 3 phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động

Ban hành: 14/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

146

Công văn số 2092/LĐTBXH-BHXH ngày 30/06/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời Công văn số 99/CV/2004

nghiệp. 2. Theo quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì: người sử dụng lao động phải thanh toán 15% tiền lương theo hợp đồng lao động để người lao động có quan hệ lao động

Ban hành: 30/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

147

Công văn 4544/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc triển khai Luật 21/2012/QH13 và Thông tư 205/2010/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4544/TCHQ-TXNK V/v Vướng mắc triển khai Luật số 21/2012/QH13 và Thông tư 205/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 08

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

148

Công văn 1446/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1446/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH. Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 10/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2011

149

Công văn số 638/LĐTBXH-LĐVL ngày 04/03/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ đối với người lao động

gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam Trả lời công văn số 08/LĐTBXH-TTr ngày 28/01/2004 của quý cơ quan về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1/ Trả lời Mục 1 của công văn nêu trên: Theo quy định tại Điểm d Mục 3 phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày

Ban hành: 04/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

150

Công văn 3201/BLĐTBXH-VL áp dụng mức chi cho tư vấn, giới thiệu việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Bộ Tài chính Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp thì mức chi hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 07/8/2007 của Bộ Tài chính và Bộ

Ban hành: 15/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2010

151

Công văn 21/BXD-QLN huy động vốn khi đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/BXD-QLN V/v huy động vốn khi đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2011 Kính gửi: Sở

Ban hành: 02/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

152

Công văn 21/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/BXD-KTXD V/v: hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng. Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011 Kính gửi: Công ty Cổ phần Hồng

Ban hành: 22/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2011

153

Công văn 538/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

03/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, số

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

154

Công văn 2003/TCT-CS năm 2015 về miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2003/TCT-CS V/v miễn, giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết. Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015 Kính

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

155

Công văn 4039/LĐTBXH-BHXH về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 4039/LĐTBXH-BHXH V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

156

Công văn 21/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Bộ Công Thương của Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/TTg-QHQT V/v Phê duyệt danh mục dự án HTKT do WB tài trợ cho Bộ Công Thương. Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 07/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

157

Công văn 21/BXD-KTXD vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/BXD-KTXD V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 06/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

158

Công văn 409/TCHQ-GSQL hàng tiêu dùng gửi kho ngoại quan và thực hiện Thông tư 21/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương do Tổng cục Hải quan ban hành

01 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng Trả lời công văn số 8470/HQHP-GSQL ngày 25/12/2012 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan chuyển cửa khẩu và thực hiện Thông tư 21/2011/TT-BCT, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Căn cứ Điều 25

Ban hành: 16/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

159

Công văn 3417/LĐTBXH-BHXH sửa đổi khoản 6 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3417/LĐTBXH-BHXH V/v sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 6 Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

Ban hành: 01/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

160

Công văn số 2948/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn pháp luật lao động

định thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp lương để làm cơ sở thỏa thuận ký hợp đồng lao động và giải quyết các quyền lợi khác theo thỏa thuận của hai bên và theo quy định của pháp luật lao động: Theo Mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị

Ban hành: 25/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.182.28