Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 66519 công văn

121

Công văn 21/BXD-VLXD kiểm tra tình hình thực hiện quy định sử dụng amiăng của cơ sở sản xuất tấm lợp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-VLXD V/v: Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định sử dụng amiăng của các cơ sở sản xuất tấm lợp. Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2013

Ban hành: 04/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2013

122

Công văn số 3200/LĐTBXH-LĐTL về cách tính trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có)”. Theo đó, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

123

Công văn 21/TANDTC-KHXX về thẩm quyền ra quyết định giảm giá tài sản khi bán đấu giá không thành tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/TANDTC-KHXX về thẩm quyền ra quyết định giảm giá tài sản khi bán đấu giá không thành tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá

Ban hành: 22/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

124

Công văn số 535/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Thực hiện trợ cấp thôi việc

hình thức sở hữu đã được hướng dẫn tại Điểm 3c và 3d Mục III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động. - Thời

Ban hành: 22/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

125

Công văn số 3214/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn tính thời gian làm việc hưởng trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/3/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì: + Thời gian làm việc tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động làm việc thực tế cho người sử dụng lao động đó, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số

Ban hành: 28/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2009

126

Công văn 16571/BTC-HCSN năm 2014 về chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 16571/BTC-HCSN V/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

127

Công văn 4309/LĐTBXH-BTXH năm 2014 về Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4309/LĐTBXH-BTXH V/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

128

Công văn số 2727/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

công văn số 3160/NHNo-LĐTL nêu trên thì tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc đối với ông được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ; khoản 3, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tiết a, khoản 3, Điều 2 Thông tư số

Ban hành: 31/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

129

Công văn 2463/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 về tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2463/LĐTBXH-LĐTL V/v tình hình xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

130

Công văn 2732/TCT-CS năm 2013 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Tại khoản 2, khoản 4 Điều 12 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm quy định: “2. Thời gian để tính trợ cấp mất việc làm là tổng

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

131

Công văn số 4265/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện HĐLĐ khi thay đổi người sử dụng lao động

dụng lao động cũ là ông (bà)… bằng người sử dụng lao động kế tiếp là ông (bà)… Việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động. Trong

Ban hành: 14/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

132

Công văn số 2509/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn tính thời gian hưởng trợ cấp thôi việc, mất việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) là tổng thời gian đã làm việc theo các bản hợp đồng lao động đã giao kết (kể cả hợp đồng giao kết bằng miệng) mà người lao

Ban hành: 15/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

133

Công văn số 2078/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

– Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1. Việc trả trợ cấp thôi việc cho người lao động chỉ được thực hiện sau khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo điểm a khoản 2, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003

Ban hành: 16/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2009

134

Công văn 21/BXD-KTQH hướng dẫn xác định loại đất cây xanh trong Khu công nghiệp Long Đức, tỉnh Trà Vinh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-KTQH V/v hướng dẫn xác định loại đất cây xanh trong Khu công nghiệp Long Đức, tỉnh Trà Vinh Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2012

135

Công văn 21/BXD-HĐXD điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-HĐXD V/v Điều kiện năng lực HĐXD của nhà thầu Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012 Kính gửi: Dongriwon Development

Ban hành: 16/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2012

136

Công văn 21/GSQL-GQ3 năm 2015 về thủ tục đóng ghép, san hàng quá cảnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 21/GSQL-GQ3 V/v thủ tục đóng ghép, san hàng quá cảnh Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

137

Công văn số 5035/BLĐTBXH-BHXH về việc chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội của cán bộ đi nước ngoài theo chế độ phu nhân do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, vì vậy những người làm việc tại Công ty đã thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ, việc xếp lương của người lao động tiếp tục tạm thời được thực hiện theo Nghị định số

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

138

Công văn số 1340/VPCP-TTBC ngày 21/03/2003 của Văn phòng Chính phủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1340/VPCP-TTBC Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Ngoại Giao - Bộ Tư

Ban hành: 21/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

139

Công văn 21/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2012 Kính gửi : Liên danh

Ban hành: 10/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2012

140

Công văn 2654/BXD-KTXD năm 2015 về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương đối với sản phẩm dịch vụ công ích theo Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2654/BXD-KTXD V/v hướng dẫn xác định chi phí tiền lương đối với sản phẩm dịch vụ công ích theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.47.43