Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 66518 công văn

101

Công văn số 4231/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM Trả lời công văn số 3405/LĐ-TBXH ngày 12 tháng 11 năm 2003 của quý Sở hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại Điểm d Mục 3 Phần II của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

102

Công văn 7874/VP-VX năm 2014 thực hiện Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH về việc làm do Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7874/VP-VX Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

103

Công văn số 2561/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, đồng thời được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (hoặc được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu chưa đủ Điều kiện hưởng trợ cấp

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2009

104

Công văn 2451/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lao động quy định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động và Điều 31 của Bộ luật Lao động. d) Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 41 của Bộ luật Lao động. 2. Tại điểm b, khoản 2 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trường hợp người lao động nghỉ việc

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

105

Công văn số 1790/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Trả lời công văn số 282/LĐTBXH-CSLĐ ngày 29/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2008

106

Công văn 1136/LĐTBXH-LĐTL chế độ thôi việc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01 tháng 01 năm 1995”. - Tại điểm b, khoản 3, Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 05 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 09 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003

Ban hành: 13/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2010

107

Công văn 183/LĐTBXH-LĐTL trả tiền trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thành viên lâm nghiệp Nam Hòa 100% vốn Nhà nước) xin thôi việc theo đúng quy định của pháp luật thì được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số

Ban hành: 19/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

108

Công văn số 2001/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

có). Như vậy, người lao động trong ví dụ nêu tại công văn của quý Ban thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thôi việc. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số

Ban hành: 11/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

109

Công văn 20/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

cho thời gian Ông làm việc ở các doanh nghiệp từ tháng 6 năm 1998 trở về trước. 2. Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ; Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

110

Công văn số 2731/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc với người lao động trong công ty chuyển đổi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định: - Trường hợp người lao động làm việc cho doanh nghiệp nhà nước nhưng có cả thời gian làm việc theo chế độ biên chế và có cả thời gian làm việc theo hợp đồng lao động, thì cộng cả hai thời gian đó để tính trợ cấp thôi việc. - Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất,

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2008

111

Công văn 21/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn về chi phí lắp đặt, thay mới đồng hồ nước trong việc cấu thành giá nước Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2014

112

Công văn 21/TCT-KK năm 2014 chứng từ khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ 2% của Kho bạc Nhà nước do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/TCT-KK V/v chứng từ khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ 2% của KBNN Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

113

Công văn số 1622/LĐTBXH-LĐTL về việc mức lương tối thiểu để tính đơn giá tiền lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến của Công ty và sẽ sớm báo cáo, trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi Bộ luật Lao động và Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ trong thời gian tới.

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

114

Công văn 2258/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn giải quyết chế độ thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Viện Chiến lược và Chính sách Y

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2010

115

Công văn 2062/LĐTBXH-LĐTL giải đáp chế độ cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

khỏe theo giới thiệu của công ty để giải quyết chế độ hưu trí thì bà Mai không được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên và điểm b, khoản 2, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 4. Trường hợp ông Trần Thanh Hải: Theo quy

Ban hành: 28/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2011

116

Công văn 3142/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ quy định đối với

Ban hành: 11/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2010

117

Công văn 2271/BHXH-CSXH năm 2013 thực hiện Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2271/BHXH-CSXH V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 20/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

118

Công văn 2253/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. 2. Theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ

Ban hành: 07/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2010

119

Công văn 2003/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại hàng hóa có tên thương mại “Bột khô đậm đặc chạy thận nhân tạo loại Bibag 5008, đóng gói: 900g/túi” do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2003/TCHQ-TXNK V/v Phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công ty CP

Ban hành: 27/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

120

Công văn 5525/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 21/2011/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5525/TCHQ-GSQL V/v Vướng mắc thực hiện Thông tư 21/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 03/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.136.184