Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 66743 công văn

81

Công văn số 1004/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Bộ Tài chính Trả lời công văn số 2170/BTC-TCDN ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục III, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của

Ban hành: 02/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2009

82

Công văn số 391/LĐTBXH-LĐVL ngày 16/02/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc cách tính trợ cấp thôi việc

5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Lao động về hợp đồng lao động và Điểm d Mục 3 phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ (ví

Ban hành: 16/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

83

Công văn 2364/LĐTBXH-LĐTL về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2010

84

Công văn số 1880/LĐTBXH-LĐTL về việc bồi thường chi phí đào tạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động mà thực hiện đúng và đủ các quy định tại Điều 37 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung. Theo điểm b, khoản 4, Mục III, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

85

Công văn số 1872/LĐTBXH-LĐVL ngày 10/06/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động

dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và Điểm b Mục 2 Phần II của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ, thì người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà vi phạm thời

Ban hành: 10/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

86

Công văn số 1564/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đó, thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động là thời gian làm việc thực tế tính đến ngày 31/12/2008. 2. Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Điểm a Khoản 2, Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2009

87

Công văn 4321/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp mà

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2013

88

Công văn số 346/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/04/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao kết hợp đồng lao động

Luật Lao động về hợp đồng lao động và Tiết 1 Mục II của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng lao động. Tuy nhiên, người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài khi có sự giới

Ban hành: 19/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

89

Công văn số 313/LĐTBXH-BHXH về việc tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tuy nhiên, trong Hợp đồng lao động do quý Công ty gửi kèm theo không ghi rõ loại phụ cấp người lao động được hưởng theo đúng hướng dẫn về cách ghi hợp đồng lao động quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do vậy, đề nghị quý Công ty xác định rõ loại phụ cấp người lao động được hưởng và

Ban hành: 01/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2008

90

Công văn số 2560/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

việc theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, đồng thời được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ Điều

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2009

91

Công văn số 3916/LĐTBXH-LĐVL ngày 31/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải đáp pháp luật lao động

hiện hợp đồng lao động. Do đó, khoảng thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động không được tính là thời gian đã thực hiện hợp đồng lao động. 3. Về trường hợp nội dung hợp đồng lao động thay đổi hàng năm thì hai bên có thể ký bổ sung phụ lục hợp đồng lao động theo hướng dẫn tại Điểm 3 Mục II của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

Ban hành: 31/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

92

Công văn số 4548/LĐTBXH-LĐVL ngày 19/12/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

đồng lao động và hướng dẫn tại Điểm 3 Phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP. 3. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp thôi việc được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông theo quy định tại Điểm a Điều 14 Nghị định số

Ban hành: 19/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

93

Công văn số 4231/LĐTBXH-LĐVL ngày 26/11/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM Trả lời công văn số 3405/LĐ-TBXH ngày 12 tháng 11 năm 2003 của quý Sở hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại Điểm d Mục 3 Phần II của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

94

Công văn 21/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-QLN V/v: hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

95

Công văn số 2561/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, đồng thời được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (hoặc được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu chưa đủ Điều kiện hưởng trợ cấp

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2009

96

Công văn 932/BLĐTBXH-LĐTL năm 2015 về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 932/BLĐTBXH-LĐTL V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng Hà Nội,

Ban hành: 19/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

97

Công văn 2451/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lao động quy định tại khoản 1 Điều 17 Bộ luật Lao động và Điều 31 của Bộ luật Lao động. d) Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 41 của Bộ luật Lao động. 2. Tại điểm b, khoản 2 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trường hợp người lao động nghỉ việc

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

98

Công văn 739/BCT-CNN năm 2014 đính chính Thông tư 21/2013/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 739/BCT-CNN V/v đính chính Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

99

Công văn số 1790/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình Trả lời công văn số 282/LĐTBXH-CSLĐ ngày 29/4/2008 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm c, khoản 3, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22

Ban hành: 26/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2008

100

Công văn 21/CV-BVCSSKCB năm 2015 về tổng kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng bộ các cấp do Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy Hà Nội ban hành

THÀNH ỦY HÀ NỘI BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 21-CV/BVCSSKCB V/v Tổng kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 Kính

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132