Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 66515 công văn

41

Công văn 1005/LĐTBXH-LĐTL về trả lời về chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003, Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 2. Về quy định tiếp nhận người lao động vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thì đề nghị Tổng công ty trao đổi với Bộ Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể. Trên đây là ý kiến của Bộ Lao

Ban hành: 07/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2011

42

Công văn số 3789/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ thôi việc đối với người lao động có thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lực lượng vũ trang chuyển ngành đến doanh nghiệp nhà nước trước ngày 01/01/1995, nếu thôi việc thì thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang được tính là thời gian làm việc trong khu vực nhà nước để tính trợ cấp thôi việc theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

Ban hành: 16/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

44

Công văn số 2559/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, đồng thời được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đủ Điều kiện

Ban hành: 20/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2009

45

Công văn số 2843/LĐTBXH-LĐTL về chế độ, chính sách đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động và Thông tư hướng dẫn số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nếu do nhu cầu công việc cần tiếp tục sử dụng những người lao

Ban hành: 14/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2008

46

Công văn số 1402/LĐTBXH-LĐVL V/v: Tiền tàu xe khi nghỉ phép năm.do Bộ lao dộng thương binh xã hội ban hành

Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì tiền tàu xe đi lại khi nghỉ phép năm do hai bên thỏa thuận (không bắt buộc). 2. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng, nếu đã thỏa thuận được thanh toán tiền tàu xe đi lại, thì hàng tháng ngoài tiền lương còn được thanh toán

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

47

Công văn 8333/BTC-TCNH năm 2014 thực hiện Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8333/BTC-TCNH V/v thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014 Kính

Ban hành: 24/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2014

48

Công văn số 2171/LĐTBXH-LĐTL về việc bồi thường chi phí đào tạo trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phí đào tạo đối với người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và khoản 4, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

Ban hành: 23/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2008

49

Công văn số 1907/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong công ty nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

và Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng Công ty Dược Việt Nam biết và thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VP; Vụ LĐTL. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ LAO

Ban hành: 30/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2008

50

Công văn 1047/TCT-CS năm 2016 giới thiệu nội dung Thông tư 21/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1047/TCT-CS V/v giới thiệu nội dung Thông tư số 21/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2016

51

Công văn 4414/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Quỹ biết, thực hiện. Nơi nhận: - Như trên;

Ban hành: 18/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2009

52

Công văn 21/BXD-KTXD năm 2017 vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-KTXD V/v vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2017 Kính

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2017

53

Công văn 21/BXD-QLN năm 2017 thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-QLN V/v: thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản. Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 03/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

54

Công văn số 197/LĐTBXH-BHXH ngày 03/04/2003 của Bộ Lao động-Thương binhvà Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 06/2003/BLĐTBXH-TT Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 197/LĐTBXH-BHXH V/v thực hiện Thông tư số 06/2003/BLĐTBXH-TT Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003 Kính gửi: Bảo

Ban hành: 03/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

55

Công văn 21/BGDĐT-KHTC năm 2017 nhắc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BGDĐT-KHTC V/v nhắc báo cáo tình hình thực hiện Quy chế công khai Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 04/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2017

56

Công văn số 2115/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp cho người lao động khi giải thể công ty do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hội về bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động, đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009. 3. Trường hợp sau khi giải thể công

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2009

57

Công văn số 155/LĐTBXH-LĐVL ngày 13/01/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc áp dụng mẫu hợp đồng lao động

Vision and Associates Trả lời công văn số 01/2004/QL ngày 07 tháng 01 năm 2004 của quý Công ty về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định của pháp luật lao động, doanh nghiệp được quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo mẫu quy định tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày

Ban hành: 13/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

58

Công văn số 08/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Trợ cấp thôi việc

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động. Đề nghị quý Sở nghiên cứu kỹ các quy định trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện./. Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

Ban hành: 02/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2007

59

Công văn số 2126/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

quy định tại Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ và được hưởng trợ cấp thôi việc là 1/2 tháng lương của mức tiền lương, tiền công theo hợp đồng

Ban hành: 18/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2009

60

Công văn số 3197/LĐTBXH-LĐTL về trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

công văn trên của quý Công ty. Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.30