Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 66515 công văn

21

Công văn số 3267/LĐTBXH-LĐTL về việc giải đáp pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

thực hiện Nghị định số 34/2008/NĐ-CP nêu trên; - Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động; - Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu

Ban hành: 15/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2008

22

Công văn 2610/LĐTBXH-NCC năm 2018 về vận dụng Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động do Bộ động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2610/LĐTBXH-NCC V/v vận dụng Thông tư số 33/2017/TT-BLĐTBXH làm cơ sở giao định mức lao động Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

23

Công văn 1254/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc khi giải thể công ty do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền quyết định giải thể được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại khoản 1,

Ban hành: 22/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

24

Công văn 997/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 06/2003/BLĐTBXH-TT

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 997/LĐTBXH-BHXH Về việc thực hiện thông tư số 06/2003/BLĐTBXH-TT Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 997/LĐTBXH-BHXH NGÀY

Ban hành: 03/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

25

Công văn 765/BHXH-CSXH năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 765/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

26

Công văn 4646/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 hướng dẫn chế độ trợ cấp mất việc làm khi doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 3. Đối với người lao động có thời gian công tác trong quân đội đề nghị quý Sở hướng dẫn Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại

Ban hành: 25/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

27

Công văn 3405/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003, Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch Bình Dương biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Sở Lao động - Thương

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2011

28

Công văn số 2077/LĐTBXH-LĐTL về việc trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Dynea Việt Nam Trả lời công văn số DN090501 ngày 27/5/2009 của Quý Công ty về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1. Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Điểm a Khoản 2, Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày

Ban hành: 16/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2009

29

Công văn số 2441/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

và nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động ở công ty cổ phần thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn thực hiện số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003, số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 và số

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

30

Công văn 2152/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

luật Lao động. 2. Tại điểm b, khoản 2 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định trường hợp người lao động nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 145 của Bộ luật Lao động thì không được trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Ban hành: 05/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2011

31

Công văn 21/AIDS-ĐT năm 2018 về cung cấp xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị HIV qua bảo hiểm y tế do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/AIDS-ĐT V/v cung cấp xét nghiệm trong chẩn đoán và theo dõi điều trị HIV qua BHYT Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

32

Công văn 4665/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động quy định: "1. Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo Điều 5 của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP, được quy định cụ thể như sau: - Đối với doanh

Ban hành: 26/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

33

Công văn số 2760/LĐTBXH-LĐVL về việc ghi tại trích yếu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam Trả lời công văn số 558/2005/CV-CPA VIETNAM ngày 14/8/2005 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại Mục 1 Phần II của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng

Ban hành: 24/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

34

Công văn 2624/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chính sách lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

- Điểm a, Khoản 2, Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 44/2003/NĐ-CP. Đề nghị Sở căn cứ vào các văn bản trên hướng dẫn công ty thực hiện theo đúng quy định./. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ LĐTL. TL.

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

35

Công văn 2389/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc thực hiện Thông tư 21/2017/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2389/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công thương Hà

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

37

Công văn số 2666/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ thôi việc đối với chức danh không ký hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ. Đề nghị quý Tổng công ty có văn bản gửi tới Bộ Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để quý Tổng công ty biết

Ban hành: 30/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2008

38

Công văn số 3376/LĐTBXH-LĐTL về việc hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động và khoản a điểm 2 Mục I Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính

Ban hành: 22/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2008

39

Công văn 3316/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm b khoản 3 mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý

Ban hành: 04/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2011

40

Công văn 1777/BCT-KHCN năm 2019 công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1777/BCT-KHCN V/v công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 21/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019 Kính

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12