Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 66737 công văn

201

Công văn số 1128/TM-ĐB ngày 21/03/2003 của Bộ Thương mại về việc công thức ASEAN-X

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1128/TM-ĐB V/v công thức ASEAN-X Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003 Kính gửi: Các Bộ, ngành thành viên Uỷ ban Quốc gia về hợp tác

Ban hành: 21/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

202

Công văn số 21/BXD-HĐXD về việc thực hiện công tác đấu thầu các dự án do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/BXD-HĐXD V/v: Thực hiện công tác đấu thầu các dự án. Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009 Kính gửi: Tổng công ty xăng dầu

Ban hành: 22/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2009

203

Công văn số 21/TTg-QHQT về việc đề xuất của Bỉ và Pháp thực hiện dự án vệ tinh nhỏ VNREDSat-1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/TTg-QHQT V/v đề xuất của Bỉ và Pháp thực hiện dự án vệ tinh nhỏ VNREDSat-1 Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 06/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

204

Công văn số 21/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 21/QLD-CL V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 05/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2009

205

Công văn số 184/CP-QHQT ngày 21/02/2003 của Chính phủ về việc sử dụng vốn dư Dự án vay vốn WB

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 184/CP-QHQT V/v sử dụng vốn dư Dự án vay vốn WB Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2003 Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, - Các Bộ: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, - Ngân

Ban hành: 21/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

206

Công văn số 21/VPCP-QHQT về việc xin phép tổ chức Cầu truyền hình Tết Kỷ Sửu 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/VPCP-QHQT V/v Xin phép tổ chức Cầu truyền hình Tết Kỷ Sửu 2009. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2009

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2009

207

Công văn số 363TCTNV7 ngày 21/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc miễn giảm tiền thuê đất

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 363TCTNV7 V/v Miễn, giảm tiền thuê đất Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Công ty Da Giầy Hà Nội

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

208

Công văn số 368TCT/NV1 ngày 21/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 368TCT/NV1 V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Xí nghiệp Sông Đà 4.05 Trả

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

209

Công văn số 372TCT/CS ngày 21/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc sử dụng hoá đơn

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 372TCT/CS V/v sử dụng hoá đơn Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Trung tâm đào tạo Tư vấn và Thông

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

210

Công văn số 370TCT/CS ngày 21/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 370TCT/CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nghệ An Trả

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

211

Công văn số 362TCT/NV5 ngày 21/01/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc hoàn thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 362TCT/NV5 V/v Hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Ban hành: 21/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

212

Công văn 2775/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục xuất, nhập cảnh tại Thông tư 21/2011/TT-BCA do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2775/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn thủ tục xuất, nhập cảnh tại Thông tư 21/2011/TT-BCA Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 10/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

213

Công văn số 3719/BLĐTBXH-CVL về việc tiếp thu ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 3719/BLĐTBXH-CVL V/v: Tiếp thu ý kiến dự thảo Nghị định hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 14/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

215

Công văn số 1126/CP-QHQT ngày 21/08/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh danh mục Dự án năm 2003 của ADB

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 1126/CP-QHQT V/v Phê duyệt điều chỉnh Danh mục Dự án năm 2003 của ADB Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2003 Kính gửi: -

Ban hành: 21/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

216

Công văn số 34/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động

TRỢ CẤP THÔI VIỆC: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì: a) Các trường hợp nghỉ việc sau đây, người lao động được trợ cấp thôi việc: - Chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật theo Điều 36 của Bộ luật lao động; - Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

Ban hành: 04/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

217

Công văn 21/CV-TĐKT hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2009 do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước ban hành

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC HỘI ĐỒNG TĐKT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/CV-TĐKT V/v Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm 2009

Ban hành: 09/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

218

Công văn 2003/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2003/CT-TTHT V/v : chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 27/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2014

219

Công văn số 2735/BLĐTBXH-LĐTL về việc đề nghị xếp lương đối với viên chức quản lý của Tổng công ty Sách Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 2735/BLĐTBXH-LĐTL V/v đề nghị xếp lương đối với viên chức quản lý của Tổng công ty Sách Việt Nam Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2008

220

Công văn 3619/TC-VP của Bộ Tài chính đính chính văn bản 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 24/3/2003

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 24/3/2003 Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT-BNV "Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu". Do sơ suất trong khâu in ấn, tại điểm 9 mục IV

Ban hành: 16/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168