Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 21/2003/TT-BLĐTBXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 66517 công văn

1

Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

yêu cầu thì người sử dụng lao động phải nhận người lao động vào làm việc chính thức như đã thỏa thuận. 2. Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Mục 1 Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Theo mẫu hợp đồng

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

2

Công văn 6891/TCHQ-TCCB về chi trả trợ cấp thôi việc do Tổng cục Hải quan ban hành

tại mục 2, phần III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì trường hợp bà Nguyễn Thị Minh (hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, có thời gian tham gia BHXH là 8 năm

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

3

Công văn 2028/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. Trường hợp sau đó người lao động làm việc cho doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mới. 2. Tại điểm b Khoản 3 Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH đã được sửa đổi, bổ sung tại điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

4

Công văn 3919/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân 06 tháng liền kề trước khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có). Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của

Ban hành: 15/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2009

5

Công văn 360/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn tính trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hợp đồng lao động và hướng dẫn tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tại điểm b, khoản 3, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày

Ban hành: 02/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

6

Công văn 3879/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động và thanh toán trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Điều 38 của Bộ luật Lao động và điểm a, khoản 2, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và thanh toán trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định. 2. Đối với Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt – Xô (VSP) chấm dứt hoạt động vào ngày 31/12/2010 để thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

Ban hành: 14/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2009

7

Công văn 2930/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về trợ cấp thôi việc đối với cán bộ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

điểm ông Thượng chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 2. Theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động và điểm a Khoản 2 Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

8

Công văn số 3995/LĐTBXH-LĐTL về việc giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

làm việc trong doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại chương IV của Bộ luật Lao động, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ và Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động -- Thương binh và Xã hội. Việc giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện

Ban hành: 03/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2008

9

Công văn 2010/BLĐTBXH-ATLĐ năm 2019 về giải quyết bồi thường tai nạn lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Long - Công ty Cổ phần Thiên Tân Ngày 09/5/2019 Văn phòng Chính phủ có công văn số 3858/VPCP-ĐMDN chuyển kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long - Công ty Cổ phần Thiên Tân về về giải quyết bồi thường tai nạn lao động theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 02/2/2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

10

Công văn số 3208/LĐTBXH-LĐTL về việc trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Công ty dược phẩm OPC 1017 Hồng Bàng, P12, Quận 6 TP Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 495/TCHCTH-OPC ngày 29/7/2008 của quý Công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại tiết b khoản 2 mục III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH

Ban hành: 10/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2008

11

Công văn số 1531/LĐTBXH-LĐTL về việc chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

phần khuôn mẫu chính xác và máy CNC (PTM JSC) 256 đường Kim Giang – Đại Kim – Hoàng Mai - Hà Nội Trả lời công văn số 50/CV-NC ngày 22/4/2008 của quý công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 1- Căn cứ quy định tại khoản 3 Mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ

Ban hành: 09/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2008

12

Công văn 2690/LĐTBXH-LĐTL năm 2013 hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003, Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và thực hiện theo đúng quy định nhà nước./.

Ban hành: 24/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

13

Công văn 3819/LĐTBXH-LĐTL về việc chấm dứt hợp đồng lao động trong doanh nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam căn cứ quy định nêu trên để xem xét, giải quyết việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Phạm Văn Lý cho phù hợp./

Ban hành: 08/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2009

14

Công văn 4406/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động và các Thông tư hướng dẫn số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003, số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Công ty Cao su Tân Biên trả trợ cấp thôi việc cho người lao động làm việc tại công ty từ tháng 5/2004

Ban hành: 18/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2009

15

Công văn 21/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

16

Công văn 5056/BLĐTBXH-PC về báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5056/BLĐTBXH-PC V/v báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường PBGDPL năm 2018 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

17

Công văn số 3890/LĐTBXH-LĐVL về việc giải quyết trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

động với người lao động (có thời gian công tác từ đủ 12 tháng trở lên) khi chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật. Các trường hợp không được trợ cấp thôi việc đã được quy định tại tiết b Điểm 1 Mục III của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2007

18

Công văn 3052/LĐTBXH-LĐTL về mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Điều 3 của mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Ban hành: 14/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

19

Công văn 4337/LĐTBXH-LĐTL về trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo trình bày của Tổng công ty tại văn bản số 003292/2012/CV-PTNL nêu trên thì 25 lao động là nhân viên bán hàng của Công ty Thương mại Hà Nội (nay

Ban hành: 22/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

20

Công văn 3755/LĐTBXH-PC về bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại: khoản 2, 4 Điều 41 Bộ luật lao động đã sửa đổi, bổ sung; khoản 1 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động và điểm b, khoản 2, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.182.28