Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 21/2003/QĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 209099 văn bản

1

Quyết định 21/2003/QĐ-BKHCN về việc huỷ bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

21/2003/QD-BKHCN,Quyết định 21 2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tiêu chuẩn,Tiêu chuẩn Việt Nam,Vữa xây dựng,Hủy bỏ,Xi măng BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ-BKHCN Hà Nội , ngày 04 tháng 08 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 04/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

2

Quyết định 21/2003/QĐ-BXD ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60 : 2003 "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

21/2003/QD-BXD,Quyết định 21 2003,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn,Trường dạy nghề,Tiêu chuẩn thiết kế,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ

Ban hành: 28/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

3

Quyết định 21/2003/QĐ-UB về Quy định phân cấp quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

21/2003/QD-UB,Quyết định 21 2003,Tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư xây dựng,Quy định phân cấp quản lý,Địa bàn tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

4

Quyết định 21/2003/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận Tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ chính quy theo 29/2002/-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào ban hành

21/2003/QD-BGDDT,Quyết định 21 2003,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thi lên lớp,Công nhận tốt nghiệp chính quy,Tốt nghiệp chính quy,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ

Ban hành: 28/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

5

Quyết định 21/2003/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hội Vật lý Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

21/2003/QD-BNV,Quyết định 21 2003,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2003/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 14/05/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

6

Quyết định 21/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Thiếu niên Tiền phong, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Nhựa Việt Nam về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

21/2003/QD-BCN,Quyết định 21 2003,Bộ Công nghiệp,Nhựa Thiếu niên Tiền phong,Nhựa Việt Nam,Bộ Công nghiệp,Doanh nghiệp,Công ty,Tổng công ty,Hạch toán độc lập BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2003

Ban hành: 05/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 21/2003/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch thực hiện "Năm trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị - 2003" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

21/2003/QD-UB,Quyết định 21 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Đô thị,Nếp sống văn minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 26/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

8

Quyết định 21/2003/QĐ-BTC về giá giới hạn tối đa xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

21/2003/QD-BTC,Quyết định 21 2003,Bộ Tài chính,Giá xăng dầu,Giá giới hạn tối đa,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ

Ban hành: 18/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

9

Quyết định 21/2003/QĐ-TTg về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ vủa Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

21/2003/QD-TTg,Quyết định 21 2003,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức chính trị,Hỗ trợ hoat động nhà nước,Tổ chức xã hội nghề nghiệp,Tổ chức chính trị - xã hội,Tổ chức xã hội,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2011

10

Quyết định 21/2003/QĐ-UB phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu công viên văn hóa thể thảo Tây Nam Hà Nội - tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

21/2003/QD-UB,Quyết định 21 2003,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch,Khu công viên văn hóa thể thao,Tây Nam,Hà Nội,Khu công viên,Tỷ lệ 1-2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 27/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2010

11

Quyết định 21/2003/QĐ-BNN về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2002 – 2004 cho đơn vị sự nghiệp có thu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

21/2003/QD-BNN, Quyết định 21, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp, Quyền tự chủ tài chính, Trường Trung học dạy nghề NNPTNT 1, Đơn vị sự nghiệp có thu, 2002 - 2004, Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2003/QĐ-BNN Hà

Ban hành: 07/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2007

12

Quyết định 247/2006/-TTg sửa đổi Quyết định 21/2003/QĐ-TTg về ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

247/2006/-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2003/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2003 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHO CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP ĐỐI

Ban hành: 30/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

13

Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kiến trúc sư tỉnh Lâm Đồng

21/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Lâm Đồng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 06 tháng 01 năm 2020 QUYẾT

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

14

Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2020 về xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do tỉnh Hòa Bình ban hành

21/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

15

Quyết định 21/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

21/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch hành động nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Kế hoạch hành động nhiệm vụ phát triển quốc phòng an ninh,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020,Thương mại,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2020

16

Quyết định 21/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Thị Oanh do Chủ tịch nước ban hành

21/QD-CTN,Quyết định 21 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/QĐ-CTN Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

17

Quyết định 21/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ/hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

21/QD-UBND,Quyết định 21 2019,Tỉnh Lai Châu,Đầu tư,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 14 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

18

Quyết định 21/QĐ-BTP năm 2019 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

21/QD-BTP,Quyết định 21 2019,Bộ Tư pháp,Luật Luật sư,Thi hành Luật luật sư,Hướng dẫn Luật Luật sư ,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

19

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Đắk Nông,Phân cấp quản lý Quỹ phòng chống thiên tai,Phân cấp sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai,Sử dụng Quỹ phòng chống thiên tai Đắk Nông,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

20

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2013/-UBND quy định về áp dụng tiêu chuẩn quy hoạch giao thông, đất cây xanh, đất công cộng tối thiểu trong công tác quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Bãi bỏ Quyết định 22/2013/-UBND Thái Nguyên,Tiêu chuẩn quy hoạch giao thông đất tỉnh Thái Nguyên,Tiêu chuẩn quy hoạch giao thông cây xanh Thái Nguyên,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112