Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 2072/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1589 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 201.893 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 31.981 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12269:2018 về Biển chỉ dẫn đường sắt đô thị

định số 921/-BGTVT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. BIỂN CHỈ DẪN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ Guidance Signs For Urban Railways 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định về biển chỉ dẫn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11654:2016 (ISO 802:1976) về Nguyên liệu nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Chuẩn bị và bảo quản mẫu thử

of zinc content - Flame atomic absorption method (Xác định hàm lượng kẽm - Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa). ISO/R 2072, Determination of zinc content - PAN photometric method (Xác định hàm lượng kẽm - Phương pháp đo quang PAN). ISO 2073, Preparation of solution for analysis - Method by hydrochloric acid attack under pressure (Chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11655:2016 (ISO 804:1976) về Nguyên liệu nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm - Chuẩn bị dung dịch phân tích - Phương pháp nung chảy kiềm

method using napthalhydroxamic acid (Xác định hàm lượng canxi - Phương pháp quang phổ sử dụng axit napthalhydroxamic). ISO 2071, Determination of zinc content - Flame atomic absorption method (Xác định hàm lượng kẽm - Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa). ISO/R 2072, Determination of zinc content - PAN photometric method (Xác định hàm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12473:2018 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Glyphosate bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

thức phân tử: C3H7KNO5P A.5.5  Khối lượng phân tử: 207,2 g/mol A.6.  Giới thiệu hoạt chất glyphosate trimesium A.6.1  Công thức cấu tạo: A.6.2  Tên hoạt chất: Glyphosate trimesium salt A.6.3  Tên hóa học: IUPAC: 2-(phosphonomethylamino)acetate; trimethylsulfanium A.6.4  Công thức phân tử: C6H16NO5PS A.6.5

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7605-3:2017 (ISO/TS 21569-3:2015) về Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 3: Phương pháp real-time PCR đặc hiệu cấu trúc để phát hiện trình tự P35S-Pat trong sàng lọc sinh vật biến đổi gen

plants. Anal. Bioanal. Chem. 2010, 396 (6) pp. 2065-2072 [3] K. Arumuganathan, E.D. Earle Nuclear content of some important plant species. Plant Mol. Biol. Rep. 1991, 9 pp. 208-218 [4] Part I.I. Summary of the request for Authorization of GM Food and GM Feed in Accordance with Articles 5 and 17 of Regulation (EC) No. 1829/2003

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11048:2015 (ATSM E 203-08) về Sản phẩm hóa học dạng lỏng và dạng rắn - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp chuẩn độ thể tích Karl Fischer

for sampling and chemical analysis of alkylbenzene sulfonates (Phương pháp lấy mẫu và phân tích hóa học các alkylbenzen sulfonat). ASTM D 1631 Test method for water in phenol and related materials by the iodine reagent method (Xác định hàm lượng nước trong phenol và các vật liệu tương tự bằng phương pháp thuốc thử iod). ASTM D 2072 Test method

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11183:2015 (ISO 8587:2006 with amendment 1:2013) về Phân tích cảm quan - Phương pháp luận - Xếp hạng

855 972 1088 1205 1321 1437 1553* 1668* 1784* 1899* 2014* 2130* 2245* 2360* 1232 1401 1569 1736 1905 2072 2240* 2407* 2574* 2740* 2907* 3073* 3240* 3406* CHÚ THÍCH: Các giá trị được

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

Ban hành: 23/12/1976

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-20:2013 về đèn điện - Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể - Chuỗi đèn

được thử nghiệm cùng với chuỗi đèn. Đui đèn E5 và các đui đèn nhỏ tương tự kiểu cắm vào phải đáp ứng các yêu cầu của các điều tương ứng trong TCVN 6639 (IEC 60238). Trong chuỗi đèn có lắp bóng đèn mắc song song, các đui đèn E27 và B22 có các tiếp điểm xuyên qua cách điện phải đáp ứng các yêu cầu liệt kê trong tiêu chuẩn này. 20.7.2

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

nhân có hoạt động sản xuất, cung cấp giải pháp quản lý văn bản và Điều hành và giải pháp kết nối các hệ thống quản lý văn bản và Điều hành, khai thác, sử dụng trong cơ quan nhà nước tại Việt Nam. 1.3. Tài liệu viện dẫn Quyết định số 124/2004/-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh Mục và mã số

Ban hành: 01/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7167-2:2002 (ISO 7296-2 : 1996) về Cần trục - Ký hiệu bằng hình vẽ - Phần 2: Cần trục tự hành

20. Các ký hiệu chân chống dạng cơ khí (theo bảng 15) Bảng 15 Số ký hiệu Hình thức ký hiệu / dạng Mô tả ký hiệu / áp dụng Số đăng ký ISO/IEC 20.1 Chân chống – Ký hiệu cơ bản 2072

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2059:1977 về Thép dải khổ rộng cán nóng - Cỡ, thông số, kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

20,72 21,59 22,45 24,18 25,91 27,63 29,36 31,09 32,81 34,54 36,27 38,86 41,44 43,18 45,77 48,35 51,81 54,40 56,13 57,80 60,44 64,76 69,08 73,40 77,72 82,03 86,35 90,67 18,84 19,78 20,72

Ban hành: 27/12/1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2055:1977 về Ống thép không hàn cán nóng - Cỡ, thông số, kích thước do do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

17,29 18,24 19,06 19,87 20,82 22,04 23,70 25,60 7,10 7,55 7,99 8,51 9,17 9,47 9,91 10,36 11,39 12,28 13,17 14,21 15,09 15,98 17,02 17,90 18,79 19,85 20,72 21,60

Ban hành: 27/12/1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35