Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 206/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139928 văn bản

1

Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm

Ban hành: 02/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

2

Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2012 về hóa chất chlorine dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/QD-TTg,Quyết định 206 2012,Thủ tướng Chính phủ,Xuất hóa chất chlorine,Dự trữ Quốc gia,Phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-TTg

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2012

3

Quyết định 206/QĐ-TTg về bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho dự án thủy điện Srêpok 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 206/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẢO LÃNH KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SRÊPOK 3 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 1478/BTC-TCĐN ngày 1 tháng 2 năm 2008) về việc bảo lãnh khoản

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

4

Quyết định 206/QĐ-TTg về việc thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Trần Nam Phi, Phó Tổng cục trưởng về Chính trị Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/QD-TTg,Quyết định 206 2007,Thủ tướng Chính phủ,Thăng quân hàm Thiếu tướng lên Trung tướng,Đồng chí Trần Nam Phi,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 206/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 07/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

5

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

206/QD-UBND,Quyết định 206 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 31 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

6

Quyết định 206/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 42 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

206/QD-CTN,Quyết định 206 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Công dân cư trú tại Hàn Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

7

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

206/QD-UBND,Quyết định 206,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

8

Quyết định 206/QĐ-UBND về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 của tỉnh Bình Định

206/QD-UBND,Quyết định 206 2019,Tỉnh Bình Định,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

9

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Kon Tum

206/QD-UBND,Quyết định 206 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 23 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

10

Quyết định 206/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Thị Vy Yến do Chủ tịch nước ban hành

206/QD-CTN,Quyết định 206 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

11

Quyết định 206/QĐ-UBDT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

206/QD-UBDT,Quyết định 206,Uỷ ban Dân tộc,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Vụ Tổ chức cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

12

Quyết định 206/QĐ-BTTTT năm 2017 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

206/QD-BTTTT,Quyết định 206 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng thử nghiệm,Phòng thử nghiệm nông nghiệp,Phòng thử nghiệm Quốc gia BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

13

Quyết định 206/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành

206/QD-QLD,Quyết định 206 2016,Cục Quản lý dược,Công bố sản phẩm mỹ phẩm ,Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm,Sản phẩm mỹ phẩm,Thu hồi số tiếp nhận,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2016

14

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 3)

206/QD-UBND,Quyết định 206 2016,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

15

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La

206/QD-UBND,Quyết định 206,Tỉnh Sơn La,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2016

16

Quyết định 206/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

206/QD-BCT,Quyết định 206 2016,Bộ Công thương,Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia,Đề án Xúc tiến thương mại quốc gia ,Phê duyệt đề án,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

17

Quyết định 206/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

206/QD-UBND-HC,Quyết định 206 2018,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 05 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

18

Quyết định 206/2006/QĐ-TTg về việc Thí điểm chuyển Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá thành doanh nghiệp khoa học công nghệ, hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/2006/QD-TTg,Quyết định 206 2006,Thủ tướng Chính phủ,Công ty TNHH 1 thành viên,Thí điểm chuyển Viện,Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá,doanh nghiệp KHCN,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2006

19

Quyết định 206/QĐ-QLD năm 2015 thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

206/QD-QLD,Quyết định 206 2015,Cục Quản lý dược,Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm,Thu hồi mỹ phẩm,Công bố tính năng mỹ phẩm ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

20

Quyết định 206/QĐ-BYT năm 2015 về Danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển giai đoạn 2015 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

206/QD-BYT,Quyết định 206 2015,Bộ Y tế,Cây dược liệu,Danh mục cây dược liệu,Danh mục dược liệu ,Dược liệu địa phương,Dược cổ truyền,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182