Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 206/2003/QĐ-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 187210 văn bản

1

Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

206/2003/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức

Ban hành: 12/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

2

Quyết định 206/QĐ-BTC năm 2008 về khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

206/QD-BTC,Quyết định 206 2008,Bộ Tài chính,Khung giá cước,Vận chuyển hành khách nội địa,Hạng phổ thông,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 206/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

3

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trồng trọt được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu

206/QD-UBND,Quyết định 206 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 31 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

4

Quyết định 206/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 42 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành

206/QD-CTN,Quyết định 206 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Công dân cư trú tại Hàn Quốc,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

5

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

206/QD-UBND,Quyết định 206,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

6

Quyết định 206/QĐ-UBND về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019 của tỉnh Bình Định

206/QD-UBND,Quyết định 206 2019,Tỉnh Bình Định,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Bình Định, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

7

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Kon Tum

206/QD-UBND,Quyết định 206 2018,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 23 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 23/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

8

Quyết định 206/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Thị Vy Yến do Chủ tịch nước ban hành

206/QD-CTN,Quyết định 206 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-CTN Hà Nội,

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

9

Quyết định 206/QĐ-UBDT năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

206/QD-UBDT,Quyết định 206,Uỷ ban Dân tộc,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Vụ Tổ chức cán bộ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

10

Thông tư 206/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

206/2016/TT-BTC,Thông tư 206 2016,Bộ Tài chính,Sử dụng phí tham quan ,Quản lý và sử dụng phí tham quan,Phí tham quan,Mức thu chế độ thu nộp,Vườn quốc gia,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

11

Quyết định 206/QĐ-BTTTT năm 2017 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

206/QD-BTTTT,Quyết định 206 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng thử nghiệm,Phòng thử nghiệm nông nghiệp,Phòng thử nghiệm Quốc gia BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

12

Quyết định 206/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý dược ban hành

206/QD-QLD,Quyết định 206 2016,Cục Quản lý dược,Công bố sản phẩm mỹ phẩm ,Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm,Sản phẩm mỹ phẩm,Thu hồi số tiếp nhận,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2016

13

Thông tư 206/2015/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

206/2015/TT-BTC,Thông tư 206 2015,Bộ Tài chính,Dự toán ngân sách nhà nước 2016,Bộ Tài chính,Phân bổ ngân sách,Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

14

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 3)

206/QD-UBND,Quyết định 206 2016,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

15

Quyết định 206/2003/QĐ-UB quy định mức đầu tư từ ngân sách tỉnh cho các công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

206/2003/QD-UB,Quyết định 206 2003,Tỉnh Bình Định,Định mức đầu tư,Hỗ trợ đầu tư,Vốn ngân sách,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 206/2003/QĐ-UB Quy Nhơn, ngày 25

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2010

16

Quyết định 206/2003/QĐ-BCN thành lập Công ty Thương mại Dịch vụ Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

206/2003/QD-BCN,Quyết định 206 2003,Bộ Công nghiệp,Công ty Bia Rượu giải khát Sài Gòn,Thành lập,Bia - Rượu – Nước giải khát,Công ty Bia Nước giải khát,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 03/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

17

Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/QD-TTg,Quyết định 206 2016,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội,Thương mại,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

18

Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La

206/QD-UBND,Quyết định 206,Tỉnh Sơn La,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2016

19

Quyết định 206/2003/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 205/1998/-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

206/2003/QD-TTg,Quyết định 206,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế cửa hàng miễn thuế,Cửa hàng miễn thuế,Hàng miễn thuế,Cửa hàng bán hàng miễn thuế,Miễn thuế,Sửa đổi,Bổ sung,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 07/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

20

Quyết định 206/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

206/QD-BCT,Quyết định 206 2016,Bộ Công thương,Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia,Đề án Xúc tiến thương mại quốc gia ,Phê duyệt đề án,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210