Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 204/2004/N��-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9975 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 204:2004 về cá nước ngọt - Cá bố mẹ các loài: lóc, lóc bông, rô đồng và sặc rằn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN204:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN204:2004,Bộ Thuỷ sản,Cá nước ngọt,Cá bố mẹ các loài,Cá lóc,Yêu cầu kỹ thuật,Cá rô đồng và sặc rằn ,28 TCN 204:2004,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 204:2004 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ BỐ MẸ CÁC LOÀI: LÓC, LÓC BÔNG, RÔ ĐỒNG VÀ SẶC RẰN - YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish - Broodstock

Ban hành: 14/06/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 204:1998 về bảo vệ công trình xây dựng - phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCXD204:1998,Tiêu chuẩn XDVN TCXD204:1998,***,Bảo vệ công trình xây dựng ,TCXD204:1998,Phòng chống mối ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 204 : 1998 BẢO VỆ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHÒNG CHỐNG MỐI CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI Protection of buildings - Prevention and protection from subterranean termites for bulding under

Ban hành: Năm 1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành TCN68-204:2001 về thiết bị đầu cuối hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu - GMDSS - Thiết bị Radiotelex sử dụng trong các nghiệp vụ MF/HF hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-204:2001,Tiêu chuẩn ngành TCN68-204:2001,Tổng cục Bưu điện,Hệ thống thông tin,Thiết bị đầu cuối,GMDSS ,An toàn cứu nạn hàng hải toàn cầu,Thiết bị Radiotelex,Yêu cầu kỹ thuật,Nghiệp vụ MF/HF hàng hải,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 204: 2001 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI HỆ THỐNG THÔNG TIN AN TOÀN VÀ CỨU NẠN HÀNG HẢI TOÀN

Ban hành: 21/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 204:1994 về vải quả tươi xuất khẩu (vải thiều) 1 - Yêu cầu kỹ thuật - Phương pháp thử

10TCN204:1994,Tiêu chuẩn ngành 10TCN204:1994,***,Vải quả tươi xuất khẩu,Vải thiều xuất khẩu,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,10 TCN 204:1994 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 204:1994 VẢI QUẢ TƯƠI XUẤT KHẨU (VẢI THIỀU)1 YÊU CẦU KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP THỬ Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải thiều tươi, sau khi đã

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

6

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 204:1991 về bulông cường độ cao dùng cho cầu thép - yêu cầu kỹ thuật

22TCN204:1991,Tiêu chuẩn ngành 22TCN204:1991,***,22TCN 204:1991,Bulông cường độ cao,Yêu cầu kỹ thuật,Bulông dùng cho cầu thép,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 204:1991 BULÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO DÙNG CHO CẦU THÉP YÊU CẦU KỸ THUẬT  (Ban hành kèm theo Quyết định số 844/QĐ - KHKT) Bulông cường độ (bao gồm đai ốc, vòng

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9764:2013 (CODEX STAN 204-1997, sửa đổi 1:2005) về Măng cụt quả tươi

TCVN9764:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9764:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9764:2013 CODEX STAN 204-1997, Rev. 1-2005 MĂNG CỤT QUẢ TƯƠI Mangosteens Lời nói đầu TCVN 9764: 2013 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 204-1997, Rev. 1-2005; TCVN 9764: 2013 do Cục Chế biến, Thương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12453:2018 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-Nitrosopyrrolidin - Phương pháp sắc ký khí kết hợp phân tích năng lượng nhiệt

TCVN12453:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12453:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12453:2018 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSOPYRROLIDIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KẾT HỢP PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosopyrrolidlne content Gas

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

TCVN12213:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12213:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11602:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-nitrosamin - Phương pháp sắc ký khí sử dụng thiết bị phân tích năng lượng nhiệt

TCVN11602:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11602:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11602:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSAMIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosamines content - Gas

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 204:1966 về cách ký hiệu các loại ren do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN204:1966,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN204:1966,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Cách ký hiệu các loại ren ,Các loại ren ,TCVN 204:1966,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 204-66 CÁCH KÝ HIỆU CÁC LOẠI REN 1. Ren được ký hiệu theo prôphin, theo độ lớn bước ren và theo hướng xoắn của mối ren. Prôphin của ren được ký

Ban hành: Năm 1966

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10069:2013 (EN 12868:1999) về Đồ dùng trẻ em - Phương pháp xác định sự giải phóng N-Nitrosamin và các chất có khả năng chuyển hóa thành N-Nitrosamin từ núm ty và ty giả làm bằng Elastome hoặc cao su

TCVN10069:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10069:2013,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10069:2013 EN 12868:1999 ĐỒ DÙNG TRẺ EM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỰ GIẢI PHÓNG N-NITROSAMIN VÀ CÁC CHẤT CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA THÀNH N-NITROSAMIN TỪ NÚM TY VÀ TY GIẢ LÀM BẰNG ELASTOME HOẶC CAO SU Child use and care

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-2:2012 (ISO 7393-2:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 2: Phương pháp đo màu sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine, cho mục đích kiểm soát thường xuyên

TCVN6225-2:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6225-2:2012,***, Xác định clo tự do và clo tổng số,Xác định tổng clo nước ,Phương pháp đo màu ,sử dụng N,N-dietyl-1,4-phenylenediamine,TCVN 6225-2:2012 ,Tài nguyên- Môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6225-2:2012 ISO 7393-2:1985 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - XÁC ĐỊNH CLO TỰ DO VÀ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6225-1:2012 (ISO 7393-1:1985) về chất lượng nước - Xác định clo tự do và tổng clo - Phần 1: Phương pháp chuẩn độ sử dụng N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine

N,N-DIETYL-1,4-PHENYLENDIAMIN Water quality - Determination of free chlorine and total chlorine - Part 1: Titrimetric method using N,N-dietyl-1,4-Phenylenediamine Lời nói đầu TCVN 6225-1:2012 hoàn toàn tương đương với ISO 7393-1:1985/cor 1:2001. TCVN 6225-1:2012 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 147 Chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7385:2004 (ISO 13851 : 2002) về An toàn máy - Cơ cấu điều khiển hai tay - Khía cạnh chức năng và nguyên tắc thiết kế

TCVN7385:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7385:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7385 : 2004 ISO 13851 : 2002 AN TOÀN MÁY - CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN HAI TAY - KHÍA CẠNH CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects and design

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7453:2004 (ISO 836 : 1991) về Vật liệu chịu lửa - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN7453:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7453:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7453 : 2004 ISO 836 : 1991 VẬT LIỆU CHỊU LỬA − THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Refractories − Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 7453 : 2004 hoàn toàn tương đương với ISO 836 : 1991. TCVN

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7456:2004 về Kính xây dựng - Kính cốt lưới thép

TCVN7456:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7456:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TCVN 7456:2004 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH CỐT LƯỚI THÉP Glass in building - Wired glass Lời nói đầu TCVN 7456:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6091:2004 (ISO 1656 : 1996) về Cao su thiên nhiên và latex cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng nitơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6091:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6091:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng nitơ ,Latex cao su thiên nhiên ,Cao su thiên nhiên ,TCVN 6091:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6091: 2004 ISO 1656 : 1996 CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ Rubber, raw natural,

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6089:2004 (ISO 249 : 1995) về Cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng chất bẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6089:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6089:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cao su thiên nhiên ,Xác định hàm lượng chất bẩn,TCVN 6089:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6089 : 2004 ISO 249 : 1995 CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BẨN Rubber, raw natural - Determination of dirt content Lời nói đầu

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2004 về Cao su thiên nhiên SVR - Quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN3769:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3769:2004,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cao su thiên nhiên SVR,Quy định kỹ thuật,TCVN 3769:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3769 : 2004 CAO SU THIÊN NHIÊN SVR – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Rubber, natural SVR – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188