Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2028/2001/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 182478 văn bản

1

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2019,Tỉnh Tây Ninh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 20 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2019

2

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 23/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

3

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2018,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 10 tháng 12

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

4

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin và vận hành đón lũ, xả lũ đối với các nhà máy thủy điện trên lưu vực Sông Nho Quế, thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2018,Tỉnh Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

5

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2018 Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2018,Tỉnh An Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND An Giang, ngày 20 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

6

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án "Sữa học đường cho trẻ trường mầm non công lập và tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

2028/QD-UBND,Quyết định 2028,Tỉnh Vĩnh Long,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 20 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

7

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2017 quy định hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2020 theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 05

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

8

Quyết định 2028/QĐ-UBND về phân loại đường để tính giá cước năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2017,Tỉnh Bình Dương,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 27 tháng 7

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

9

Quyết định 2028/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển (nguồn vốn của tỉnh) năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

2028/QD-UBND,Quyết định 2028,Tỉnh Bình Định,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Bình Định, ngày 06 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

10

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2028/QD-UBND,Quyết định 2028,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 08 năm

Ban hành: 29/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

11

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2016,Thành phố Hồ Chí Minh,Bãi bỏ văn bản,Bãi bỏ văn bản pháp luật,Gian lận thương mại,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Buôn lậu hàng cấm,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

12

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lâm Đồng

2028/QD-UBND,Quyết định 2028,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2015

Ban hành: 23/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

13

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

2028/QD-UBND,Quyết định 2028,Tỉnh Long An,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Long An, ngày 11 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2015

14

Quyết định 2028/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2028/QD-TTg,Quyết định 2028 2014,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai,Luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2014

15

Quyết định 2028/QĐ-TCHQ năm 2014 công nhận doanh nghiệp ưu tiên do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 2028/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Hải quan; Căn cứ Luật

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

16

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé do tỉnh Bình Phước ban hành

Điều 3; - LĐVP, Phòng: NC-NgV, KTTH, KTN; - Lưu: VT. CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trăm ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU SÔNG BÉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2028/QĐ-UB ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh) Căn cứ Luật Doanh nghiệp

Ban hành: 30/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2014

17

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Quảng Ninh từ nay đến năm 2015

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2013,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Quảng Ninh,

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

18

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2012 công bố thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

2028/QD-UBND,Quyết định 2028,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 14 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2015

19

Quyết định 2028/QĐ-UBND về giao mục tiêu, nhiệm vụ và vốn chương trình mục tiêu quốc gia do tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2012

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2012,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2028/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 27 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 27/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2017

20

Quyết định 2028/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

2028/QD-UBND,Quyết định 2028,Tỉnh Đắk Lắk,Công bố thủ tục hành chính ,Công bố thủ tục hành chính mới,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83