Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 159265 văn bản

1

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

2020/QD-UBND,Quyết định 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2020/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

2

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2018,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2020/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 06 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

3

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Bình Dương,Bảng giá tính lệ phí trước bạ tỉnh Bình Dương,Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà,Lệ phí trước bạ đối với nhà tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

4

Quyết định 15/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

15/2020/QD-UBND,Quyết định 15 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 06/2014/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quy định phân cấp đầu tư dự án công nghệ thông tin,Bãi bỏ Quy định ủy quyền đầu tư dự án công nghệ thông tin,Đầu tư,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

5

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Sửa đổi Quyết định 37/2019/QĐ-UBND tỉnh Vĩnh Long,Sửa đổi quy định bảng giá đất tỉnh Vĩnh Long,Bảng giá đất áp dụng từ năm 2020-2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

6

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

11/2020/QD-UBND,Quyết định 11 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Số lượng cán bộ xã phường tỉnh Khánh Hòa,Số lượng cán bộ xã phường thị trấn,Số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

7

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Thành phố Đà Nẵng,Bãi bỏ Quyết định 10/2015/QĐ-UBND Đà Nẵng,Bãi bỏ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

8

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; điều kiện về diện tích phòng máy đối với điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; thời gian hoạt động của đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

26/2020/QD-UBND,Quyết định 26 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trò chơi điện tử,Thời gian hoạt động của đại lý internet công cộng,Diện tích điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN --------

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

9

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về quy định mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND tỉnh Long An,Mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên,Mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

10

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi tỉnh Hà Giang

14/2020/QD-UBND,Quyết định 14 2020,Tỉnh Hà Giang,Định mức kỹ thuật quản lý công trình thủy lợi,Định mức kỹ thuật khai thác công trình thủy lợi,Định mức kinh tế quản lý khai thác công trình thủy lợi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

11

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Tây Ninh,Giá tối đa dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt,Giá tối đa dịch vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt,Giá vận chuyển rác thải sinh hoạt Tây Ninh,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

12

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về điều chỉnh Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

13/2020/QD-UBND,Quyết định 13 2020,Tỉnh Bạc Liêu,Bãi bỏ Quyết định 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Điều chỉnh Bảng giá đất năm 2015,Bãi bỏ Quyết định về điều chỉnh Bảng giá đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

13

Quyết định 8/2020/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

8/2020/QD-UBND,Quyết định 8 2020,Tỉnh Phú Thọ,Bổ sung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ,Bổ sung quy hoạch thăm dò khoáng sản,Bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

14

Quyết định 12/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo do tỉnh Quảng Trị ban hành

12/2020/QD-UBND,Quyết định 12 2020,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định 33/2013/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quy chế kiểm tra an toàn thực phẩm,Kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

15

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND bổ sung Khoản 3, Điều 8 Quy định Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 kèm theo Quyết định 38/2019/QĐ-UBND

23/2020/QD-UBND,Quyết định 23 2020,Tỉnh Bình Định,Bổ sung Quyết định 38/2019/QĐ-UBND Bình Định,Bổ sung Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp,Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

16

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, mức hỗ trợ cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng do tỉnh Vĩnh Long ban hành

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Mức hỗ trợ cán bộ xã phường quản lý đối tượng cai nghiện,Số lượng cán bộ xã phường theo dõi đối tượng cai nghiện,Quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tại gia đình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

17

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

17/2020/QD-UBND,Quyết định 17 2020,Tỉnh Kon Tum,Sửa đổi Quy chế quản lý nguồn vốn ngân sách,Sửa đổi Quy chế sử dụng nguồn vốn ngân sách,Quy chế cho vay đối với người nghèo Kon Tum,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

18

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải vô địch thể thao quốc gia

18/2020/QD-UBND,Quyết định 18 2020,Tỉnh Long An,Mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên,Mức thưởng vận động viên lập thành tích,Thưởng vận động viên lập thành tích Long An,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

19

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi đối với giải thi đấu thể thao do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Long An tổ chức hàng năm

19/2020/QD-UBND,Quyết định 19 2020,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND Long An,Mức chi đối với giải thi đấu thể thao Long An,Chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

20

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi Quyết định 14/2017/QĐ-UBND Bình Định,Sửa đổi Quy định về quy trình bán nhà ở cũ,Quy trình bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214