Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2007/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 19404 văn bản

1

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

2

Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2007/QD-TTg,Quyết định 2007 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không,Kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư,Sử dụng tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

3

Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt "Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2007/QD-TTg,Quyết định 2007 2015,Thủ tướng Chính phủ,Bồi dưỡng kiến thức,Bồi dưỡng kiến thức cho công chức ,Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên môn,Đề án hội nhập quốc tế,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

4

Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2009 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Y dược Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2007/QD-TTg,Quyết định 2007 2009,Thủ tướng Chính phủ,Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ,Trường Đại học Y Dược Cần Thơ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2007/QĐ-TTg

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

5

Quyết định 198/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

198/2007/QD-TTg,Quyết định 198 2007,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ đất sản xuất,Chính sách hỗ trợ đất sản xuất,Đồng bào dân tộc thiểu số,Sửa đổi quyết định,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

6

Chỉ thị 33/2007/CT-TTg về biện pháp cấp bách điều hành các hồ chứa nước thủy điện trong mùa khô và việc đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2007-2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

33/2007/CT-TTg,Chỉ thị 33 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 33/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007 CHỈ THỊ

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2008

7

Quyết định 197/2007/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

197/2007/QD-TTg,Quyết định 197 2007,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển kinh tế xã hội,Quy hoạch tổng thể,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 197/2007/QĐ-TTg

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2008

8

Quyết định 195/2007/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Panama do Thủ tướng Chính phủ ban hành

195/2007/QD-TTg,Quyết định 195 2007,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định hợp tác khoa học công nghệ,Việt Nam Panama,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 195/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2007

9

Quyết định 194/2007/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Bungari về hợp tác kinh tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

194/2007/QD-TTg,Quyết định 194 2007,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định Việt Nam Bungari,Hiệp định hợp tác Kinh tế,Hợp tác kinh tế,Doanh nghiệp,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:194/2007/QĐ-TTg

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

10

Chỉ thị 32/2007/CT-TTg tổng kết thực hiện Nghị định 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

32/2007/CT-TTg,Chỉ thị 32 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 32/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 19/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2007

11

Chỉ thị 31/2007/CT-TTg về kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

31/2007/CT-TTg,Chỉ thị 31 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 31/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 14/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

12

Quyết định 193/2007/QĐ-TTg ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

193/2007/QD-TTg,Quyết định 193 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty Công nghiệp Xi măng,Công ty mẹ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 193/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2007

13

Chỉ thị 30/2007/CT-TTg về tăng cường bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm trên biển và bảo đảm an toàn viễn thông quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/2007/CT-TTg,Chỉ thị 30 2007,Thủ tướng Chính phủ,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 30/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 13/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2007

14

Quyết định 192/2007/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

192/2007/QD-TTg,Quyết định 192 2007,Thủ tướng Chính phủ,Tổng công ty Hàng hải Việt Nam,Công ty mẹ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 192/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2007

15

Chỉ thị 29/2007/CT-TTg về việc thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, công dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

29/2007/CT-TTg,Chỉ thị 29 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 29/2007/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 11/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2007

16

Quyết định 191/2007/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và nội các Ucraina về việc nhận trở lại công dân hai nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

191/2007/QD-TTg,Quyết định 191 2007,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định Việt Nam Ucraina,Hiệp định nhận trở lại công dân,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 191/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11

Ban hành: 11/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2007

17

Quyết định 190/2007/QĐ-TTg phê duyệt Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Xô Viết về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu và khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam trong khuôn khổ xí nghiệp liên doanh Việt – Xô "Vietsopetro" ngày 16/7/1991 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

190/2007/QD-TTg,Quyết định 190 2007,Thủ tướng Chính phủ,Khai thác dầu khí,Nghị định thư,Nghị định thư bổ sung,Hiệp định Việt Nam Xô Viết,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2007

18

Quyết định 189/2007/QĐ-TTg điều chỉnh các Quyết định 196/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Tổng công ty Xi măng Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và Quyết định 197/2006/QĐ-TTg thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Xi măng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

189/2007/QD-TTg,Quyết định 189 2007,Thủ tướng Chính phủ,Công ty mẹ,Tổng công ty Xi măng Việt Nam,Điều chỉnh,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 189/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

19

Quyết định 188/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

188/2007/QD-TTg,Quyết định 188 2007,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ đối tượng kháng chiến chống Mỹ,Đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến,Kháng chiến chống Mỹ,Tham gia kháng chiến chống Mỹ,Sửa đổi,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2007

20

Quyết định 186/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 191/2004/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

186/2007/QD-TTg,Quyết định 186 2007,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi quyết định,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 186/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 03/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127