Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2006/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51479 công văn

1

Công văn 2171/VPCP-KTTH năm 2016 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2171/VPCP-KTTH Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2016

2

Công văn 7214/VPCP-KTTH thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7214/VPCP-KTTH V/v thực hiện Nghị định số 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

3

Công văn 8576/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8576/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2015

4

Công văn 6442/VPCP-KTTH năm 2015 xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6442/VPCP-KTTH Về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định 158/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 17/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

5

Công văn 340/GSQL-GQ1 thực hiện Nghị định 20/2006/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 340/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định số 20/2006/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Ban hành: 03/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2013

6

Công văn 3261/BGDĐT-KHTC báo cáo thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP, năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3261/BGDĐT-KHTC V/v: báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, năm 2011. Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

7

Công văn 11360/BCT-XNK về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11360/BCT-XNK V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 07/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2013

8

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 302/BXD-TCCB V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của CP Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

9

Công văn 2024/TTg-KTTH thực hiện khoản 3 Điều 5 Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2024/TTg-KTTH V/v thực hiện khoản 3 Điều 5 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 02/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2011

10

Công văn 07/BXD-PTĐT xác định loại hình của Ban quản lý dự án phát triển khu đô thị mới theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/BXD-PTĐT V/v: Xác định loại hình của BQL PT KĐTM theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2011

11

Công văn 358/TTR-THHC báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Tư pháp ban hành

BỘ TƯ PHÁP THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 358/TTR-THHC V/v báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Hà

Ban hành: 13/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

12

Công văn 1486/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1486/TCHQ-GSQL V/v Vướng mắc thực hiện Nghị định 108/2006/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 13/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

13

Công văn 938/VPCP-TCCV báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra năm 2010 theo Nghị định 99/2006/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 938/VPCP-TCCV V/v báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm tra năm 2010 theo Nghị định số 99/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 02

Ban hành: 18/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

14

công văn 3772/BNV-KHTC về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3772/BNV-KHTC V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 Kính gửi: Các đơn

Ban hành: 19/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2009

15

Công văn số 12401/BTC-TCHQ về việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12401/BTC-TCHQ V/v: thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2006 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2008

16

Công văn 9199/NHNN-TTGSNH thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP về danh mục vốn pháp định của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

gửi: Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD cổ phần đặt trụ sở chính Để đảm bảo các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo đúng quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục vốn pháp định của các TCTD (Nghị định 141),

Ban hành: 26/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

17

Công văn 8197/BKH-PC sửa đổi Danh mục kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8197/BKH-PC V/v sửa đổi các Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 15/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2010

18

Công văn 5523/BKH-PC lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5523/BKH-PC V/v Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư. Hà Nội, ngày 10

Ban hành: 10/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

19

Công văn 3465/BKH-PC về ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3465/BKH-PC V/v Ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2010

Ban hành: 27/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2010

20

Công văn 3295/BYT-KH-TC về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3295/BYT-KH-TC V/v cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109