Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/TXN-TNCN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29429 công văn

1

Công văn 4785/TCT-TNCN năm 2014 giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”. Trường hợp Đại sứ quán Mỹ không thể xác nhận Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN thì

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2014

2

Công văn 1849/TCT-TNCN năm 2015 hướng dẫn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì: Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập khi kê khai quyết toán thuế TNCN như: bản chụp chứng từ số thuế đã

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

3

Công văn 625/TCT-TNCN về chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này" Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao người nộp thuế) thì người nộp

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2012

4

Công văn 1880/TCT-TNCN năm 2014 về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông từ này”. Trường hợp bà Trần Thị Bích Thủy, trong năm 2013 có khai quyết toán thuế TNCN kèm đề nghị hoàn tại Cục Thuế tỉnh Nam Định, trong đó có

Ban hành: 22/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2014

5

Công văn 3857/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” - Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 25/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2017

6

Công văn 34627/CT-HTr năm 2015 giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Tư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này ….” Căn cứ các quy định trên, trường hợp cá nhân ký

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

7

Công văn 4661/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”. - Căn cứ khoản 3.2 Mục V Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng Cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011: “Nơi nộp hồ sơ quyết toán đối với cá nhân cư

Ban hành: 19/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

8

Công văn 1425/CT-TTHT về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”. “Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế. Trường hợp cá nhân

Ban hành: 07/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2012

9

Công văn 3749/TCT-KK năm 2013 lập Lệnh hoàn trả đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Tổng cục Thuế ban hành

nhiệm vào bản chụp đó. - Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này".

Ban hành: 06/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2013

10

Công văn 5191/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. b.3) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế. ... b.3.3) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế hàng tháng thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đang nộp hồ sơ khai thuế tháng.” Căn

Ban hành: 09/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

11

Công văn 2146/TCT-TNCN năm 2013 khai nộp thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này." Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp cá nhân

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

12

Công văn 11369/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” Trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong

Ban hành: 29/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2012

13

Công văn 4889/CT-TTHT về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó. - Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo

Ban hành: 25/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

14

Công văn 42/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” Tại điểm 2.9.1, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn: “Cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh tại nước ngoài phải khai và nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trường

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2011

15

Công văn 3273/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

khuyến học (nếu có). - Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này”. Về nguyên

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

16

Công văn 5142/CT-TTHT về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nơi nộp hồ sơ quyết toán: Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên: - Cá

Ban hành: 05/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

17

Công văn 1753/CT-TTHT năm 2017 hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư Xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” - Căn cứ Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính: “a) Thu nhập làm căn cứ quy đổi thành

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

18

Công văn 74104/CT-TTHT năm 2016 về cách tính thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Dệt Công Nghiệp Hà Nội có sử dụng những lao động như sau: - Ông Nguyễn Văn A đã nghỉ hưu từ ngày 31/12/2015 (hưởng lương hưu do BHXH trả) và ký hợp đồng lao động làm việc tại công ty với thời hạn 12 tháng có

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

19

Công văn 7040/CT-TNCN năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 và cấp mã số thuế người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

20/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài Chính. 5. Các tổ chức chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê khai, gửi tờ khai QTT TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn và nộp hồ sơ giấy tại bộ phận một cửa cho cơ quan thuế. Các tổ chức sử dụng chữ ký số thực hiện

Ban hành: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

20

Công văn 44364/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

doanh … Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.” + Tại Điều 44 hướng

Ban hành: 07/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178