Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12579 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về Thép không gỉ

QCVN20:2019/BKHCN,Quy chuẩn QCVN20:2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp QCVN 20:2019/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÉP KHÔNG GỈ National technical regulation on stainless steel Lời nói đầu QCVN 20:2019/BKHCN do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2020

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-20:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 20: Bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu ở tôm

TCVN8710-20:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-20:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-20:2019 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 20: BỆNH HOẠI TỬ DƯỚI VỎ VÀ CƠ QUAN TẠO MÁU Ở TÔM Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 20: Infection with infectious hypodermal and haematopoietic

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-20:2018 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcastle

TCVN8685-20:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-20:2018,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-20 : 2018 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 20: VẮC XIN NHƯỢC ĐỘC PHÒNG BỆNH NEWCASTLE Vaccine testing procedure - Part 20: Newcastle disease vaccine, live Lời nói đầu TCVN 8685-20: 2018 do Trung tâm Kiểm

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-20:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 20: Thảo quyết minh chế

TCVN11776-20:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-20:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-20:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 20: THẢO QUYẾT MINH CHẾ Herbal medicine processing - Part 20: Semen Cassiae torae Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-20:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN6396-20:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-20:2017,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-20:2017 EN 81-20:2014 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 20: THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG Safety rules for the construction

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-20:2017 (ISO 16000-20:2014) về Không khí trong nhà - Phần 20: Phát hiện và đếm nấm mốc - Xác định số đếm bào tử tổng số

TCVN10736-20:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-20:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-20:2017 ISO 16000-20:2014 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 20: PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM NẤM MỐC - XÁC ĐỊNH SỐ ĐẾM BÀO TỬ TỔNG SỐ Indoor air - Part 20: Detection and enumeration of moulds - Determination of total

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12480:2019 (ISO/IEC 17788:2014) về Công nghệ thông tin - Tính toán đám mây - Tổng quan và từ vựng

TCVN12480:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12480:2019,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12480:2019 ISO/IEC 17788:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TÍNH TOÁN ĐÁM MÂY - TỔNG QUAN VÀ TỪ VỰNG Information technology - Cloud computing - Overview and vocabulary Lời nói đầu TCVN 12480:2019 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12660:2019 về Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

TCVN12660:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12660:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12660:2019 TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN LÀM NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU KỸ THUẬT, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Coal ash of thermal power plant in construction of highway embankments- Technical, construction and acceptance requirements

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12661:2019 (ASTM E 2201-2013) về Các sản phẩm đốt than - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN12661:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12661:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12661:2019 (ASTM E 2201-2013) CÁC SẢN PHẨM ĐỐT THAN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Standard terminology for coal combustion products Lời nói đầu TCVN 12661:2019 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12662:2019 (ISO 17313:2004) về Chất lượng đất - Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thẩm màng đàn hồi

TCVN12662:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12662:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12662:2019 (ISO 17313:2004) CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM THỦY LỰC CỦA VẬT LIỆU XỐP BÃO HÒA SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO ĐỘ THẤM MÀNG ĐÀN HỒI Soil quality - Determination of hydraulic conductivity of saturated porous

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12851:2019 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc

TCVN12851:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12851:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12851:2019 TRUY XUẤT NGUỒN GỐC - YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC Traceability - Requirements for bodies providing audit and certification of traceability systems

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12753:2019 (ISO 19020:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp phát hiện Staphylococcal enterotoxin trong thực phẩm bằng enzym miễn dịch

TCVN12753:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12753:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12753:2019 ISO 19020:2017 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN TRONG THỰC PHẨM BẰNG ENZYM MIỄN DỊCH Microbiology of food chain - Horizontal method for the

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12741:2019 (ISO/TS 28037:2010) về Xác định và sử dụng hàm hiệu chuẩn đường thẳng

TCVN12741:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12741:2019,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12741:2019 ISO/TS 28037:2010 XÁC ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG HÀM HIỆU CHUẨN ĐƯỜNG THẲNG Determination and use of straight-line calibration functions- Lời nói đầu TCVN 12741:2019 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 28037:2010. TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12740:2019 (ISO/TR 13587:2012) về Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo

TCVN12740:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12740:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12740:2019 ISO/TR 13587:2012 BA CÁCH TIẾP CẬN THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI THÍCH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO ĐO Three statistical approaches for the assessment and interpretation of measurement uncertainty Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12708:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất diflubenzuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12708:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12708:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12708:2019 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT DIFLUBENZURON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Pesticides - Determination of diflubenzuron content by high performance liquid chromatography Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12706:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất pyriproxyfen bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12706:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12706:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12706:2019 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT PYRIPROXYFEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Pesticides - Determination of pyriproxyfen content by high performance liquid chromatography Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12707:2019 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất flazasulfuron bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN12707:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12707:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12707:2019 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT FLAZASUFLURON BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Pesticides - Determination of flazasulfuron content by high performance liquid chromatography Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8630:2019 về Nồi hơi - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định

TCVN8630:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8630:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8630:2019 NỒI HƠI - HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Boilers - Energy efficiency and method for determination Lời nói đầu TCVN 8630:2019 thay thế TCVN 8630:2010. TCVN 8630:2019 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8129:2019 (ISO 18593:2018) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phương pháp lấy mẫu bề mặt

TCVN8129:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8129:2019,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8129:2019 ISO 18593:2018 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU BỀ MẶT Microbiology of the food chain - Horizontal method for surface sampling Lời nói đầu TCVN 8129:2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12728:2019 về Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật về thiết kế, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa

TCVN12728:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12728:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12728:2019 NỒI HƠI - YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA Boilers - Technical requirement of design, manufacture, installation, operation and maintenance Lời nói đầu TCVN 12728:2019 thay

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56