Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2018/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35256 công văn

1

Công văn 71/HĐND-VP năm 2020 về đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND do tỉnh Điện Biên ban hành

71/HDND-VP,Công văn 71 2020,Tỉnh Điện Biên,Đính chính Điều 1 Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND,Đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Điện Biên,Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Điện Biên đầu tư công,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

2

Công văn 155/HĐND-VP năm 2018 đính chính Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND do tỉnh Hà Giang ban hành

16/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Hà Giang Hà Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; Nội vụ; Lao động TB&XH; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

3

Công văn 155/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Kiên Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; Website Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

4

Công văn 9856/VPCP-CN năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 20/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

9856/VPCP-CN V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 23/3/2018 Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8703/BGTVT-TC ngày 08

Ban hành: 10/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

5

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Ban Công tác đại biểu – UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính;

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

6

Công văn 39/HĐND năm 2018 về đính chính Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

39/HDND,Công văn 39 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/HĐND V/v đính chính Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

7

Công văn 36/HĐND-TH năm 2019 về đính chính, bổ sung Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

36/HDND-TH,Công văn 36 2019,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/HĐND-TH V/v đính chính, bổ sung Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

8

Công văn 2980/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 2980/UBND-VX V/v hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở - ngành thành phố; - Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 08/11/2019

Cập nhật: 05/12/2019

9

Công văn 59/VP năm 2007 đính chính Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

59/VP,Công văn 59 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HĐND TỈNH KHÁNH HÒA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/VP V/v đính chính Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

10

Công văn 20/VPCP-KTTH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

20/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

11

Công văn 20/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm VLXD theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Lương Việt Yên Bái Bộ Xây dựng nhận được công văn số 07 CV-LV/2019 ngày 10/4/2019 Của Công ty TNHH Lương Việt Yên Bái về đề nghị hướng dẫn xuất khẩu khoáng

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

12

Công văn 20/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-VLXD,Công văn 20 2018,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Nhập khẩu,Danh mục sản phẩm hàng hóa ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/BXD-VLXD V/v hướng dẫn nhập khẩu

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

13

Công văn 11168/VPCP-V.I năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 20/2018/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

11168/VPCP-V.I V/v các vướng mắc trong quá trình thực hiện QĐ số 20/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc Phòng, Công Thương; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét báo cáo của Ủy ban

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

14

Công văn 5337/TCHQ-GSQL năm 2019 về xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

5337/TCHQ-GSQL V/v xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 613/TB-BTC ngày 29/07/2019 của Bộ Tài chính thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Thị

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

15

Công văn 20/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xác định thời điểm bù giá nhân công trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-KTXD,Công văn 20 2017,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Bù giá nhân công,Thi công xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

16

Công văn 3790/TCT-DNL năm 2018 trả lời kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

--------------- Số: 3790/TCT-DNL V/v trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Công ty TNHH BOT 36.71; - Công ty TNHH Crowe Việt Nam. Tổng cục

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

17

Công văn 2305/BVTV-QLPB năm 2018 về đăng ký lưu hành phân bón tiếp nhận hợp quy sau ngày 20/9/2017 do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

V/v đăng ký lưu hành phân bón tiếp nhận hợp quy sau ngày 20/9/2017 Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tam Long (379, quốc lộ 50, ấp 3 A, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về

Ban hành: 29/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2018

18

Công văn 57305/CT-TTHT năm 2018 thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP về chi phí lãi vay do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Số: 57305/CT-TTHT V/v thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu tổng hợp Petrolimex Hà Nội (Đ/c: Số 1 Phố Thành Công - Q. Ba Đình - Hà Nội) MST: 0102389000 Trả lời công văn số 24/CV-PITCOHN ngày 18/7/2018 của Công ty TNHH MTV

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

19

Công văn 2120/TCT-TTr năm 2018 về kiến nghị áp dụng quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 2120/TCT-TTr V/v: kiến nghị áp dụng quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018 Kính gửi: Công ty Luật TNHH Minh Đăng Quang Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3095/VPCP-ĐMDN ngày 05/04/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nội dung kiến nghị của Công ty

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

20

Công văn 20/BXD-KHCN năm 2015 áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-KHCN,Công văn 20 2015,Bộ Xây dựng,QCVN 06:2010/BXD, QCVN 06:2010/BXD 2015,hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD,An toàn cháy cho nhà và công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209