Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2015/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 59899 công văn

1

Công văn 2512/UBND-KTTH năm 2015 về đính chính Quyết định 20/2015/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

20/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Sơn La, ngày 03 tháng 09 năm 2015 Kính gửi: - Sở Tài chính; - Sở Khoa học và Công nghệ; - Trường Đại học Tây Bắc. Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 03/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2015

2

Công văn 2015/UBND-KGVX năm 2020 về không tiếp tục thực hiện cách ly y tế đối với trường hợp đã có xác nhận hoàn thành cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền do thành phố Hà Nội ban hành

2015/UBND-KGVX,Công văn 2015 2020,Thành phố Hà Nội,Không tiếp tục thực hiện cách ly y tế,Không cách ly trường hợp hoàn thành cách ly,Trường hợp xác nhận hoàn thành cách ly y tế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

3

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

10070/UBND-TH,Công văn 10070 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

4

Công văn 20/UBND-XD đính chính văn bản 2702/UBND-XD do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

20/UBND-XD,Công văn 20,Tỉnh Yên Bái,Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/UBND-XD V/v Đính chính văn bản Yên

Ban hành: 05/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2012

5

Công văn 20/VPCP-KTTH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

20/VPCP-KTTH,Công văn 20 2020,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết,Chính sách pháp luật ,Ngân sách Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

6

Công văn 12415/TCHQ-GSQL năm 2015 về triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 12415/TCHQ-GSQL V/v triển khai thực hiện Quyết định 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

7

Công văn 20/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-VLXD,Công văn 20 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

8

Công văn 834/UBND-KT năm 2013 đính chính Quyết định 20/2013/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

834/UBND-KT,Công văn 834,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 834/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

9

Công văn 20/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-VLXD,Công văn 20 2018,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Nhập khẩu,Danh mục sản phẩm hàng hóa ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/BXD-VLXD V/v hướng dẫn nhập khẩu

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

10

Công văn 20/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn xác định thời điểm bù giá nhân công trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-KTXD,Công văn 20 2017,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Bù giá nhân công,Thi công xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

11

Công văn 855/SXD-KTQHĐT năm 2014 về cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo Quyết định 20/2014/QĐ-UBND do Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 855/SXD-KTQHĐT V/v cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND, ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Gia Lai. Gia Lai, ngày 22 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku. Tiếp theo

Ban hành: 22/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

12

Công văn 6907/UBND-VX năm 2013 triển khai hỗ trợ sản xuất cho xã nghèo theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND. Lâm Đồng, ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; - Ủy ban nhân dân các huyện có xã nghèo. Xét văn bản số 930/KHĐT ngày 17/10/2013 của Sở Kế hoạch và

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

13

Công văn 20/BXD-KHCN năm 2015 áp dụng QCVN 06:2010/BXD cho buồng thang loại N3 thay thế buồng thang loại N1 do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-KHCN,Công văn 20 2015,Bộ Xây dựng,QCVN 06:2010/BXD, QCVN 06:2010/BXD 2015,hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD,An toàn cháy cho nhà và công trình ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

14

Công văn 20/BTTTT-CNTT năm 2015 hướng dẫn Thông tư 15/2014/TT-BTTTT về Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

20/BTTTT-CNTT,Công văn 20 2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT,Danh mục hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

15

Công văn 20/GSQL-TH năm 2015 về chuyển đổi mục đích sử dụng kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số: 20/GSQL-TH V/v chuyển đổi mục đích sử dụng kho ngoại quan Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất. (Đ/c: 46-48 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

16

Công văn 20/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

20/TCHQ-GSQL,Công văn 20 2015,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc C/O mẫu D ,Vướng mắc C/O,C/O mẫu D ,năm 2014,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/TCHQ-GSQL V/v:

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

17

Công văn 20/BXD-GĐ năm 2014 kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình Nhà máy sản xuất Ferocrom Thanh Hóa vào sử dụng do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-GD,Công văn 20 2014,Bộ Xây dựng,Kiểm tra nghiệm thu,Đánh giá nghiệm thu ,Nghiệm thu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/BXD-GĐ V/v kiểm tra công tác

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

18

Công văn 12834/BCT-XNK năm 2015 thông báo Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015 do Bộ Công Thương ban hành

thông báo Hiệp định VKFTA có hiệu lực từ ngày 20/12/2015 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015. Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Bộ Công Thương

Ban hành: 16/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

19

Công văn 20/BNN-KH năm 2014 xuất dự trữ quốc gia vắc xin thuốc sát trùng phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 20/BNN-KH V/v xuất dự trữ quốc gia vắc xin thuốc sát trùng phòng chống dịch bệnh. Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: - UBND các tỉnh: Quảng Nam, Phú Yên - Cục Thú y - Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương NAVETCO Thực

Ban hành: 06/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

20

Công văn 20/TCT-KK năm 2014 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

20/TCT-KK,Công văn 20 2014,Tổng cục Thuế,Hoàn thuế GTGT,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội,

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.120.26