Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2007/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34762 văn bản

1

Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

20/2021/ND-CP,Nghị định 20 2021,Chính phủ,Trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội,Chính sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội,Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

2

Nghị định 20/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

20/2007/ND-CP,Nghị định 20 2007,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Địa giới hành chính,Thành lập phường,Huyện Lộc Hà,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 07/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2007

3

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2021 về chấp thuận điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình thu hồi đất để Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện do tỉnh Hưng Yên ban hành

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2021,Tỉnh Hưng Yên,Điều chỉnh quy mô công trình thu hồi đất tỉnh Hưng Yên,Địa điểm số lượng dự án công trình thu hồi đất Hưng Yên,Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tỉnh Hưng Yên,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

4

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX,Thành lập Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân Tuyên Quang,Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

5

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng, tên gọi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh Lạng Sơn,Tên gọi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh Lạng Sơn,Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2021

6

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2021 về chấp thuận danh mục dự án bố trí vốn ngân sách địa phương quá thời gian quy định chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2021,Tỉnh Nam Định,Danh mục dự án bố trí vốn ngân sách Nam Định,Dự án bố trí vốn ngân sách địa phương Nam Định,Dự án bố trí vốn ngân sách quá thời gian quy định Nam Định,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

7

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2021 phê duyệt Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN do Chính phủ ban hành

20/NQ-CP,Nghị quyết 20 2021,Chính phủ,Nghị định thư sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN,Nghị định thư thứ tư sửa đổi Hiệp định đầu tư ASEAN,Phê duyệt Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ASEAN,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

8

Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

20/2020/ND-CP,Nghị định 20 2020,Chính phủ,Quản lý lao động tiền lương tiền thưởng ,Tổng công ty Nhà nước,Tập đoàn kinh tế,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

9

Quyết định 20/QĐ-UBND-NĐ về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

20/QD-UBND-ND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/QĐ-UBND-NĐ Đồng Tháp, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

10

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Cà Mau,Dự toán ngân sách Cà Mau năm 2021,Nghị quyết dự toán ngân sách Cà Mau năm 2021,Dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

11

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Phú Thọ,Phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị công,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công,Số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công Phú Thọ,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2021

12

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Thành phố Hà Nội,Dự toán ngân sách địa phương Hà Nội,Phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội,Phân bổ ngân sách Hà Nội năm 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

13

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh Đồng Nai

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

14

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Tây Ninh,Chương trình giám sát tỉnh Tây Ninh,Chương trình giám sát năm 2021,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

15

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Thành phố Hải Phòng,Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Hải Phòng,Quy hoạch chung Hải Phòng đến năm 2035,Quy hoạch chung Hải Phòng tầm nhìn đến 2050,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

16

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2021

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Trà Vinh,Chương trình giám sát năm 2021,Chương trình giám sát của tỉnh Trà Vinh,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

17

Nghị quyết 20/NQ-HĐND thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng (Bổ sung) năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hà Giang

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Hà Giang,Danh mục công trình dự án thu hồi đất,Chuyển mục đích sử dụng đất Hà Giang,Chuyển mục đích đích sử dụng rừng Hà Giang,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

18

Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án phân cấp quản lý và phân bổ vốn đầu tư phát triển cho ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2008 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa I, kỳ họp thứ 9 ban hành

20/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2007,Tỉnh Đắk Nông,Phân cấp quản lý,Phân bổ vốn đầu tư,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

19

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

20/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2007/NQ-HĐND Tân Bình, ngày 21

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2008

20

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ biên chế đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

20/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 20/2007/NQ-HĐND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 19 tháng 12 năm

Ban hành: 19/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.175.15
server250