Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 180931 văn bản

401

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về quy mô thủy lợi nội đồng và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai

33/2020/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Gia Lai,Quy mô thủy lợi nội đồng tỉnh Gia Lai,Vị trí điểm giao nhận sản phẩm thủy lợi Gia Lai,Vị trí điểm giao nhận dịch vụ thủy lợi Gia Lai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

402

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Hà Giang,Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa,Bãi bỏ chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

403

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Phú Thọ,Quản lý hoạt động thoát nước thành phố Việt Trì Phú Thọ,Quản lý xử lý nước thải thành phố Việt Trì Phú Thọ,Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

404

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

45/2020/QD-UBND,Quyết định 45 2020,Tỉnh Kon Tum,Mật độ chăn nuôi tỉnh Kon Tum,Mật độ chăn nuôi đến năm 2030,Mật độ chăn nuôi Kon Tum đến 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

405

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC Vĩnh Phúc,Sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Vĩnh Phúc,Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

406

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Yên Bái,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể,Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất Yên Bái,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Yên Bái năm 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NH�N D�N TỈNH Y�N B�I ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

407

Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái

27/2020/QD-UBND,Quyết định 27 2020,Tỉnh Yên Bái,Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II,Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan,Mạng truyền số liệu cấp II của cơ quan Yên Bái,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

408

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực tài chính

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ một số văn bản lĩnh vực tài chính,Bãi bỏ một số văn bản tỉnh Quảng Bình,Bãi bỏ văn bản tài chính Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

409

Quyết định 2020/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi năm 2019

2020/QD-UBND,Quyết định 2020 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2020/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

410

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 16/2014/QĐ-UBND do tỉnh Lạng Sơn ban hành

20/2017/QD-UBND,Quyết định 20 2017,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

411

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý hoạt động cấp nước đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

20/2017/QD-UBND,Quyết định 20 2017,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

412

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 262/2004/-UB ban hành Quy chế hoạt động của hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quyết định 262/2004/-UB tỉnh Quảng Ngãi,Bãi bỏ Quy chế hoạt động của hội đồng kỷ luật cán bộ,Quy chế hoạt động hội đồng kỷ luật công chức Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

413

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

31/2020/QD-UBND,Quyết định 31 2020,Tỉnh Nam Định,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Nam Định năm 2021,Hệ số điều chỉnh để xác định tiền sử dụng đất,Hệ số điều chỉnh để xác định tiền thuê đất Nam Định,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

414

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn do thành phố Đà Nẵng ban hành

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Thành phố Đà Nẵng,Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn,Khung giá dịch vụ sử dụng cảng Sông Hàn Đà Nẵng,Quy định khung giá dịch vụ sử dụng Cảng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

415

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin một cửa điện tử,Hoạt động Hệ thống thông tin một cửa điện tử Quảng Ngãi,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI --------

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

416

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

58/2020/QD-UBND,Quyết định 58 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Lệ phí cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh,Chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Ninh Thuận,Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

417

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2018/QĐ-UBND về Quy chế lựa chọn thương nhân được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập, tái xuất có điều kiện và hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo giấy phép qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai

40/2020/QD-UBND,Quyết định 40 2020,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ Quyết định 44/2018/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai,Thương nhân được phép tái xuất hàng tạm nhập tái xuất,Thương nhân được phép tái xuất hàng tạm nhập Lào Cai,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

418

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND về Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Điện tử tỉnh Lào Cai

39/2020/QD-UBND,Quyết định 39 2020,Tỉnh Lào Cai,Bãi bỏ Quyết định 22/2016/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai,Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin Điện tử,Cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

419

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Lào Cai,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai,Chức năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai,Cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

420

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Bình Phước,Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cải cách hành chính,Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Bình Phước,Trách nhiệm người đứng đầu đơn vị địa cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226