Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 180399 văn bản

341

Quyết định 74/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

74/2020/QD-UBND,Quyết định 74 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý công trình đường ống tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý công trình đường dây ngầm tỉnh Thừa Thiên Huế,Quản lý công trình đường ống đường dây ngầm Huế,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

342

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai

24/12/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Điều 2. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2021 và thay thế Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy chế tổ chức tuyển

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

343

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn được quy định là tài sản cố định; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên

20 PHỤ LỤC SỐ II DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên) STT DANH MỤC THỜI GIAN SỬ DỤNG (năm) TỶ LỆ HAO MÒN

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

344

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Phần I Điều 1 Quyết định 24/2012/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động; chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Sửa đổi Quyết định 24/2012/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên,Chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động,Chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

345

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

45/2020/QD-UBND,Quyết định 45 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Vĩnh Phúc,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Vĩnh Phúc 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

346

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Thái Bình. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

347

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND về Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường, quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị) Đơn vị tính: Đồng Số TT Thông số phân tích Dụng cụ Vật liệu Thiết bị Nhân công Điện năng Chi phí chung (20%) Đơn giá tổng

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

348

Quyết định 60/2020/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương

60/2020/QD-UBND,Quyết định 60 2020,Tỉnh Hải Dương,Quản lý khu du lịch cấp tỉnh Hải Dương,Mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh Hải Dương,Mô hình quản lý khu du lịch cấp Hải Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

349

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Khánh Hòa,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Khánh Hòa 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

350

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Cà Mau,Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng,Phối hợp quản lý trật tự xây dựng tỉnh Cà Mau,Phối hợp quản lý trật tự xây dựng Cà Mau,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2021

351

Quyết định 49/2020/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu sang năm 2021

49/2020/QD-UBND,Quyết định 49 2020,Tỉnh Lai Châu,Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định Ủy ban Lai Châu,Kéo dài thực hiện Quyết định Ủy ban Lai Châu sang 2021,Kéo dài thời gian thực hiện một số Quyết định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

352

Quyết định 61/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 86/2016/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

61/2020/QD-UBND,Quyết định 61 2020,Tỉnh An Giang,Sửa đổi Quyết định 86/2016/QĐ-UBND An Giang,Phí đăng ký giao dịch bảo đảm tỉnh An Giang,Bãi bỏ quy định về phí đăng ký giao dịch bảo đảm,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

353

Quyết định 62/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

62/2020/QD-UBND,Quyết định 62 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực kế hoạch và đầu tư,Bãi bỏ văn bản Ủy ban tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản kế hoạch và đầu tư An Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

354

Quyết định 41/2020/QĐ-UBND về Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng Ngân sách nhà nước của Cảng vụ đường thủy nội địa Vĩnh Long

41/2020/QD-UBND,Quyết định 41 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công Vĩnh Long,Định mức kinh tế kỹ thuật Cảng vụ đường thủy nội địa Vĩnh Long,Định mức sự nghiệp công Cảng vụ đường thủy,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

355

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định thời gian xử lý sạt lở, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư các công trình khắc phục thiên tai, sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được kèm theo Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Sửa đổi Quyết định 24/2017/QĐ-UBND Vĩnh Long,Đầu tư công trình khắc phục thiên tai tỉnh Vĩnh Long,Sửa đổi Quyết định đầu tư công trình khắc phục thiên tai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

356

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước kèm theo Quyết định 23/2007/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Sửa đổi Quy chế văn hóa công sở Vĩnh Long,Quy chế văn hóa công sở Vĩnh Long,Vĩnh Long sửa đổi Quyết định 23/2007/QĐ-UBND,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2021

357

Quyết định 71/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

71/2020/QD-UBND,Quyết định 71 2020,Tỉnh An Giang,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản lĩnh vực nông nghiệp,Bãi bỏ văn bản tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

358

Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

43/2020/QD-UBND,Quyết định 43 2020,Tỉnh Hậu Giang,Quy chế quản lý cụm công nghiệp,Quản lý cụm công nghiệp tỉnh Hậu Giang,Quy chế quản lý cụm công nghiệp Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

359

Quyết định 95/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, trách nhiệm phối hợp, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

95/2020/QD-UBND,Quyết định 95 2020,Tỉnh Bình Định,Sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Bình Định,Sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng đối với hợp đồng,Khai thác Cơ sở dữ liệu công chứng tỉnh Bình Định,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

360

Quyết định 42/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ thành phố Hải Phòng

42/2020/QD-UBND,Quyết định 42 2020,Thành phố Hải Phòng,Khai thác Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ,Vận hành Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ,Cổng thông tin đối ngoại đa ngôn ngữ Hải Phòng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106