Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 20/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 12888 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13049:2020 về Nhựa đường phân cấp theo đặt tính làm việc - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN13049:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13049:2020,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13049 : 2020 NHỰA ĐƯỜNG PHÂN CẤP THEO ĐẶC TÍNH LÀM VIỆC - YÊU CẦU KỸ THUẬT Performance-graded asphalt binder- Specification Lời nói đầu TCVN 13049 : 2020 được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn AASHTO

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

82

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12912:2020 (ISO 7326:2016) về Ống cao su và chất dẻo - Đánh giá độ bền ôzôn ở điều kiện tĩnh

TCVN12912:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12912:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12912:2020 ISO 7326:2016 ỐNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO - ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN ÔZÔN Ở ĐIỀU KIỆN TĨNH Rubber and plastics hoses - Assessment of ozone resistance under static conditions Lời nói đầu TCVN 12912:2020 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

83

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12911:2020 (ISO 1402:2009) về Ống và hệ ống cao su và chất dẻo - Thử nghiệm thuỷ tĩnh

TCVN12911:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12911:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12911:2020 ISO 1402:2009 ỐNG VÀ HỆ THỐNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO - THỬ NGHIỆM THỦY TĨNH Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing Lời nói đầu TCVN 12911:2020 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

84

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12881:2020 (ISO 39511:2018) về Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp (đã biết độ lệch chuẩn)

TCVN12881:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12881:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12881:2020 ISO 39511:2018 PHƯƠNG ÁN LẤY MẪU LIÊN TIẾP ĐỂ KIỂM TRA ĐỊNH LƯỢNG PHẦN TRĂM KHÔNG PHÙ HỢP (ĐÃ BIẾT ĐỘ LỆCH CHUẨN) Sequential sampling plans for inspection by variables for percent nonconforming (known

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12879:2020 (ISO 28597:2017) về Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Mức chất lượng quy định theo số cá thể không phù hợp trên một triệu

TCVN12879:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12879:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12879:2020 ISO 28597:2017 QUY TRÌNH LẤY MẪU CHẤP NHẬN ĐỊNH TÍNH - MỨC CHẤT LƯỢNG QUY ĐỊNH THEO SỐ CÁ THỂ KHÔNG PHÙ HỢP TRÊN MỘT TRIỆU Acceptance sampling procedures by attributes - Specified quality levels in nonconforming

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12252:2020 về Bê tông - Phương pháp xác định cường độ bê tông trên mẫu lấy từ kết cấu

TCVN12252:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12252:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12252:2020 BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN MẪU LẤY TỪ KẾT CẤU Concrete - Method for strength testing drilled cores and sawed beams from structures Lời nói đầu TCVN 12252:2020 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12251:2020 về Bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu xây dựng

TCVN12251:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12251:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12251:2020 BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CHO KẾT CẤU XÂY DỰNG Protection against corrosion for building structures Lời nói đầu TCVN 12251: 2020 được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn của Liên bang Nga SP 28.

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

88

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6086:2020 (ISO 1795:2017) về Cao su thiên nhiên thô và cao su tổng hợp thô - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN6086:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6086:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6086:2020 ISO 1795:2017 CAO SU THIÊN NHIÊN THÔ VÀ CAO SU TỔNG HỢP THÔ - LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU Rubber, raw natural and raw synthetic - Sampling and further preparative procedures Lời nói đầu TCVN 6086:2020 thay

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5363:2020 (ISO 4649:2017) về Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ

TCVN5363:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5363:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5363 : 2020 ISO 4649 : 2017 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU MÀI MÒN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỐNG QUAY HÌNH TRỤ Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of abrasion resistance using a rotating

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

90

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4509:2020 (ISO 37:2017) về Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - Giãn dài khi kéo

TCVN4509:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4509:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4509:2020 ISO 37:2017 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT ỨNG SUẤT - GIÃN DÀI KHI KÉO Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain properties Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2682:2020 về Xi măng poóc lăng

TCVN2682:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2682:2020,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2682:2020 XI MĂNG POÓC LĂNG Portland cements Lời nói đầu TCVN 2682:2020 thay thế TCVN 2682:2009. TCVN 2682:2020 được biên soạn trên cơ sở tham khảo ASTM C150/C150M-20. TCVN 2682:2020 do Viện Vật liệu Xây dựng -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

92

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2265:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Thức ăn hỗn hợp cho gà

TCVN2265:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2265:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2265:2020 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO GÀ Animal feeding stuffs - Compound feeds for chicken Lời nói đầu TCVN 2265:2020 thay thế TCVN 2265:2007; TCVN 2265:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

93

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1547:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Thức ăn hỗn hợp cho lợn

TCVN1547:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1547:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1547:2020 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - THỨC ĂN HỖN HỢP CHO LỢN Animal feeding stuffs - Compound feeds for pig Lời nói đầu TCVN 1547:2020 thay thế TCVN 1547:2007; TCVN 1547:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

94

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12885:2020 về Thi công cầu đường bộ (từ Phần 1 đến Phần 32)

Kết cấu gỗ • TCVN 12885-17:2020 Thi công cầu đường bộ - Phần 17: Xử lý bảo quản gỗ • TCVN 12885-18:2020 Thi công cầu đường bộ - Phần 18: Gối cầu • TCVN 12885-19:2020 Thi công cầu đường bộ - Phần 19: Tấm bịt khe co giãn mặt cầu • TCVN 12885-20:2020 Thi công cầu đường bộ - Phần 20: Lan can • TCVN 12885-21:2020 Thi công cầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2021

95

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5373:2020 về Đồ gỗ nội thất

TCVN5373:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5373:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5373:2020 ĐỒ GỖ NỘI THẤT Wooden furniture Lời nói đầu TCVN 5373:2020 thay thế TCVN 5373:1991 TCVN 5373:2020: do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

97

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020 về Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường

TCVN13187:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13187:2020,***,Công nghiệp TI�U CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13187:2020 PH�NG TH� NGHIỆM ĐO LƯỜNG - TI�U CH� Đ�NH GI� NĂNG LỰC ĐO LƯỜNG Measurement laboratories - Criteria for evaluation of measurement capacity Lời n�i đầu TCVN 13187:2020 do Viện Đo lường Việt Nam x�y dựng dự

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

98

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13156:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Các yêu cầu

TCVN13156:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13156:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13156:2020 SẢN PHẨM THUỐC LÁ LÀM NÓNG - CÁC YÊU CẦU Heated tobacco products - Specifications Lời nói đầu TCVN 13156:2020 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 126/SC3 Sản phẩm thuốc lá thế hệ mới biên

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

99

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13154:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng các oxit nitơ

TCVN13154:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13154:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13154:2020 SẢN PHẨM THUỐC LÁ LÀM NÓNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC OXIT NITƠ Heated tobacco products - Determination of nitrogen oxides content Lời nói đầu TCVN 13154:2020 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

100

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13155:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng cacbon monoxit

TCVN13155:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13155:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13155:2020 SẢN PHẨM THUỐC LÁ LÀM NÓNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON MONOXIT Heated tobacco products - Determination of carbon monoxide content Lời nói đầu TCVN 13155:2020 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133