Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 20/2020/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 12894 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-3:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống

TCVN12823-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12823-3:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12823-3:2020 GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN - PHẦN 3: MÁY VÀ HỆ THỐNG Mobile Offshore Units - Part 3: Machinery and systems Lời nói đầu TCVN 12823-3:2020 thay thế cho TCVN 5315:2016 và TCVN 5316:2016. TCVN 12823-3:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12777-2:2020 (ISO 7588-2:1998) về Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử - Phần 2: Thiết bị điện tử

TCVN12777-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12777-2:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12777-2:2020 ISO 7588-2:1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH ĐIỆN/ĐIỆN TỬ - PHẦN 2: THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Road vehicles - Electrical/electronic switching devices - Part 2: Electronic devices Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12777-1:2020 (ISO 7588-1:1998) về Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị chuyển mạch điện/điện tử - Phần 1: Rowle và bộ nhấp nháy

TCVN12777-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12777-1:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12777-1:2020 ISO 7588-1:1998 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH ĐIỆN/ĐIỆN TỬ PHẦN 1: ROWLE VÀ BỘ NHẤP NHÁY Road vehicles - Electrical/electronic switching devices - Part 1: Relays and flashers

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12776-2:2020 (ISO 13064-2:2012) về Mô tô và xe máy điện - Hiệu suất - Phần 2: Đặc tính hoạt động trên đường

TCVN12776-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12776-2:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12776-2:2020 ISO 13064-2:2012 MÔ TÔ VÀ XE MÁY ĐIỆN - HIỆU SUẤT PHẦN 2: ĐẶC TÍNH HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐƯỜNG Battery-electric mopeds and motorcycles - Performance - Part 2: Road operating characteristics Lời nói

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12776-1:2020 (ISO 13064-1:2012) về Mô tô và xe máy điện - Hiệu suất - Phần 1: Mức tiêu thụ năng lượng và quãng đường chạy danh định

12776-2:2020 (ISO 13064-2:2012, 9.2). 7.4.2.2  Quy trình nạp qua đêm thông dụng Việc nạp ắc quy phải được thực hiện ở nhiệt độ môi trường từ 20 °C đến 30 °C bằng bộ nạp trên xe, nếu được trang bị, hoặc bộ nạp bên ngoài theo khuyến nghị của nhà sản xuất xe. Đấu nối điện với nguồn cấp điện bên ngoài cố định phải được thực hiện bằng giắc cắm

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12504-2:2020 (ISO 6469-2:2018) về Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Đặc tính kỹ thuật an toàn - Phần 2: An toàn vận hành xe

TCVN12504-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12504-2:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12504-2:2020 ISO 6469-2:2018 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CHẠY ĐIỆN - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT AN TOÀN PHẦN 2: AN TOÀN VẬN HÀNH XE Electrically propelled road vehicles - Safety specifications - Part 2: Vehicle operational

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11817-4:2020 (ISO/IEC 9798-4:1999) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Xác thực thực thể - Phần 4: Cơ chế sử dụng hàm kiểm tra mật mã

TCVN11817-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11817-4:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11817-4 : 2020 ISO/IEC 9798-4 : 1999 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - XÁC THỰC THỰC THỂ - PHẦN 4: CƠ CHẾ SỬ DỤNG HÀM KIỂM TRA MẬT MÃ Information technology - Security techniques - Entity authentication -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9802-7:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 7: Giao thức bản tin điều khiển Internet

TCVN9802-7:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9802-7:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9802-7:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - PHẦN 7: GIAO THỨC BẢN TIN ĐIỀU KHIỂN INTERNET Internet protocol version 6 (IPv6) - Part 7: Internet Control Message Protocol Lời nói đầu TCVN 9802-7:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9802-6:2020 về Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) - Phần 6: Giao thức tự động cấu hình địa chỉ không giữ trạng thái IPv6

TCVN9802-6:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9802-6:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9802-6:2020 GIAO THỨC INTERNET PHIÊN BẢN 6 (IPv6) - PHẦN 6: GIAO THỨC TỰ ĐỘNG CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ KHÔNG GIỮ TRẠNG THÁI IPV6 Internet protocol version 6 (IPv6) - Part 6: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration Protocol

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-12:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TCVN6170-12:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-12:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-12 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 12 : VẬN CHUYỂN VÀ DỰNG LẮP Fixed offshore platforms - Part 12: Transportation and Installation Operation Lời nói đầu TCVN 6170-12 : 2020 thay thế TCVN 6170-12 :

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-11:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

TCVN6170-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-11:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-11 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 11 : CHẾ TẠO Fixed offshore platforms - Part 11: Fabrication/Construction Lời nói đầu TCVN 6170-11 : 2020 thay thế TCVN 6170-11 : 2002. TCVN 6170-11 : 2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-8:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn

TCVN6170-8:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-8:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-8 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 8: HỆ THỐNG CHỐNG ĂN MÒN Fixed offshore platform - Part 8: Corrosion Protection System Lời nói đầu TCVN 6170 - 8 : 2020 thay thế TCVN 6170 - 8 : 1999 TCVN 6170 - 8 :

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12889-1:2020 về Mẫu khoáng tướng - Phần 1: Yêu cầu chung khi gia công và phân tích

TCVN12889-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12889-1:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12889-1:2020 MẪU KHOÁNG TƯỚNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG KHI GIA CÔNG VÀ PHÂN TÍCH Mineralographic sample - Part 1: Technical requirement on processing and petrographical analysis of thin slice Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12888-1:2020 về Mẫu thạch học - Phần 1: Yêu cầu chung khi gia công và phân tích

TCVN12888-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12888-1:2020,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12888-1:2020 MẪU THẠCH HỌC - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG KHI GIA CÔNG VÀ PHÂN TÍCH Petrographic pattern - Part 1: Technical requirement on processing and petrographical analysis of thin slice Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12849-4:2020 (ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015) về Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 4: Các kỹ thuật kiểm thử

TCVN12849-4:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12849-4:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12849-4:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-4:2015 KỸ THUẬT HỆ THỐNG VÀ PHẦN MỀM - KIỂM THỬ PHẦN MỀM - PHẦN 4: CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ Software and systems engineering - Software testing - Part 4: Test Techniques Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12849-1:2020 (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013) về Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 1: Khái niệm và định nghĩa

TCVN12849-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12849-1:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12849-1:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 KỸ THUẬT HỆ THỐNG VÀ PHẦN MỀM - KIỂM THỬ PHẦN MỀM - PHẦN 1: KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA Software and systems engineering - Software testing Part 1: Concepts and definitions Lời

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12849-2:2020 (ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013) về Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 2: Quy trình kiểm thử

TCVN12849-2:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12849-2:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12849-2:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013 KỸ THUẬT HỆ THỐNG VÀ PHẦN MỀM - KIỂM THỬ PHẦN MỀM - PHẦN 2: QUY TRÌNH KIỂM THỬ Software and systems engineering - Software testing - Part 2: Test processes Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12849-3:2020 (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013) về Kỹ thuật hệ thống và phần mềm - Kiểm thử phần mềm - Phần 3: Tài liệu kiểm thử

TCVN12849-3:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12849-3:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12849-3:2020 ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013 KỸ THUẬT HỆ THỐNG VÀ PHẦN MỀM - KIỂM THỬ PHẦN MỀM - PHẦN 3: TÀI LIỆU KIỂM THỬ Software and systems engineering - Software testing - Part 3: Test documentation

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2020

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12669-11:2020 (IEC 60204-11:2018) về An toàn máy - Thiết bị điện của máy - Phần 11: Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp trên 1000 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều và không quá 36 kV

TCVN12669-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12669-11:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12669-11:2020 IEC 60204-11:2018 AN TOÀN MÁY - THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA MÁY - PHẦN 11: YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP TRÊN 1 000 V XOAY CHIỀU HOẶC 1 500 V MỘT CHIỀU VÀ KHÔNG QUÁ 36 KV Safety of machinery -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12669-1:2020 (IEC 60204-1:2016) về An toàn máy - Thiết bị điện của máy - Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN12669-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12669-1:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12669-1:2020 IEC 60204-1:2016 AN TOÀN MÁY - THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA MÁY - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements Lời nói đầu TCVN 12669-1:2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56