Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 28943 văn bản

41

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2018 về giao biên chế công chức năm 2019 trong cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế

năm 2018./. CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu PHỤ LỤC GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2019 TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2019

42

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

20/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2018,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/NQ-HĐND Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

43

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Hải Dương,Phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Hải Dương,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

44

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp nâng cao thu nhập,Nâng cao thu nhập cho nông dân Vĩnh Phúc,Hỗ trợ cơ cấu lại ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2021

45

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về chính sách tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,Chính sách tín dụng khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp Vũng Tàu,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

46

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C do tỉnh Nghệ An ban hành

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Nghệ An,Giao Ủy ban quyết định chủ trương đầu tư dự án,Quyết định chủ trương đầu tư dự án tỉnh Nghệ An,Giao Ủy ban quyết định dự án đầu tư công nhóm C,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

47

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Phước ban hành

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Bình Phước,Nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công Bình Phước,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Bình Phước,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

48

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng cho người trực

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Người hoạt động không chuyên trách ở xã Quảng Ngãi,Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã,Chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

49

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018-2020

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Trà Vinh,Sửa đổi Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND Trà Vinh,Chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực du lịch Trà Vinh,Sửa đổi chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực du lịch,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

50

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2021

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Bến Tre,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Bến Tre 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

51

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND; danh mục dự án điều

sản xuất 20,20 héc ta; diện tích các loại đất khác 22,49 héc ta). - Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2019: 01 dự án với diện tích 235,62 héc ta (đất trồng lúa 42,39 héc ta; đất rừng sản xuất 102,58 héc ta; diện tích các loại đất khác 90,65 héc ta). - Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2019: 01 dự án với

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

52

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Kéo dài Nghị quyết 173/2015/NQ-HĐND,Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng,Chương trình xây dựng nông thôn mới Đắk Lắk,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

53

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về phân bổ nguồn vốn Xổ số kiến thiết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Long An ban hành

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Long An,Phân bổ nguồn vốn Xổ số kiến thiết tỉnh Long An,Thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An,Phân bổ nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

54

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh An Giang,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo An Giang,Mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Nội dung chi Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

55

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Nam

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Hà Nam,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam,Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Nam đến 2020,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối Hà Nam 2016 2020,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

56

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bãi bỏ quy định về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Bình Định,Sửa đổi một số loại phí lệ phí tỉnh Bình Định,Bãi bỏ quy định một số loại phí lệ phí,Sửa đổi Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

57

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Hậu Giang,Đề án Hậu Giang xanh đến 2025,Đề án Hậu Giang xanh định hướng đến 2030,Thông qua Đề án Hậu Giang xanh,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

58

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng đối với Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017-2020

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết Đồng Nai,Thu tỷ lệ phân chia các khoản thu ngân sách,Áp dụng Nghị quyết phân cấp thu Đồng Nai,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

59

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện các nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Lào Cai,Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi tỉnh Lào Cai,Kéo dài nghị quyết phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi,Phần trăm phân chia các khoản thu các cấp ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

60

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Bình Thuận,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Bình Thuận,Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224