Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 35129 công văn

1

Công văn 71/HĐND-VP năm 2020 về đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND do tỉnh Điện Biên ban hành

71/HDND-VP,Công văn 71 2020,Tỉnh Điện Biên,Đính chính Điều 1 Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND,Đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Điện Biên,Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Điện Biên đầu tư công,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

2

Công văn 155/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

20/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2013 của HĐND tỉnh Kiên Giang, ngày 03 tháng 9 năm 2013 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; Website Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Bộ Tài chính; Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2013

3

Công văn 36/HĐND-TH năm 2019 về đính chính, bổ sung Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

36/HDND-TH,Công văn 36 2019,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/HĐND-TH V/v đính chính, bổ sung Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

4

Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II

số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận khóa II Bình Tân, ngày 21 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Tổ đại biểu Quốc hội số 3; - Tổ đại biểu HĐND Thành phố 15,16; - Thường trực UBND Thành phố; - Sở Tư pháp Thành phố; -

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

5

Công văn 240/UBND-NC năm 2019 về đề nghị đính chính tên thôn mới sau khi sáp nhập theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND do tỉnh Bắc Giang ban hành

quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh về việc nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

6

Công văn 2980/UBND-VX năm 2019 về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 2980/UBND-VX V/v hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Thủ trưởng các sở - ngành thành phố; - Chủ tịch Ủy ban

Ban hành: 22/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

7

Công văn 1089/BYT-MT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành

1089/BYT-MT,Công văn 1089 2021,Bộ Y tế,Tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW,Nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới,Sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018 2025,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

8

Công văn 4084/BXD-KTXD năm 2020 về áp dụng Thông tư 20/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

4084/BXD-KTXD,Công văn 4084 2020,Bộ Xây dựng,Áp dụng Thông tư 20/2019/TT-BXD,Xác định chi phí quy hoạch xây dựng,Xác định chi phí quy hoạch đô thị,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

9

Công văn 228/HĐND-VP năm 2019 về đính chính Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND về việc sử dụng ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay phát triển kinh tế xã hội tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên do tỉnh Lào Cai ban hành

228/HDND-VP,Công văn 228 2019,Tỉnh Lào Cai,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 228/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2019

10

Công văn 59/VP năm 2007 đính chính Nghị quyết 20/2007/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

59/VP,Công văn 59 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HĐND TỈNH KHÁNH HÒA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/VP V/v đính chính Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 06/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2015

11

Công văn 20/VPCP-KTTH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

20/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

12

Công văn 20/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-VLXD,Công văn 20 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

13

Công văn 3975/VPCP-NN năm 2021 về hoàn thiện dự thảo Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

3975/VPCP-NN,Công văn 3975 2021,Văn phòng Chính phủ,Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW,Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW,Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

14

Công văn 20/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-VLXD,Công văn 20 2018,Bộ Xây dựng,Vật liệu xây dựng,Nhập khẩu,Danh mục sản phẩm hàng hóa ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/BXD-VLXD V/v hướng dẫn nhập khẩu

Ban hành: 20/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2018

15

Công văn 11757/VPCP-KSTT năm 2019 về phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 do Văn phòng Chính phủ ban hành

11757/VPCP-KSTT V/v phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Trên cơ sở hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, kèm theo Tờ trình số 54/TTr-BTTTT

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2019

16

Công văn 93856/CT-TTHT năm 2019 về xác định chi phí lãi vay theo Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số: 93856/CT-TTHT V/v xác định chi phí lãi vay theo khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: Công ty TNHH Quản lý khách sạn Bitexco (Địa chỉ: Số 8 Đường Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Mã số thuế: 0105886025) Trả lời công văn

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

17

Công văn 9440/VPCP-V.I năm 2019 về tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Thanh tra Chính phủ Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

18

Công văn 222/HĐNĐ-TH năm 2020 về đính chính Nghị quyết 157/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

222/HDND-TH,Công văn 222 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính Nghị quyết 157/NQ-HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế,Đính chính về dự toán ngân sách nhà nước Thừa Thiên Huế,Dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

19

Công văn 5337/TCHQ-GSQL năm 2019 về xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

5337/TCHQ-GSQL V/v xuất khẩu thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 613/TB-BTC ngày 29/07/2019 của Bộ Tài chính thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Thị

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

20

Công văn 5248/TCHQ-KTSTQ năm 2019 về kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị 20/CT-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 5248/TCHQ-KTSTQ V/v kiểm tra sau thông quan gắn với Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Trong tiến trình hội nhập và thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức thương mại thế giới, Luật Hải quan

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69