Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 35172 công văn

141

Công văn số 2019/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

2019/BXD-KTXD,Công văn 2019 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 2019/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán duy trì hệ

Ban hành: 08/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2008

142

Công văn 1294/LĐTBXH-VPQGGN năm 2019 về báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại các huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1294/LĐTBXH-VPQGGN V/v báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại các huyện nghèo Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang, Điện Biên,

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

143

Công văn 1341/VPCP-KTTH năm 2019 về triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

144

Công văn trả lời một số vấn đề về tố tụng hình sự

20/NCPL,Công văn 20 1994,Tòa án nhân dân tối cao TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/NCPL Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1994 CÔNG VĂN CỦA TÒA ÁN

Ban hành: 18/01/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

145

Công văn số 2019/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hàng hoá gửi kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

2019/TCHQ-GSQL,Công văn 2019 2008,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 2019/TCHQ-GSQL V/v thủ tục hàng gửi kho

Ban hành: 05/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2008

146

Công văn số 2019/TTg-NN về việc dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2019/TTg-NN, Công văn 2019, Thủ tướng Chính phủ, Bộ máy hành chính, Tài nguyên- Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 2019/TTg-NN V/v Dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2008

147

Công văn 19/HĐND năm 2017 về đính chính văn bản do tỉnh Bạc Liêu ban hành

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; - Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Trung tâm Công báo - Tin học. Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 có ban hành Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 01 tháng 4 năm 2016 “Về việc quy định mức học phí đối

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

148

Công văn 169/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; - HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V đã ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi

Ban hành: 19/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2014

149

Công văn 1244/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 71/2014/NQ-HĐND về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn. Do sơ suất trong khâu đánh máy, in ấn, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 71/2014/NQ-HĐND ngày 03 tháng 4 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La về số lượng, chức danh, mức phụ cấp và hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

150

Công văn 10070/UBND-TH năm 2020 về đính chính Quyết định 20/2020/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

1934/TTr-SNV... ”. Các nội dung khác của Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 không thay đổi./. Nơi nhận: - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Sở Tư pháp; - Đài PTTH, Báo KH; - Trung tâm Công báo tỉnh; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh - Lưu: VT, MN, HP.

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

151

Công văn số 2019/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc xác định giá đất vườn ao khi chuyển mục đích sử dụng đất và khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

2019/TCT-TS,Công văn 2019 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2019/TCT-TS V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất, thuế chuyển

Ban hành: 07/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

152

Công văn số 4820/TC-TCT ngày 20/05/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP của Chính phủ

4820/TC-TCT,Công văn 4820 2002,Bộ Tài chính,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4820/TC-TCT V/v thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

153

Công văn 6376/VPCP-CN năm 2019 báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v báo cáo UBTVQH về thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

154

Công văn số 2019 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc sao lục và xác nhận đã nộp tiền đối với người dân làm mất biên lai

2019TCT/PCCS,Công văn 2019TCT 2005,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2019TCT/PCCS V/v: sao lục và xác nhận đã nộp tiền của người làm mất biên lai Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005

Ban hành: 23/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

155

Công văn số 354/BNV-TCBC ngày 20/02/2004 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP

Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2004 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/2003/NQ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung Nghị

Ban hành: 20/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

157

Công văn 237/HĐND-TT đính chính Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND8 quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Bình Dương ban hành

Số: 237/HĐND-TT Bình Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2012 Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 về việc quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

158

Công văn 64/VP năm 2007 đính chính Nghị quyết 29/2007/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

64/VP,Công văn 64 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Giáo dục HĐND TỈNH KHÁNH HÒA VĂN PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/VP V/v đính chính Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh

Ban hành: 10/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

159

Công văn 2652/BNV-CQĐP năm 2019 về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019-2021 do Bộ Nội vụ ban hành

Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn 2019 - 2021. Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong

Ban hành: 13/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

160

Công văn số 2019/LĐTBXH-TL ngày 25/06/2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp thu hút đối với Trạm Khí tượng Hải Văn Cô Tô

2019/LDTBXH-TL,Công văn 2019 2003,Bộ Lao động – Thương binh và X,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 2019/LĐTBXH-TL V/v chế độ phụ cấp thu hút đối với Trạm Khí tượng Hải Văn Cô Tô

Ban hành: 25/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69