Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 35172 công văn

121

Công văn số 20TCT/DNK về việc giá bán xe hai bánh gắn máy do Tổng cục Thuế ban hành

20TCT/DNK,Công văn 20TCT 2005,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 20TCT/DNK V/v: Giá bán xe hai bánh gắn máy Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2008

122

Công văn số 20/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc về C/O mẫu D của Singapore do Tổng cục Hải quan ban hành

20/TCHQ-GSQL,Công văn 20 2005,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 20/TCHQ-GSQL V/v: Vướng mắc C/O mẫu D Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm

Ban hành: 04/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2008

123

Công văn 2019/BNN-HTQT tăng cường quản lý thực hiện dự án “Nước sạch và vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2019/BNN-HTQT,Công văn 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quản lý thực hiện dự án,Nước sạch vệ sinh nông thôn ,Vùng đồng bằng sông Hồng,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

124

Công văn 105/HĐND-CTHĐND đính chính Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

105/HDND-CTHDND,Công văn 105,Tỉnh Vĩnh Phúc,đính chính Nghị quyết 10/2010/NQ-HĐND,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 105/HĐND-CTHĐND V/v:

Ban hành: 31/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

125

Công văn 109/HĐND-VP năm 2014 đính chính Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND8 về Bảng giá các loại đất năm 2014 do tỉnh Bình Dương ban hành

thông qua nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 ngày 9/12/2013 về Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Tờ trình số 3573/TTr-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, do sơ suất trong kỹ thuật đánh máy nên có sai sót tại Phụ lục số IV Bảng phân loại đường phố và hệ số điều chỉnh (Đ) đối với đất ở và đất sản xuất, kinh

Ban hành: 08/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2014

126

Công văn 161/TTg-KTTH kiến nghị của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành

161/TTg-KTTH,Công văn 161 2008,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW ,Kế hoạch phát triển TPHCM,Phát triển thành phố Hồ Chí Minh ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

127

Công văn 1104/GDĐT-KHTC triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm Nghị quyết 03 và nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

1104/GDDT-KHTC,Công văn 1104 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Triển khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Thực hiện cải cách tiền lương Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

128

Công văn 316/BHXH-KHĐT năm 2020 về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 316/BHXH-KHĐT V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

129

Công văn 579/BKHĐT-QLĐT năm 2020 về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020 Kính gửi:

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

130

Công văn 10008/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53-KL/TW và Nghị quyết 63/NQ-CP về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành

kết 10 năm thực hiện KL số 53-KL/TW của Bộ CT và NQ số 63/NQ-CP của CP về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020”. Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Ban Kinh tế Trung ương; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về đề nghị

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

131

Công văn 13/HĐND-CTHĐ năm 2012 đính chính chỉ tiêu tổng chi ngân sách trong Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

--------------- Số: 13/HĐND-CTHĐ Về việc đính chính chỉ tiêu tổng chi ngân sách trong Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị, ngày 13 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Do sơ suất trong quá trình chuẩn bị ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh nên số

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

132

Công văn 8071/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Đài Truyền hình Việt Nam. Về đề nghị của Liên

Ban hành: 07/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

133

Công văn số 2019/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng mặt hàng vòng bi do Tổng cục Hải quan ban hành

2019/TCHQ-KTTT,Công văn 2019 2009,Tổng cục Hải quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2019/TCHQ-KTTT V/v thuế GTGT đối với vòng bi Hà Nội,

Ban hành: 16/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2009

134

Công văn 20/BCA(V19 năm 2005 đính chính Thông tư liên tịch 01/2004/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi mua, bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Bộ Công An ban hành

20/BCA(V19,Công văn 20 2005,Bộ Công An BỘ CÔNG AN- TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỔI CAO – BỘ TƯ PHÁP ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 20/BCA(V19) Hà Nội, ngày 06 tháng 01

Ban hành: 06/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2007

135

Công văn 4652/BKHĐT-QLĐT năm 2019 về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

4652/BKHĐT-QLĐT V/v thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

136

Công văn 2168/BVHTTDL-TCDL năm 2019 về tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số: 2168/BVHTTDL-TCDL V/v ban hành tài liệu hướng dẫn tìm hiểu về chỉ số Năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực du lịch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

137

Công văn 4975/VPCP-NN năm 2019 về phê duyệt Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

mời đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường. - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Kế hoạch và

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

138

Công văn 224/HĐND năm 2011 về việc thay thế Phụ lục kèm theo Nghị quyết 04/2011/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành

04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, ngày 05 tháng 8 năm 2011 Kính gửi: Các vị đại biểu HĐND tỉnh Tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VIII đã thông qua Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển

Ban hành: 05/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

139

Công văn 2349/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số: 2349/BTNMT-TCQLĐĐ V/v thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện Chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và Chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2019

140

Công văn 4277/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

4277/VPCP-NN V/v chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Bộ Nội vụ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ

Ban hành: 20/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69