Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 35150 công văn

101

Công văn 542/HĐND năm 2010 đính chính Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND và 18/2010/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

542/HDND,Công văn 542 2010,Tỉnh Bến Tre,Tỉnh Bến Tre,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 542/HĐND Về việc đính chính Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND và số

Ban hành: 30/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2013

102

Công văn 6835/VPCP-ĐMDN báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý II năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý II năm 2019 Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

103

Công văn 2019/UBND-KH về thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2019/UBND-KH,Công văn 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Giải ngân vốn ,chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản ,Vốn đầu tư xây dựng cơ bản,Vốn trái phiếu Chính phủ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

104

Công văn 3614/BYT-CNTT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về đẩy mạnh thanh toán điện tử do Bộ Y tế ban hành

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó có yêu cầu 100% các bệnh viện phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

105

Công văn 123/HĐND-VP đính chính Nghị quyết 09/2012/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

09/2012/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 28 tháng 6 năm 2012 Kính gửi:…………………………………… Tại Kỳ họp chuyên đề ngày 31/5/2012, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND “V/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2013

106

Công văn 2019/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

2019/TCHQ-TXNK,Công văn 2019 2014,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc chính sách thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2019/TCHQ-TXNK V/v

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2014

107

Công văn 4755/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4755/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong Tháng 4 năm 2019 Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Tư pháp, Tài chính. - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp

Ban hành: 01/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

108

Công văn 3604/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý I năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý I năm 2019 Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

109

Công văn 2784/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 2784/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; - Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban

Ban hành: 06/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

110

Công văn 2305/VPCP-KGVX năm 2019 về kiến nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

2305/VPCP-KGVX V/v kiến nghị của Bộ VHTTDL về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Báo cáo số 327/BC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2018,

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

111

Công văn 202/HĐND-KTNS năm 2015 đính chính phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

2015 của HĐND tỉnh: Tại Điểm 4, Mục 1 Phụ lục quy định: “Tăng mức thu bằng 1,5 lần (tương ứng với mức thu quy định tại Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh Quảng Trị) đối với phương tiện vận tải kéo một lúc 02 container loại 20 feet trên 01 đầu kéo và phương tiện vận tải kéo theo rơmooc”. Nay đính chính

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

112

Công văn 899/VPCP-ĐMDN năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 899/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý IV năm 2018 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Về báo

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

113

Công văn số 20/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế về việc hủy các loại biên lai, tem hàng nhập khẩu thu hồi không còn giá trị sử dụng

20/TCT-TVQT,Công văn 20 2006,Tổng cục Thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/TCT-TVQT V/v: Hủy ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng Hà

Ban hành: 03/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

114

Công văn 349/VPCP-ĐMDN năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

349/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 11 năm 2018 và cả năm 2018 Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; - Ủy

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

115

Công văn 344/HĐND-TT đính chính nội dung tại Phụ lục II, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND thành phố Cần Thơ

Số: 344/HĐND-TT V/v đính chính nội dung tại Phụ lục II, Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND thành phố Cần Thơ, ngày 21 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tại kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 -

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

116

Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số: 835/TLĐ V/v sửa đổi, bổ sung điều chỉnh một số chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010 Kính gửi: - Các LĐLĐ tỉnh, thành phố; - Các CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc TLĐ; - Các Ban, đơn vị trực

Ban hành: 31/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2010

117

Công văn 298/HĐND năm 2011 thông báo đính chính Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

298/HDND,Công văn 298,Tỉnh Bến Tre,Phí lệ phí,đính chính Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐND Bến Tre ,phí lệ phí Bến Tre ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

118

Công văn 122/HĐND-TT năm 2009 điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND và 205/2009/NQ-HĐND do tỉnh Tiền Giang ban hành

122/HDND-TT,Công văn 122,Tỉnh Tiền Giang,điều chỉnh Nghị quyết 204/2009/NQ-HĐND Tiền Giang ,điều chỉnh Nghị quyết 205/2009/NQ-HĐND Tiền Giang ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

119

Công văn 2209/UBND-KT năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2209/UBND-KT,Công văn 2209 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid19 Hồ Chí Minh,Hỗ trợ người dân theo 09/2021/NQ-HĐND Hồ Chí Minh,Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid19,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

120

Công văn 32/HĐND-VP đính chính Nghị quyết 31/2010/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

32/HDND-VP,Công văn 32 2011,Tỉnh Đắk Nông,Đính chính,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND

Ban hành: 10/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177