Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 35172 công văn

81

Công văn 06/HĐND năm 2014 đính chính Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Thái Nguyên ban hành

của tỉnh; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; - Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Do sơ xuất trong khâu rà soát, đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

82

Công văn 279/HĐND-CTHĐ năm 2013 đính chính Phụ lục Nghị quyết 21/2013/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành

21/2013/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2013 Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2013   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Do sơ suất trong quá trình rà soát văn bản tại Phụ lục dự toán chi ngân sách xã, phường, thị trấn năm 2014. Tại trang 22, dòng thứ 2 dưới lên phần ghi chú chi khác của Mặt trận, đoàn thể đề nghị điều chỉnh

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

83

Công văn 2019/CT-TTHT năm 2015 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2019/CT-TTHT,Công văn 2019,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Thu nhập chịu thuế,Xác định thu nhập chịu thuế,Xác định thu nhập chịu thuế TNDN ,Thu nhập chịu thuế doanh nghiệp,Chi phí được trừ ,Chi phí được trừ khi nộp thuế,Chi phí được trừ khi nộp thuế TNDN,Chi phí được trừ khi tính thuế,Xác định chi phí được trừ ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG

Ban hành: 09/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

84

Công văn 147/HĐND-VP năm 2013 đính chính Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Nông ban hành

15/2013/NQ-HĐND Đắk Nông, ngày 04 tháng 9 năm 2013 Tại Kỳ họp thứ 7 ngày 19/7/2013, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã thông qua và ban hành “Nghị quyết bảng giá rừng bình quân của từng loại rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”. Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu soạn thảo, in ấn bảng giá rừng Ban hành kèm theo Nghị quyết

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

85

Công văn số 20/BXD-QLN về việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-QLN,Công văn 20 2008,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 20 /BXD-QLN V/v trả lời CV số 1228/SXD-CSVL ngày 09/11/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 05/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2008

86

Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

02/HDND-TH,Công văn 02,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

87

Công văn số 20/BXD-KTTC về việc áp dụng định mức, đơn giá để tính toán chi phí đối với công trình nạo vét cửa sông, cảng biển do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-KTTC,Công văn 20 2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 20/BXD-KTTC V/v: áp dụng định mức, đơn giá để tính toán chi phí đối với công trình nạo vét cửa sông, cảng biển

Ban hành: 19/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2008

88

Công văn 1628/VPCP-ĐMDN năm 2020 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1628/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý IV năm 2019 Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

89

Công văn số 20/BXD-XL về việc cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-XL,Công văn 20 2008,Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 20/BXD-XL V/v: cấp giấy phép thầu xây dựng Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008.

Ban hành: 17/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2008

90

Công văn 20/UBDT-CSDT hướng dẫn chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2008 do Ủy ban Dân tộc ban hành

20/UBDT-CSDT,Công văn 20 2008,Uỷ ban Dân tộc,Chính sách trợ giá,Chính sách trợ cước vận chuyển,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/UBDT-CSDT V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách trợ

Ban hành: 10/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2010

91

Công văn 11296/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 10 năm 2019 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại công văn số 2716/PTM-VP

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

92

Công văn 10294/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

10294/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

93

Công văn 1157/BNV-CQĐP năm 2020 giải quyết vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; 653/2019/UBTVQH14; Nghị định 34/2019/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

1157/BNV-CQDP,Công văn 1157 2020,Bộ Nội vụ,Giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW,Giải quyết khó khăn thực hiện 653/2019/UBTVQH14,Giải quyết khó khăn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP,Khó khăn khi sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

94

Công văn 9142/VPCP-NN năm 2019 về chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

chủ trì tổ chức các chuyên đề được giao tại Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20 tháng 2 năm 2019. 3. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - Khẩn trương hoàn thiện báo cáo kết quả hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW trong lĩnh vực phi nông nghiệp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp; chủ trì tổ chức các chuyên đề được

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

95

Công văn 8631/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP trong tháng 8 năm 2019 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Công Thương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

96

Công văn 880/HĐND-CTHĐND đính chính Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

-CTHĐND V/v đính chính Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 Bến Tre, ngày 21 tháng 12 năm 2012 Kính gửi: - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL BộTư pháp; - Thường trực Tỉnh uỷ; - Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

97

Công văn 8129/VPCP-ĐMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

8129/VPCP-ĐMDN V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP Trong tháng 7 năm 2019 Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2019 Kính gửi: - Bộ Xây dựng; - Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về báo cáo của Phòng

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

98

Công văn 5531/TCHQ-PC năm 2019 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5531/TCHQ-PC V/v trả lời các kiến nghị của DN tại Công văn số 1625/PTM-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2019, theo Công văn số 1625/PTM-VP

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

99

Công văn 2019/UBND-KH về thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

2019/UBND-KH,Công văn 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Giải ngân vốn ,chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản ,Vốn đầu tư xây dựng cơ bản,Vốn trái phiếu Chính phủ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

100

Công văn 7421/VPCP-ĐMDN năm 2019 về đề cương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30/NQ-TW của Bộ Chính trị Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 5540/BNN-QLDN ngày 02 tháng 8 năm 2019) về Kế hoạch, chương trình tổ chức hội nghị

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69