Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 35129 công văn

61

Công văn 20/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-KTXD,Công văn 20,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 20/BXD–KTXD V/v: Điều chỉnh giá hợp đồng XD Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2011

62

Công văn 20/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

20/LDTBXH-LDTL,Công văn 20 2011,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/LĐTBXH-LĐTL V/v Hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc.

Ban hành: 11/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2011

63

Công văn 20/TCHQ-TXNK triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước với ngân hàng thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

20/TCHQ-TXNK,Công văn 20 2011,Tổng cục Hải quan,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/TCHQ-TXNK V/v: triển khai phối hợp thu NSNN với các ngân hàng

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

64

Công văn 20/TCT-CS về quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

20/TCT-CS,Công văn 20 2011,Tổng cục Thuế,Quản lý thuế,Thuế chuyển nhượng vốn,Chuyển nhượng vốn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/TCT-CS V/v Quản lý thuế

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

65

Công văn 2989/BGTVT-KHĐT năm 2019 thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2989/BGTVT-KHDT,Công văn 2989 2019,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

66

Công văn 02/HĐND-TT năm 2014 điều chỉnh Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND và 17/2013/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ban Công tác Đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Vụ III – Văn

Ban hành: 20/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2014

67

Công văn 20/BXD-KTXD về tính pháp lý của chỉ số vật tư, thiết bị để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-KTXD,Công văn 20 2010,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/BXD-KTXD V/v: tính pháp lý của chỉ số vật tư, thiết bị để điều chỉnh giá hợp

Ban hành: 20/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2010

68

Công văn 50/HĐND-VX năm 2015 đính chính Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/HĐND-VX V/v đính chính Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 5 năm 2015 Kính gửi: - Đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016;

Ban hành: 18/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2015

69

Công văn 20/BXD-VLXD về gia hạn giấy phép khai thác mỏ đá Chà Bang, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-VLXD,Công văn 20 2010,Bộ Xây dựng,Gia hạn giấy phép,Khai thác mỏ đá Chà Bang,Tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/BXD-VLXD V/v: gia hạn giấy phép

Ban hành: 29/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

70

Công văn 20/BXD-HĐXD hướng dẫn công tác phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và lựa chọn nhà thầu quản lý dự án và giám sát thi công do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-HDXD, Công văn 20, Bộ Xây dựng, Lựa chọn nhà thầu, Thiết kế xây dựng công trình, Quản lý dự án, Giám sát thi công, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/BXD-HĐXD V/v: Hướng dẫn công tác

Ban hành: 18/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2010

71

Công văn 14478/BTC-NSNN năm 2019 về báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW do Bộ Tài chính ban hành

quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW[1], Nghị quyết số 19-NQ/TW[2] và Nghị quyết số 39-NQ/TW[3] của Ban

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

72

Công văn 3183/UBND-VX thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ do thành phố Hà Nội ban hành

3183/UBND-VX,Công văn 3183,Thành phố Hà Nội,Chương trình hành động,Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ,Phát triển khoa học và công nghệ,Phát triển khoa học công nghệ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

73

Công văn số 20/BXD-VLXD về việc tổ chức Hội thảo “Ứng dụng vật liệu xây dựng, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở tiết kiệm năng lượng, giá thành hợp lý” do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-VLXD, Công văn 20, Bộ Xây dựng, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/BXD-VLXD V/v: Tổ chức Hội thảo “Ứng dụng vật liệu xây dựng, công nghệ mới trong xây dựng nhà ở tiết kiệm năng

Ban hành: 10/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2009

74

Công văn 118/HĐND-TT năm 2017 đính chính nội dung của Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; - Ban Công tác đại biểu - UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính; - Tổng Cục thuế;

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

75

Công văn 121/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính một số Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

phố; - Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Kon Tum; - Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; - Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 57/2019/NQ- HĐND ngày 10/12/2019 về quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

76

Công văn 118/HĐND-KTNS năm 2019 về đính chính các Nghị quyết đã ban hành tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

trữ tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - Báo Kon Tum; - Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; - Công báo Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/2019/NQ - HĐND ngày 09/12/2019 về quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch nông thôn; kiểm tra đánh giá chất

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2020

77

Công văn số 20/BXD-KTXD về việc áp dụng chi phí tính theo tỷ lệ % khi thực hiện điều chỉnh theo Thông tư 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-KTXD,Công văn 20 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/BXD-KTXD V/v: Áp dụng chi phí tính theo tỷ lệ % khi thực hiện điều chỉnh theo TT 09/2008/TT-BXD

Ban hành: 23/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2009

78

Công văn số 20/BXD-TCCB về việc phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng cho cán bộ cấp cơ sở do Bộ Xây dựng ban hành

20/BXD-TCCB,Công văn 20 2009,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/BXD-TCCB V/v: phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng cho cán bộ cấp cơ sở

Ban hành: 08/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2009

79

Công văn số 20/TTg-KTTH về việc điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/TTg-KTTH, Công văn 20, Thủ tướng Chính phủ, Thương mại, Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/TTg-KTTH V/v Điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài Hà

Ban hành: 05/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2009

80

Công văn số 20/BGTVT-KHĐT về việc quy hoạch cảng khu vực huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

20/BGTVT-KHDT, Công văn 20, Bộ Giao thông vận tải, Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/BGTVT-KHĐT V/v: Quy hoạch cảng khu vực huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Hà Nội,

Ban hành: 02/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69