Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 20/2019/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 35150 công văn

201

Công văn 3922/TCT-CS năm 2013 giảm 20% tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

3922/TCT-CS,Công văn 3922 2013,Tổng cục Thuế,Giảm tiền sử dụng đất ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3922/TCT-CS V/v giảm 20% tiền sử dụng

Ban hành: 20/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

202

Công văn 228/XNK-CN năm 2017 về Thông tư sửa đổi Thông tư 20/2011/TT-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số: 228/XNK-CN V/v Thông tư sửa đổi Thông tư số 20/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Ngày 09 tháng 3 năm 2017 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BCT về Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

203

Công văn 7510/VPCP-KGVX năm 2020 tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

tướng Chính phủ về việc xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo đặc thù và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2020, Phó

Ban hành: 10/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

204

Công văn 3033/BYT-KHTC năm 2020 về xây dựng kế hoạch và bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số cho giai đoạn 2021-2025 do Bộ Y tế ban hành

cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân tại các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chu tich UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

205

Công văn 4213/BTTTT-THH năm 2019 về rà soát, bổ sung chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử và ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ (Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 08/2019); Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển

Ban hành: 26/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

206

Công văn 834/UBND-KT năm 2013 đính chính Quyết định 20/2013/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành

834/UBND-KT,Công văn 834,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 834/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013

Ban hành: 29/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

207

Công văn 1562/UBND-KT năm 2020 về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg); Thực hiện Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid- 19 và cho chủ trương về một số chế độ để phục vụ công tác phòng,

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

208

Công văn 2609/BNV-CQĐP năm 2019 về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nội vụ ban hành

gửi kèm theo Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

209

Công văn 7676/BCT-XNK năm 2016 về tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 20/2011/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành

Thông tư 20/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2016 Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1407/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Thông tư

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

210

Công văn 3916/UBND-KT năm 2019 về đính chính Quyết định 37/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

3916/UBND-KT,Công văn 3916 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3916/UBND-KT V/v đính chính Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

211

Công văn 6445/TCHQ-PC năm 2016 phổ biến, tuyên truyền Nghị định 20/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 6445/TCHQ-PC V/v phổ biến, tuyên truyền Nghị định 20/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016 Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 30/3/2016,

Ban hành: 08/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

212

Công văn 65/VPCP-KSTT về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

chỉ đạo như sau: Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đề ra tại Nghị quyết và Nghị quyết số 02/NQ-CP (năm 2019, 2020), xây dựng Kế hoạch hành động, các văn bản cụ thể triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

213

Công văn 8059/UBND-TH2 năm 2019 về đính chính Quyết định 48/2019/QĐ-UBND do tỉnh Lâm Đồng ban hành

8059/UBND-TH2,Công văn 8059 2019,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8059/UBND-TH2 V/v đính chính Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

214

Công văn 3480/UBND-TH năm 2019 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

3480/UBND-TH,Công văn 3480 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3480/UBND-TH V/v đính chính Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

215

Công văn 7402/TCHQ-GSQL năm 2019 thực hiện Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7402/TCHQ-GSQL,Công văn 7402 2019,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định,Hải quan,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7402/TCHQ-GSQL

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

216

Công văn 54/BXD-QLN năm 2016 hướng dẫn nội dung liên quan đến phần diện tích 20% sàn kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

liên quan đến phần diện tích 20% sàn kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 105/2016/HQ-CV ngày 31/3/2016 của Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân, đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

217

Công văn 4763/BYT-KH-TC năm 2019 triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và 14/2019/TT-BYT quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

số 13/2019/TT-BYT. Để thống nhất mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa người không có BHYT và người có BHYT trong cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ nguyên tắc định giá quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật giá, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu để UBND trình HĐND tỉnh quyết định mức giá cụ thể áp

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

218

Công văn 5223/UBND-NC năm 2019 về đính chính Quyết định 40/2019/QĐ-UBND do tỉnh Bến Tre ban hành

5223/UBND-NC,Công văn 5223,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5223/UBND-NC V/v đính chính Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 18/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

219

Công văn 484/CP-KGVX năm 2019 về đính chính Nghị định 40/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

484/CP-KGVX,Công văn 484 2019,Chính phủ,Đính chính Nghị định,Luật Bảo vệ môi trường,Hướng dẫn thi hành Luật ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 484/CP-KGVX

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

220

Công văn 916/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 20 qua đô thị thành phố Đà Lạt do Văn phòng Chính phủ ban hành

916/VPCP-KTN,Công văn 916 2016,Văn phòng Chính phủ,Dự án đầu tư xây dựng đường bộ,Tuyến tránh quốc lộ 20 qua Đà Lạt ,Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177