Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2015/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 174673 văn bản

101

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên và Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Hưng Yên,Hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công Hưng Yên,Hợp nhất Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Hưng Yên,Hợp nhất cơ quan thuộc Văn phòng Ủy ban Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

102

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng; sửa đổi, bổ sung thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Phân cấp thẩm định thiết kế dự toán xây dựng,Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình Quảng Ninh,Bổ sung thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

103

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Hậu Giang,Bãi bỏ Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Hậu Giang,Bãi bỏ Quy chế tổ chức Trang thông tin điện tử,Bãi bỏ Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

104

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Quyết định 09/2015/QĐ-UBND quy định nội dung và mức chi cho các trung tâm học tập cộng đồng thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Mức chi cho Đề án xây dựng xã hội học tập,Bãi bỏ nội dung chi cho Đề án xây dựng xã hội học tập,Sửa đổi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Vĩnh Long,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

105

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Quyền hạn của Sở Thông tỉnh Ninh Thuận,Nhiệm vụ của Sở Thông tỉnh Ninh Thuận,Chức năng của Sở Thông tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

106

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2019/QĐ-UBND về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 10/2019/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi quy định tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,Sửa đổi quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

107

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1, máy kéo nhỏ hạng A4 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Gia Lai

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Gia Lai,Tổ chức sát hạch máy kéo nhỏ hạng A4 Gia Lai,Đào tạo sát hạch xe mô tô hạng A1 đồng bào dân tộc,Tổ chức đào tạo sát hạch xe mô tô hạng A1 Gia Lai,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

108

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Kon Tum,Thẩm định phê duyệt dự toán chi phí lập đề án,Dự toán chi phí lập Quy hoạch Kom Tum,Công tác thẩm định chi phí lập đề án dự án 2020,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

109

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 32/2013/QĐ-UBND

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Lai Châu,Sửa đổi Quyết định 32/2013/QĐ-UBND Lai Châu,Sửa đổi quy định về học thêm dạy thêm Lai Châu,Quy định về học thêm dạy thêm Lai Châu 2020,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

110

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Bình Thuận,Quy chế thu thập khai thác cơ sở dữ liệu môi trường,Quản lý sử dụng thông tin dữ liệu môi trường,Sử dụng thông tin dữ liệu môi trường Bình Thuận,Công nghệ thông tin,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

111

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Hội đồng nhân dân và người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lào Cai

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Lào Cai,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Lào Cai,Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức tỉnh Lào Cai,Đào tạo bồi dưỡng người hoạt động không chuyên trách,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

112

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND và 3755/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND Hà Giang,Bãi bỏ quy định khoa học công nghệ Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 3755/QĐ-UBND Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

113

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2020/QĐ-UBND Nam Định, ngày 18 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

114

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Đắk Lắk,Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở chung cư,Dịch vụ quản lý vận hành nhà ở chung cư,Quản lý vận hành nhà ở chung cư Đắk Lắk,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

115

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Tây Ninh,Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp,Chính sách khuyến khích đầu tư nông nghiệp Tây Ninh,Đẩy mạnh đầu tư vào nông thôn Tây Ninh,Doanh nghiệp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

116

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bổ sung các Phụ lục vào Điều 1 Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Đồng Nai,Tiêu chuẩn thiết bị máy móc chuyên dùng Đồng Nai,Bổ sung tiêu chuẩn thiết bị máy móc chuyên dùng,Bổ sung Quyết định 08/2019/QĐ-UBND Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

117

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về quy định mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Long An,Thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND tỉnh Long An,Mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên,Mức thưởng bằng tiền đối với vận động viên,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

118

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh An Giang,Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng An Giang,Điều kiện chức danh Phó phòng Sở Giao thông An Giang,Chức danh Trưởng phó phòng chuyên môn An Giang,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

119

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Đơn giá dịch vụ công lĩnh vực đất đai,Đơn giá dịch vụ công Văn phòng Đăng ký đất đai,Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

120

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Bến Tre,Bảng giá đất tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 2024,Quy định Bảng giá đất tỉnh Bến Tre,Bảng giá các loại đất Bến Tre 2020-2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54