Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2015/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 175041 văn bản

81

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1173/2011/QĐ-UBND quy định về quản lý, đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Bãi bỏ Quyết định 1173/2011/QĐ-UBND tỉnh Bắc Kạn,Đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin Bắc Kạn,Bãi bỏ đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

82

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về triển khai Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND và chính sách của Trung ương về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Đắk Nông,Triển khai Nghị quyết 60/2019/NQ-HĐND Đắk Nông,Chính sách Trung ương về lĩnh vực lâm nghiệp,Chính sách lĩnh vực lâm nghiệp tỉnh Đắk Nông ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

83

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Điện Biên,Sử dụng các loại phí lệ phí tỉnh Điện Biên,Quản lý các loại phí lệ phí tỉnh Điện Biên,Thu nộp các loại phí lệ phí tỉnh Điện Biên,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

84

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Thái Nguyên

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Thái Nguyên,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc chuyên dùng lĩnh vực giáo dục,Tiêu chuẩn sử dụng máy móc lĩnh vực giáo dục Thái Nguyên,Định mức sử dụng máy móc lĩnh vực giáo dục Thái Nguyên,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

85

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Thành phố Hà Nội,Định mức kinh tế cho loại hình xe buýt nhanh BRT,Định mức kỹ thuật cho loại hình xe buýt nhanh BRT,Loại hình xe buýt nhanh BRT Hà Nội,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

86

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã phường,Tổ chức tuyển dụng công chức xã phường tỉnh Khánh Hòa,Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức thị trấn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

87

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Tiền Giang,Định mức kinh tế về sản xuất chương trình truyền hình,Sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang,Định mức kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

88

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định các tuyến đường cấm dừng, cấm đỗ xe ô tô, cấm ô tô đi lại, nơi đỗ xe ô tô con, xe taxi, phân luồng giao thông, lắp đặt, quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ và cấp giấy phép đối với các trường hợp đặc biệt trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi Quy định các tuyến đường cấm dừng,Quy định tuyến đường cấm dừng tỉnh Quảng Ngãi,Quy định tuyến đường cấm đỗ xe ô tô Quảng Ngãi,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2020

89

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Trà Vinh,Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành y tế,Phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm ngành y tế,Phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm tỉnh Trà Vinh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

90

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2020

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Bình Phước,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Bình Phước,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 ,Hệ số điều chỉnh giá đất Bình Phước 2020,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

91

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Quảng Trị,Bãi bỏ Quyết định 27/2014/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị,Khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình tỉnh Quảng Trị,Quản lý đất làm vật liệu san lấp công trình tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

92

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Ninh Bình,Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh,Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích cho thuê,Tài sản giá trị lớn cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

93

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định tạm thời về giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và dịch vụ trông giữ xe tại Chợ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Hà Tĩnh,Giá sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Hà Tĩnh,Giá trông giữ xe tại Chợ huyện Hương Khê,Giá tối đa dịch vụ bán hàng và trông giữ xe tại chợ,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2020

94

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Cao Bằng,Chức danh cán bộ công chức xã phường thị trấn,Số lượng cán bộ công chức xã phường thị trấn,Chức danh cán bộ công chức xã phường tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

95

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-UBND

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế mẫu tổ chức Phòng Tư pháp Hồ Chí Minh,Sửa đổi Quy chế mẫu tổ chức Phòng Tư pháp,Sửa đổi Quyết định 10/2016/QĐ-UBND Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

96

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 57/2016/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ Quyết định 57/2016/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương,Bãi bỏ chế độ thu nộp phí thẩm định tác động môi trường,Bãi bỏ chế độ quản lý phí thẩm định tác động môi trường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

97

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Nghệ An,Cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính,Xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính Nghệ An,Thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2020

98

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và hoạt động của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Thành phố Hải Phòng,Hoạt động người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn,Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn doanh nghiệp,Quản lý của người đại diện quản lý phần vốn nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

99

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp

Số: 20/2020/QÐ-UBND Đồng Tháp, ngày 10 tháng 8 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

100

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Phú Yên,Quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời,Hoạt động quảng cáo ngoài trời tỉnh Phú Yên,Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91