Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2010/TT-BTNMT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 192130 văn bản

1

Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

--------- Số: 20/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật

Ban hành: 22/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

2

Thông tư 20/2019/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2019/TT-BTNMT,Thông tư 20 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hệ thống thông tin,Ngành tài nguyên và môi trường ,Quản lý vận hành,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2019

3

Thông tư 20/2018/TT-BTNMT quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2018/TT-BTNMT,Thông tư 20 2018,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Báo cáo thống kê,Báo cáo thống kê tổng hợp,Ngành tài nguyên môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

4

Thông tư 20/2017/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2017/TT-BTNMT,Thông tư 20 2017,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quan trắc môi trường,Định mức kinh tế ,Định mức kinh tế kỹ thuật,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

5

Thông tư 20/2016/TT-BTNMT quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2016/TT-BTNMT,Thông tư 20 2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Khai thác sử dụng,Cơ sở dữ liệu,Môi trường biển hải đảo ,Dữ liệu tài nguyên môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2016

6

Thông tư 20/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2015/TT-BTNMT,Thông tư 20 2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật ,Lập dự toán ngân sách,Định mức kinh tế kỹ thuật đất,Định giá đất,Lập dự toán ngân sách nhà nước ,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

7

Thông tư 20/2014/TT-BTNMT quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2014/TT-BTNMT,Thông tư 20 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Cơ sở dữ liệu nền địa lý ,Chỉ tiêu kỹ thuật,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2014

8

Thông tư 20/2013/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2013/TT-BTNMT,Thông tư 20 2013,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2013/TT-BTNMT Hà Nội,

Ban hành: 01/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

9

Thông tư 20/2012/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2012/TT-BTNMT,Thông tư 20 2012,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Đo đạc và bản đồ,Định mức kinh tế kỹ thuật ,Định mức kinh tế kỹ thuật 2013,Đo đạc bản đồ 2013,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2013

10

Thông tư 20/2011/TT-BTNMT sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ; Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất và nước mưa axit do Bộ trưởng Bộ

20/2011/TT-BTNMT,Thông tư 20 2011,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quan trắc môi trường không khí,Định mức kinh tế kỹ thuật ,Khí thải công nghiệp,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 20/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2011

11

Thông tư 20/2009/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

20/2009/TT-BTNMT,Thông tư 20 2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Điều tra đánh giá hiện trạng,Khai thác sử dụng tài nguyên nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 05/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2009

12

Thông tư 42/2010/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

42/2010/TT-BTNMT,Thông tư 42 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Lĩnh vực môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số:

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

13

Thông tư 43/2010/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

43/2010/TT-BTNMT,Thông tư 43 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phế liệu nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- Số: 43/2010/TT-BTNMT

Ban hành: 29/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2011

14

Thông tư 41/2010/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

41/2010/TT-BTNMT,Thông tư 41 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Lĩnh vực môi trường,QCVN 30:2010/BTNMT ,Khí thải lò đốt chất thải công nghiệp,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

15

Thông tư 40/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

40/2010/TT-BTNMT,Thông tư 40 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Điều tra khảo sát,Định mức kinh tế kỹ thuật,Điều tra khảo sát hải văn hóa học ,Môi trường vùng ven bờ và hải đảo,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

16

Thông tư 39/2010/TT-BTNMT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

39/2010/TT-BTNMT,Thông tư 39 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/2010/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2010

17

Thông tư 36/2010/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

36/2010/TT-BTNMT,Thông tư 36 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Điều tra khảo sát,Đánh giá hệ sinh thái san hô,Hệ sinh thái cỏ biển ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2011

18

Thông tư 38/2010/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN BẰNG TÀU BIỂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển hoạt động ngoài khơi từ 20 mét nước

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2011

19

Thông tư 37/2010/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

37/2010/TT-BTNMT,Thông tư 37 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Định mức kinh tế kỹ thuật,Điều tra địa chất khoáng sản ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2010

20

Thông tư 34/2010/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

34/2010/TT-BTNMT,Thông tư 34 2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Điều tra khảo sát hải văn,Điều tra khảo sát hóa học ,Vùng ven bờ ,Vùng hải đảo ,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.184.78