Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2007/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 203865 văn bản

1

Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/2007/CT-TTg,Chỉ thị 20 2007,Thủ tướng Chính phủ,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2007/CT-TTg Hà nội, ngày 24 tháng 08 năm 2007

Ban hành: 24/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2007

2

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND thực hiện giai đoạn 2 trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg do tỉnh Lai Châu ban hành

năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CHỈ THỊ SỐ 20/2007/CT-TTG NGÀY 24/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc trả lương qua tài khoản

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

3

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2007 về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CHỈ THỊ SỐ 20/2007/CT-TTG NGÀY 24/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ngày 24/8/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (Chỉ thị 20). Để

Ban hành: 23/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2007

4

Chỉ thị 18/2007/CT-UBND về trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg do tỉnh Bắc Kạn ban hành

năm 2007. CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CHỈ THỊ SỐ: 20/2007/CT-TTG NGÀY 24/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số: 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 20), về việc trả lương qua

Ban hành: 05/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

5

Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chỉ thị 20/2007/CT-TTg do Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CHỈ THỊ SỐ 20/2007/CT-TTG NGÀY 24/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ngày 24/8/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (Chỉ thị 20). Để

Ban hành: 11/10/2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2007

6

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022,Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022,Đầu tư,Thương mại,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

7

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 2025,Tăng cường tiết kiệm điện,Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2% điện năng hàng năm,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

8

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2019,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư công ,Kế hoạch đầu tư,Kế hoạch đầu tư công trung hạn ,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2019

9

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2018 về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2018,Thủ tướng Chính phủ,Điều kiện kinh doanh,Kiểm tra chuyên ngành ,Đơn giản hóa,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

10

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2017,Thủ tướng Chính phủ,Chấn chỉnh hoạt động,Kiểm tra doanh nghiệp,Thanh tra doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2017

11

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2016 về tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2016,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động xử lý bom mìn,Bom mìn sau chiến tranh ,Khắc phục hậu quả bom mìn,Giải pháp cấp bách,Rà phá bom mìn vật nổ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

12

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2015 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2015,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý đất đai ven biển,Quy hoạch xây dựng ven biển,Tăng cường quản lý đất đai ven biển,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

13

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2014 ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2014,Thủ tướng Chính phủ,Tôm có tạp chất,Ngăn chặn tạp chất trong tôm,Thương mại,Vi phạm hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

14

Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hiện giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

20/CT-TTg,Chỉ thị 20 2013,Thủ tướng Chính phủ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2013 CHỈ

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

15

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

20/CT-UBND,Chỉ thị 20 2021,Thành phố Hà Nội,Phòng chống dịch bệnh COVID19 Hà Nội,Biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID19 Hà Nội,Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID19 Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 03/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2021

16

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

20/CT-UBND,Chỉ thị 20 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID19,Triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID19,Triển khai biện pháp cấp bách phòng chống COVID19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

17

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024 do tỉnh Sơn La ban hành

20/CT-UBND,Chỉ thị 20 2021,Tỉnh Sơn La,Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La,Dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Sơn La 2022,Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm tỉnh Sơn La,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2021

18

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2020

19

Chỉ thị 20/CT-BYT năm 2020 về tăng cường công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 20/CT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU NHẰM ĐẢM BẢO CẠNH TRANH, CÔNG KHAI, MINH BẠCH VÀ HIỆU QUẢ TRONG NGÀNH Y TẾ Thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu

Ban hành: 01/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

20

Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

20/CT-UBND,Chỉ thị 20 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Thực hiện kỷ luật đối với cán bộ Ninh Thuận,Thực hiện kỷ cương đối với cán bộ Ninh Thuận,Thực hiện kỷ luật đối với công viên chức Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251