Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2006/QĐ-BBCVT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 211015 văn bản

1

Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

20/2006/QD-BBCVT,Quyết định 20 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Danh mục sản phẩm CNTT,Sản phẩm CNTT cấm nhập khẩu,Sản phẩm CNTT đã qua sử dụng,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 20/2006/QĐ-BBCVT

Ban hành: 30/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

2

Quyết định 11/2007/-BBCVTsửa đổi Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn Thông ban hành

Số: 11/2007/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2006/QĐ-BBCVT NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN

Ban hành: 24/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2007

3

Quyết định 20/2007/QĐ-BBCVT ban hành Mẫu Quy chế chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Bưu Chính, Viễn Thông ban hành

20/2007/QD-BBCVT,Quyết định 20 2007,Bộ Bưu chính Viễn thông,Chứng thực chữ ký số,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2007/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 19/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

4

Quyết định 20/2004/QĐ-BBCVT về cước dịch vụ thuê kênh viễn thông liên tỉnh của Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

20/2004/QD-BBCVT,Quyết định 20 2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Cước thuê kênh viễn thông liên tỉnh,Cước dịch vụ,Bưu chính viễn thông,Thuê kênh viễn thông,Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông,Tổng công ty bưu chính Việt Nam,Thương mại,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 09/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 20/2003/QĐ-BBCVT về cước liên lạc điện thoại đường dài liên tỉnh (Mạng điện thoại công cộng - PSTN) do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

20/2003/QD-BBCVT,Quyết định 20 2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Cước liên lạc điện thoại đường dài,Điện thoại,Liên tỉnh,Mạng điện thoại công cộng,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2003/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 19

Ban hành: 19/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

6

Quyết định 55/2006/QĐ-BBCVT Ban hành Tiêu chuẩn Ngành về Dịch vụ truy nhập Internet ADSL – Tiêu chuẩn chất lượng, Mã số TCN 68 - 227: 2006 do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

55/2006/QD-BBCVT,Quyết định 55 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ truy nhập Internet ADSL,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 55/2006/QĐ-BBCVT Hà Nội,

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

7

Quyết định 54/2006/QĐ-BBCVT Ban hành Tiêu chuẩn Ngành về Công trình ngoại vi viễn thông và Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

54/2006/QD-BBCVT,Quyết định 54 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Công trình ngoại vi viễn thông,Thiết bị trạm gốc,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số:54/2006/QĐ-BBCVT

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2006

8

Quyết định 52/2006/QĐ-BBCVT Ban hành Quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

52/2006/QD-BBCVT,Quyết định 52 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Quy hoạch đánh số điện thoại quốc gia,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 52/2006/QĐ-BBCVT Hà Nội,

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

9

Quyết định 1141/2006/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

03-BCVT ban hành kèm theo Quyết định số 1141/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông) Báo cáo năm 20… Kính gửi:          Bộ Bưu chính Viễn thông 1. Cơ sở hạ tầng - kinh doanh, lao động 1.1. Cơ sở hạ tầng - mạng lưới Stt Chỉ tiêu

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

10

Quyết định 53/2006/QĐ-BBCVT về việc phân bổ và sử dụng các loại mã, số viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

53/2006/QD-BBCVT,Quyết định 53 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Phân bổ sử dụng mã số viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  53/2006/QĐ-BBCVT  Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 15/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2006

11

Quyết định 51/2006/QĐ-BBCVT về chỉ định các Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông tham gia Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về đánh giá hợp chuẩn thiết bị viễn thông TEL MRA do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

51/2006/QD-BBCVT,Quyết định 51 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Phòng đo kiểm thiết bị viễn thông,Thiết bị viễn thông TEL MRA,Đánh giá hợp chuẩn,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 51 /2006/QĐ-BBCVT

Ban hành: 01/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

12

Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

50/2006/QD-BBCVT,Quyết định 50 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Phòng đo kiểm,Công tác quản lý chất lượng,Bộ Bưu chính Viễn thông,Quản lý chuyên ngành,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:  50 /2006/QĐ-BBCVT

Ban hành: 01/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

13

Quyết định 48/2006/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

48/2006/QD-BBCVT,Quyết định 48 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Viện Chiến lược Bưu chính Viễn thông,Viện CNTT,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

14

Quyết định 49/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Quyết định 38/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

49/2006/QD-BBCVT,Quyết định 49 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Cục Quản lý chất lượng,Cục Bưu chính Viễn thông CNTT,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 30/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2006

15

Quyết định 47/2006/QĐ-BBCVT Ban hành "Quy định về điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn được sử dụng có điều kiện" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

47/2006/QD-BBCVT,Quyết định 47 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điều kiện kỹ thuật,Thiết bị vô tuyến điện cự ly ngắn,Sử dụng có điều kiện,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 47/2006/QĐ-BBCVT

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2006

16

Quyết định 45/2006/QĐ-BBCVT ban hành "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc phải chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

45/2006/QD-BBCVT,Quyết định 45 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Danh mục sản phẩm,Bộ Bưu chính Viễn thông,Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ngành,Sản phẩm bắt buộc chứng nhận,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

17

Quyết định 46/2006/QĐ-BBCVT ban hành "Danh mục sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

46/2006/QD-BBCVT,Quyết định 46 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Danh mục sản phẩm,Quản lý chuyên ngành,Bộ Bưu chính Viễn thông,Bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 03/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2006

18

Quyết định 44/2006/QĐ-BBCVT Quy định chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn đối với sản phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông" do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

44/2006/QD-BBCVT,Quyết định 44 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ngành,Quản lý chuyên ngành,Bộ Bưu chính Viễn thông,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 03/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

19

Quyết định 43/2006/QĐ-BBCVT về danh mục dịch vụ viễn thông công ích do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

43/2006/QD-BBCVT,Quyết định 43 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ viễn thông công ích,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 43/2006/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ DANH MỤC

Ban hành: 02/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

20

Quyết định 42/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Phụ lục 2, 3 kèm theo Quyết định 192/ 2003/QĐ-BBCVT phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010 do do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

42/2006/QD-BBCVT,Quyết định 42 2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Quy hoạch phân bổ kênh tần số,Băng tần VHF/UHF,Đến 2010,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42 /2006/QĐ-BBCVT

Ban hành: 10/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182