Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2004/QH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 225769 văn bản

1

Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2004

HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2004/QH11 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004 LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 20/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ SỬA ĐỔI,

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

2

Nghị quyết số 20/2003/NQ-QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2004 do Quốc Hội ban hành

20/2003/QH11,Nghị quyết 20 2003,Quốc hội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2004 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG

Ban hành: 26/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Luật cạnh tranh 2004

Luật 27 2004,Quốc hội,Luật cạnh tranh,Hạn chế cạnh tranh,Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh,Cạnh tranh không lành mạnh,Doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh,Doanh nghiệp có vị trí độc quyền,27/2004/QH11,Doanh nghiệp,Thương mại QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

4

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004

Luật 29 2004,Quốc hội,Luật Bảo vệ và phát triển rừng,Bảo vệ phát triển rừng,Bảo vệ rừng,Rừng phòng hộ,Rừng đặc dụng,Quyền sử dụng rừng,Quyền sở hữu rừng,29/2004/QH11,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

5

Luật Xuất bản 2004

Luật 30 2004,Quốc hội,Luật Xuất bản,Hoạt động xuất bản,Xuất bản phẩm,Phổ biến tác phẩm,Nhà xuất bản,In xuất bản phẩm,30/2004/QH11,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2013

6

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004

Luật 31 2004,Quốc hội,Luật Ban hành Văn bản,Luật Ban hành văn bản HĐND UBND,Ban hành văn bản,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng ban hành văn bản,Văn bản pháp luật,Xây dựng văn bản,31/2004/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2013

7

Luật An ninh Quốc gia 2004

Luật 32 2004,Quốc hội,Luật An ninh Quốc gia,An ninh quốc gia,Bảo vệ an ninh quốc gia,Cơ quan chuyên trách,Tình trạng chiến tranh,Tình trạng khẩn cấp,An ninh Tổ quốc,32/2004/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

8

Luật Điện Lực 2004

Luật 28 2004,Quốc hội,Luật Điện Lực,Hoạt động điện lực,Đơn vị điện lực,Khách hàng sử dụng điện,Khung giá điện,Trộm cắp điện,Hệ thống điện quốc gia,28/2004/QH11,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

9

Nghị quyết 30/2004/QH11 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước do Quốc hội ban hành

30/2004/QH11,Nghị quyết 30 2004,Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 30/2004/QH11 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004

Luật 25 2004,Quốc hội,Luật Bảo vệ trẻ em,Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em,Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em,Bảo vệ giáo dục trẻ em,Giáo dục trẻ em,25/2004/QH11,Giáo dục,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

11

Luật Thanh tra 2004

Luật 22 2004,Quốc hội,Luật Thanh tra,Hoạt động thanh tra,Thanh tra Chính phủ,Thanh tra viên,Cơ quan thanh tra,Cơ quan thanh tra các cấp,22/2004/QH11,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

12

Luật Phá sản 2004

Luật 21 2004,Quốc hội,Luật Phá sản,Phá sản doanh nghiệp,Thủ tục phá sản,Tuyên bố phá sản,Mở thủ tục phá sản,Tổ thanh lý tài sản,Tổ quản lý tài sản,Tiến hành thủ tục phá sản,21/2004/QH11,Doanh nghiệp QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

13

Bộ luật Tố tụng dân sự 2004

Luật 24 2004,Quốc hội,Bộ luật Tố tụng dân sự,Luật Tố tụng dân sự,Tố tụng dân sự,Thủ tục Tố tụng,Thủ tục tố tụng dân sự,Trình tự thủ tục tố tụng,Thủ tục giải quyết vụ án dân sự,Thủ tục giải quyết việc dân sự,Giải quyết vụ việc dân sự,Vụ án dân sự,Việc dân sự,24/2004/QH11,Quyền dân sự QUỐC HỘI ---------

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

14

Luật Khiếu nại, Tố cáo sửa đổi 2004

Luật 26 2004,Quốc hội,Luật Khiếu nại Tố cáo sửa đổi,Luật Khiếu nại Tố cáo,Giải quyết khiếu nại,Giải quyết khiếu nại tố cáo,Khiếu nại Tố cáo,Khiếu nại,Tố cáo,Sửa đổi,Bổ sung,26/2004/QH11,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

15

Nghị quyết 29/2004/QH11 về quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đai đến năm 2005 của cả nước do Quốc hội ban hành

29/2004/QH11,Nghị quyết 29 2004,Quốc hội,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 29/2004/QH11 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004 NGHỊ

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

16

Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004

Luật 23 2004,Quốc hội,Luật Giao thông đường thủy nội địa,Giao thông đường thủy nội địa,Đường thủy nội địa,Giao thông đường thủy,Phương tiện thủy nội địa,Hoạt động giao thông đường thủy,23/2004/QH11,Giao thông - Vận tải QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2012

17

Luật Quản lý nợ công 2017

Luật 20 2017,Quốc hội,Quản lý nợ công,Luật quản lý nợ công,Nghiệp vụ quản lý nợ công,Biện pháp quản lý nợ,20/2017/QH14,Tài chính nhà nước QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 20/2017/QH

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2017

18

Nghị quyết 20/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” do Quốc hội ban hành

20/2016/QH14,Nghị quyết 20 2016,Quốc hội,Thành lập Đoàn giám sát ,Đề án cải cách,Bộ máy hành chính,Thực hiện chính sách pháp luật QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 20/2016/QH

Ban hành: 28/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

19

Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Luật 11 2017,Quốc hội,Trợ giúp pháp lý,Kinh phí hoạt động trợ giúp pháp lý ,Tư vấn pháp luật,11/2017/QH14,Dịch vụ pháp lý QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 11/2017/QH14 Hà Nội, ngày

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

20

Nghị quyết số 37/2004/NQ-QH11 về giáo dục do Quốc Hội ban hành

37/2004/NQ-QH11,Nghị quyết 37 2004,Quốc hội,Giáo dục QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37/2004/NQ-QH11 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11