Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 20/2-20/3 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 248577 văn bản

181

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

Căn cứ Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; Theo đề nghị

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

182

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Nhà Chung cư hạng A 3.000 9.000 2 Nhà Chung cư hạng B 2.000 7.000 3 Nhà Chung cư hạng C 1.000 5.000 - Khung giá trên chưa tính đến các khoản thu được từ kinh

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

183

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025

tư được quy định tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này và phải thực hiện dự án đầu tư mới. 2 Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, các quy định khác có liên quan và những nội dung quy định tại Quyết định này. 3. Doanh nghiệp có văn bản cam kết thực

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

184

Nghị quyết 20/NQ-CP năm 2018 về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

20/NQ-CP,Nghị quyết 20 2018,Chính phủ,Dự án xây dựng,Đường bộ cao tốc,Dự án đường bộ cao tốc,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 3

Ban hành: 28/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2018

185

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về xây dựng phát triển thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2020

20/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/KH-UBND Tuyên Quang, ngày 14 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

186

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bổ sung các Phụ lục vào Điều 1 Quyết định 08/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Đồng Nai quản lý

Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cơ quan nhà nước cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước. 2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng. Điều 3

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

187

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về quy định mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Long An lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao của tỉnh

luyện viên quy định tại điểm c khoản 2 Điều này do ngân sách xã chi trả. 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước. Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Quyết định này có hiệu

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

188

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

danh đối với chức danh Trưởng, Phó các các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giao thông vận tải. Chương II ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm 1. Căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 2. Đã được quy hoạch vào vị trí được bổ nhiệm hoặc vị trí tương đương được bổ

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

190

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024

01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Điều 2. Đối tượng áp dụng Áp dụng cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tài chính đất đai trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Điều 3. Giá đất đối với đất sử dụng có thời hạn Giá đất trong bảng giá

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2020

191

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ do tỉnh Sơn La ban hành

329/TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Nội vụ (có Danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

192

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND năm 2020 về ủy quyền quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Ủy quyền quyết định giá đất cụ thể Vĩnh Phúc,Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường,Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Vĩnh Phúc,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2020

193

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh Điện Biên quản lý

17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 thuộc cấp tỉnh quản lý, có tổng mức đầu tư dưới 1/2 tổng mức đầu tư tối đa của dự án nhóm C tương ứng theo tiêu chí, phân loại dự án thuộc các lĩnh vực quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

194

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định kèm theo Quyết định 15/2019/QĐ-UBND

Khoản 2, Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: “c) Tổ chức in sao đề thi và bàn giao cho bộ phận vận chuyển đề thi đến các Hội đồng coi thi;” 6. Điểm a, b Khoản 3, Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau: “a) Hội đồng ra đề và in sao đề thi làm việc theo nguyên tắc bí mật cho đến hết thời gian thi môn cuối. Danh sách ủy viên ra đề

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

195

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/KH-UBND Hòa Bình, ngày 05 tháng 02 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

196

Kế hoạch 20/KH-UBND về triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

20/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/KH-UBND Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

197

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định 21/2019/QĐ-UBND Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2020/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2019/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

198

Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 10f/2003/NQ-HĐ quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện Quy ước do tỉnh Quảng Trị ban hành

20/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2020,Tỉnh Quảng Trị,Xây dựng phê duyệt thực hiện Quy ước Quảng Trị,Bãi bỏ Nghị quyết 10f/2003/NQ-HĐ Quy ước Quảng Trị,Xây dựng phê duyệt thực hiện Quy ước,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

199

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

20/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/KH-UBND Thanh Hóa, ngày 24 tháng 01 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

200

Kế hoạch 20/KH-UBND năm 2018 về phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2018-2021

dại cho người: 5.000 lọ/năm x 190.000đ/lọ x 4 năm = 3.800.000.000đ - Kinh phí kiểm tra giám sát hỗ trợ, đào tạo tập huấn, truyền thông,... 550.000.000đ/năm x 4 năm = 2.200.000.000đ. Ngoài ra còn tận dụng các nguồn kinh phí của các chương trình dự án và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 2. Kinh phí do người dân tự bảo đảm

Ban hành: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116