Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2/- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 270806 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2022 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 2 2022,Bộ Nội vụ,Nâng bậc lương thường xuyên cán bộ công chức,Thông tư nâng bậc lương thường xuyên cán bộ,Thông tư nâng bậc lương trước hạn công viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/05/2022

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

2

Chỉ thị 2/CT-TTg năm 2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2/CT-TTg,Chỉ thị 2 2022,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển chính phủ điện tử ,Hướng tới phát triển Chính phủ số,Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

3

Chỉ thị 2/CT-UBND năm 2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

2/CT-UBND,Chỉ thị 2 2022,Tỉnh Bắc Giang,Nâng cao nhiệm vụ khoa học công nghệ,Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ khoa học công nghệ,Nâng cao chất lượng nhiệm vụ khoa học công nghệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

4

Thông báo 2/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do Văn phòng Chính phủ ban hành

2/TB-VPCP,Thông báo 2 2022,Văn phòng Chính phủ,Kết luận buổi làm việc Chính phủ với lãnh đạo Đà Nẵng,Kết luận buổi làm việc Chính phủ với Đà Nẵng,Kết luận buổi làm việc Thủ tướng với lãnh đạo Đà Nẵng,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2022

5

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

2/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 2 2021,Bộ Nội vụ,Nghị định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ,Nghị định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với công chức,Nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

6

Chỉ thị 2/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

2/CT-UBND,Chỉ thị 2 2021,Tỉnh Bắc Giang,Tăng cường quản lý với đấu giá tài sản Bắc Giang,Quản lý với hoạt động đấu giá tài sản Bắc Giang,Công tác quản lý nhà nước với đấu giá tài sản Bắc Giang,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

7

Thông báo 2/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định 673/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

2/TB-VPCP,Thông báo 2 2021,Văn phòng Chính phủ,Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm Kết luận 61-KL/TW,Hội nghị đánh giá kết quả Quyết định 673/QĐ-TTg,Kết luận đánh giá kết quả 10 năm Kết luận 61-KL/TW VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

8

Quyết định 2/QĐ-BNV về Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ

2/QD-BNV,Quyết định 2 2021,Bộ Nội vụ,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2021,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

9

Văn bản hợp nhất 2/VBHN-BNV năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2/VBHN-BNV,Văn bản hợp nhất 2 2020,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của bộ,Cơ cấu tổ chức của cơ quan ngang Bộ,Nhiệm vụ quyền hạn của Bộ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/11/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2021

10

Nghị quyết 2/2022/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai

2/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 2 2022,Tỉnh Lào Cai,Giá xét nghiệm SARSCoV 2 cơ sở y tế công lập,Giá xét nghiệm SARSCoV 2 không bảo hiểm y tế,Giá xét nghiệm SARSCoV 2 không thuộc bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

11

Chỉ thị 2/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do tỉnh Nam Định ban hành

2/CT-UBND,Chỉ thị 2 2020,Tỉnh Nam Định,Phòng chống dịch bệnh gia súc ,Phòng chống dịch bệnh gia cầm,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tỉnh Nam Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

12

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” do tỉnh Hòa Bình ban hành

2/KH-UBND,Tỉnh Hòa Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2/KH-UBND Hòa Bình, ngày 03 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2020

13

Thông tư 2/2022/TT-BNV hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

2/2022/TT-BNV,Thông tư 2 2022,Bộ Nội vụ,Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã,Điều chỉnh trợ cấp hằng tháng cán bộ xã nghỉ việc,Trợ cấp cán bộ thị trấn nghỉ việc theo Quyết định 130-CP,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2022

14

Quyết định 2/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

2/2022/QD-UBND,Quyết định 2 2022,Tỉnh Bắc Giang,Chức năng của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Giang,Nhiệm vụ của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Giang,Quyền hạn của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

15

Quyết định 2/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

2/2022/QD-UBND,Quyết định 2 2022,Tỉnh Phú Thọ,Cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ,Chức năng Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ,Nhiệm vụ Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

16

Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư do Bộ Nội vụ ban hành

2/2021/TT-BNV,Thông tư 2 2021,Bộ Nội vụ,Xếp lương ngạch công chức chuyên ngành hành chính,Xếp lương ngạch công chức chuyên ngành văn thư,Nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành văn thư,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

17

Quyết định 2/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định

2/2021/QD-UBND,Quyết định 2 2021,Tỉnh Nam Định,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Nội vụ tỉnh Nam Định,Chức năng nhiệm vụ Sở Nội vụ tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

18

Quyết định 2/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang

2/2021/QD-UBND,Quyết định 2 2021,Tỉnh Bắc Giang,Quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan,Văn bản điện tử giữa các cơ quan tỉnh Bắc Giang,Phát hành văn bản điện tử giữa các cơ quan,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

19

Quyết định 2/2020/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 29/2014/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2/2020/QD-TTg,Quyết định 2 2020,Thủ tướng Chính phủ,Tín dụng,Người bán dâm,Người cai nghiện ma túy,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2/2020/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2020

20

Quyết định 51/QĐ-K2ĐT năm 2019 về Tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn quản lý thuốc nghiên cứu trong các thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam" do Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo ban hành

51/QD-K2DT,Quyết định 51 2019,Cục Khoa học công nghệ và Đào ,Quản lý thuốc nghiên cứu trong thử nghiệm lâm sàng,Hướng dẫn quản lý thuốc nghiên cứu trong thử nghiệm,Thuốc nghiên cứu trong thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36