Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 199/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30298 công văn

1

Công văn 199/TTg-QHQT năm 2017 triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 22 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP22) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/TTg-QHQT,Công văn 199,Thủ tướng Chính phủ,Triển khai kết quả Hội nghị,Liên hợp quốc ,Biến đổi khí hậu,Ứng phó biến đổi khí hậu,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

2

Công văn 199/TTg-KTN năm 2014 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/TTg-KTN,Công văn 199 2014,Thủ tướng Chính phủ,chuyển mục đích sử dụng đất Hậu Giang,chuyển mục đích sử dụng đất lúa Hậu Giang,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

3

Công văn 199/TTg-KGVX báo cáo sơ kết tình hình thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chỉ thị 1973/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/TTg-KGVX,Công văn 199 2013,Thủ tướng Chính phủ,Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh,Làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

4

Công văn 199/TTg-KTN về đơn giá thuê đất đối với Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/TTg-KTN,Công văn 199 2012,Thủ tướng Chính phủ,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/TTg-KTN V/v: đơn giá thuê đất đối với Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội Hà

Ban hành: 16/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

5

Công văn 199/TTg-ĐMDN điều chỉnh phương án sắp xếp doanh nghiệp Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/TTg-DMDN,Công văn 199 2010,Thủ tướng Chính phủ,Sắp xếp doanh nghiệp,Tổng công ty Giấy Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 199/TTg-ĐMDN V/v điều chỉnh phương án

Ban hành: 29/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2010

6

Công văn 199/TANDTC-PC năm 2020 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong giải quyết phá sản do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

199/TANDTC-PC,Công văn 199 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp trực tuyến vướng mắc trong giải quyết phá sản,Kết quả giải đáp vướng mắc trong phá sản,Vướng mắc trong giải quyết phá sản,Doanh nghiệp,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

7

Công văn 199/HĐND-VP năm 2019 về đính chính hình thức số văn bản Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND tại kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh khóa II

199/HDND-VP,Công văn 199 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Đính chính,Văn bản,Nghị quyết ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/HĐND-VP Về đính chính hình thức

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

8

Công văn 199/UBDT-CSDT năm 2019 về xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

199/UBDT-CSDT,Công văn 199 2019,Uỷ ban Dân tộc,Đầu tư phát triển kinh tế xã hội ,Tổng thể phát triển kinh tế xã hội,Vùng dân tộc thiểu số,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

9

Công văn 199/BXD-QLN năm 2017 bảo lãnh ngân hàng đối với dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

199/BXD-QLN,Công văn 199 2017,Bộ Xây dựng,Bảo lãnh ngân hàng,Dự án nhà ở,Quy định về bảo lãnh ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/BXD-QLN V/v:

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

10

Công văn 199/LĐTBXH-BĐG Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2015 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

199/LDTBXH-BDG,Công văn 199 2015,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bình đẳng giới,pháp luật về bình đẳng giới,Chính sách bình đẳng giới,Bình đẳng giới trong chính trị ,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

11

Công văn 1004/LĐTBXH-PC năm 2018 về triển khai Quyết định 199/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1004/LĐTBXH-PC V/v triển khai Quyết định số 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; - Các Cục: An toàn lao động; Việc làm. Triển khai Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 15/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2018

12

Công văn 199/TANDTC-TCCB năm 2014 thực hiện Phần mềm quản lý cán bộ công chức và Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ công chức do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

199/TANDTC-TCCB,Công văn 199 2014,Tòa án nhân dân tối cao,Phần mềm quản lý cán bộ công chức ,dữ liệu cán bộ công chức ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

13

Công văn 199/BXD-KTXD về hệ số phụ cấp khu vực khi lập dự toán xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 4 do Bộ Xây dựng ban hành

199/BXD-KTXD,Công văn 199,Bộ Xây dựng,Hệ số phụ cấp khu vực ,Lập dự toán xây dựng,Công trình thuỷ điện Đồng Nai 4,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/BXD-KTXD V/v:

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

14

Công văn 199/MT-HC về nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

199/MT-HC,Công văn 199 2012,Cục quản lý môi trường Y tế,Chế phẩm diệt côn trùng,Chế phẩm diệt khuẩn,Nhập khẩu hóa chất,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2012

15

Công văn 199/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

199/TXNK-QLN,Công văn 199 2012,Cục thuế xuất nhập khẩu,Xác nhận nợ thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/TXNK-QLN V/v Xác

Ban hành: 28/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2012

16

Công văn 199/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

199/TCT-KK,Công văn 199 2012,Tổng cục Thuế,Khấu trừ thuế,Thuế giá trị gia tăng đầu vào,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/TCT-KK V/v khấu trừ thuế GTGT

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

17

Công văn 199/UBND-THKH đính chính Chỉ thị 01/2012/CT- UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

199/UBND-THKH,Công văn 199 2012,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/UBND-THKH Về đính chính Chỉ thị số 01/2012/CT- UBND ngày 05 tháng

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2012

18

Công văn 199/BYT-YDCT đính chính Thông tư 49/2011/TT-BYT hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia do Bộ Y tế ban hành

199/BYT-YDCT,Công văn 199 2012,Bộ Y tế,Đính chính Thông tư 49/2011/TT-BYT,Tỷ lệ hư hao,Vị thuốc y học cổ truyền,Chế biến bảo quản và cân chia ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2012

19

Công văn 199/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên do Bộ Xây dựng ban hành

199/BXD-KTXD,Công văn 199,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 199/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trung tâm truyền

Ban hành: 09/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2011

20

Công văn 199/SXD về tăng biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên ban hành

199/SXD,Công văn 199,Tỉnh Phú Yên,Biện pháp đảm bảo,An toàn lao động,An toàn lao động trong xây dựng,Lao động- Tiền lương,Xây dựng- Đô thị UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số :199

Ban hành: 09/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217