Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 199/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 100905 văn bản

1

Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/QD-TTg,Quyết định 199 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thi hành luật ,Bảo vệ bí mật Nhà nước,Bí mật Nhà nước,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/QĐ-TTg

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

2

Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/QD-TTg,Quyết định 199 2018,Thủ tướng Chính phủ,Lý lịch tư pháp,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Thủ tục cấp lý lịch tư pháp ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2018

3

Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 05-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/QD-TTg,Quyết định 199 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống tội phạm trong tình hình mới ,Phòng chống tội phạm,Chương trình thực hiện,Tăng cường sự lãnh đạo của đảng,Trách nhiệm hình sự THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

4

Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/QD-TTg,Quyết định 199 2014,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển điện ảnh,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 199/QĐ-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

5

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

6

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2021 về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

199/KH-UBND,Tỉnh Kiên Giang,Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tỉnh Kiên Giang,Rà soát phân loại đơn vị hành chính cấp huyện tỉnh Kiên Giang,Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2021

7

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2021 về cơ cấu lại ngành Nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

--------------- Số: 199/KH-UBND Cần Thơ, ngày 28 tháng 9 năm 2021 KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thực hiện Quyết định số 255/QĐ/TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn

Ban hành: 28/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

8

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm Sars-Cov-2 trên địa bàn thành phố Hà Nội

199/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Xét nghiệm sàng lọc diện rộng Sars Cov 2 Hà Nội,Xét nghiệm diện rộng phát hiện nhiễm Sars Cov 2 Hà Nội,Xét nghiệm sàng lọc diện rộng có trọng điểm Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

9

Công điện 199/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam do tỉnh Hưng Yên ban hành

199/CD-UBND,Công điện 199 2021,Tỉnh Hưng Yên,Tăng cường Công tác phòng chống dịch Covid-19,Công tác phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hưng Yên,Phòng chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

10

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2020 triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

phúc --------------- Số: 199/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện

Ban hành: 20/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

11

Quyết định 199/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199/2006/QD-TTg,Quyết định 199 2006,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Công ty mẹ,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199/2006/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2007

12

Chỉ thị 199-TTg năm 1997 về những biện pháp cấp bách trong công tác quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

199-TTg,Chỉ thị 199-TTg 1997,Thủ tướng Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1997 CHỈ

Ban hành: 03/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

13

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2020 về triển khai chương trình trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Hạnh phúc ---------------- Số: 199/KH-UBND Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025 Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2020

14

Kế hoạch 199/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

199/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Thanh Hóa thực hiện Quyết định 149/QĐ-TTg,Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia Thanh Hóa,Phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

15

Chương trình 199/CTr-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Hà Giang ban hành

199/CTr-UBND,Tỉnh Hà Giang,Thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg tỉnh Hà Giang,Phát triển nhân lực có kỹ năng nghề tỉnh Hà Giang,Đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

16

Nghị quyết 199/NQ-HĐND năm 2020 về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thứ 13; việc thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp về phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV

199/NQ-HDND,Nghị quyết 199 2020,Tỉnh Sơn La,Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri Sơn La,Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri khóa XIV,Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 tỉnh Sơn La khóa XIV,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

17

Quyết định 199/2005/QĐ_TTg thành lập công ty mẹ_ tập đoàn than Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

199/2005/QD-TTg,Quyết định 199 2005,Thủ tướng Chính phủ,Tập đòan than,Thành lập,Công ty mẹ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 199/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 8

Ban hành: 08/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Thông báo 199/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

199/TB-VPCP,Thông báo 199 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng 2020,Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình,Kết luận tại nơi làm việc lãnh đạo Phú Yên,Doanh nghiệp,Thương mại,Lao động - Tiền lương VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

19

Quyết định 199/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

199/QD-UBND,Quyết định 199 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch sử dụng đất Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2020 Quảng Ngãi,Kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Trà Bồng Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

20

Quyết định 199/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2020 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

199/QD-BCDCCTLBHXH,Quyết định 199 2020,Quy chế làm việc,Chính sách tiền lương,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 25/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217