Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1975/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2119 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11962:2017 ISO 1130:1975 về Vật liệu dệt - Xơ dệt - Phương pháp lấy mẫu để thử

TCVN11962:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11962:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11962:2017 ISO 1130:1975 VẬT LIỆU DỆT - XƠ DỆT - PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU ĐỂ THỬ Textile fibres - Some methods of sampling for testing Lời nói đầu TCVN 11962:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 1130:1975 đã được rà soát

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11555:2016 (ISO 652:1975) về Nhiệt kế thang đo kín để đo nhiệt lượng

TCVN11555:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11555:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11555:2016 ISO 652:1975 NHIỆT KẾ THANG ĐO KÍN ĐỂ ĐO NHIỆT LƯỢNG Enclosed-scale calorimeter thermometers Lời nói đầu TCVN 11555:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 652:1975. ISO 652:1975 đã được rà soát và phê duyệt

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11509:2016 (ISO 2164:1975) về Đậu đỗ - Xác định axit hydroxyanic glycosidic

TCVN11509:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11509:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11509:2016 ISO 2164:1975 ĐẬU ĐỖ - XÁC ĐỊNH AXIT HYDROXYANIC GLYCOSIDIC Pulses - Determination of glycosidic hydrocyanic acid Lời nói đầu TCVN 11509:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 2164:1975

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

4

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1975:1977 về thuật ngữ trong công tác giống gia súc

TCVN1975:1977,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1975:1977,***,TCVN 1975:1977,Thuật ngữ trong công tác giống gia súc,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1975:1977 THUẬT NGỮ TRONG CÔNG TÁC GIỐNG GIA SÚC Terminology of stockbreeding 1. Một số khái niệm chung Thuật ngữ Giải thích

Ban hành: Năm 1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1768:1975 về Hồi liệu kim loại đen - Phân loại và yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1768:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1768:1975,***,Hồi liệu kim loại đen,Phân loại hồi liệu kim loại đen,Kim loại đen,TCVN 1768:1975,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1768 – 75 HỒI LIỆU KIM LOẠI ĐEN PHÂN LOẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc phân loại, cung cấp hồi liệu kim loại đen dùng làm

Ban hành: 30/12/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1769:1975 về Hồi liệu kim loại đen - Yêu cầu về an toàn phòng nổ khi gia công và luyện lại do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1769:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1769:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Hồi liệu kim loại đen,Yêu cầu an toàn phòng nổ ,Kim loại đen,Gia công và luyện lại kim loại đen ,TCVN 1769:1975,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1769 – 75 HỒI LIỆU KIM LOẠI ĐEN YÊU CẦU VỀ AN TOÀN PHÒNG NỔ KHI GIA CÔNG VÀ LUYỆN LẠI

Ban hành: 30/12/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1762:1975 về gỗ tròn làm gỗ dán lạng và ván ép thoi dệt, tay đập - yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1762:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1762:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,TCVN 1762:1975 ,Ván ép thoi dệt và tay đập ,Gỗ tròn làm gỗ dán lạng ,Yêu cầu kỹ thuật,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1762 - 75 GỖ TRÒN LÀM GỖ DÁN LẠNG VÀ VÁN ÉP THOI DỆT TAY ĐẬP YÊU CẦU KỸ THUẬT 1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ

Ban hành: 26/12/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1691:1975 về mối hàn hồ quang điện bằng tay do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

tải Cơ quan trình duyệt: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành:Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số: 665-KHKT/ ngày 27 tháng 11 năm 1975 MỐI HÀN HÀN HỒ QUANG ĐIỆN BẰNG TAY Kiểu và kích thước cơ bản Welded joints. Manuel are welding. Main types

Ban hành: 27/11/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1663:1975 về Giấy viết số 3 - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1663:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1663:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Yêu cầu kỹ thuật giấy viết ,Giấy viết,TCVN 1663:1975 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1663 – 75 GIẤY VIẾT SỐ 3 YÊU CẦU KỸ THUẬT 1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy viết số 3 sản xuất từ nứa hay các phế liệu công nông nghiệp có

Ban hành: 14/11/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1680:1975 về Quần áo nam - Phương pháp đo cơ thể do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1680:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1680:1975,***,Phương pháp đo cơ thể,Quần áo nam ,TCVN 1680:1975,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1680 - 75 QUẦN ÁO NAM PHƯƠNG PHÁP ĐO CƠ THỂ 1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo cơ thể nam giới, phục vụ cho việc thiết kế các loại quần áo may sẵn của nam giới. 2. Đo

Ban hành: 11/11/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1681:1975 về Quần áo nam - Cỡ số do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1681:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1681:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Cỡ số quần áo nam,Quần áo nam ,TCVN 1681:1975,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1681 - 75 QUẦN ÁO NAM CỠ SỐ Quần áo nam các loại phải sản xuất theo cỡ số quy định trong bảng. Ký hiệu cỡ số Chiều

Ban hành: 11/11/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1678:1975 về Giầy vải xuất khẩu - Phương pháp thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1678:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1678:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Phương pháp thử,Giầy vải xuất khẩu ,TCVN 1678:1975,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1678 - 75 GIẦY VẢI XUẤT KHẨU PHƯƠNG PHÁP THỬ Tiêu chuẩn này áp dụng cho giầy vải đế cao su xuất khẩu và không áp dụng cho giầy vải đế cao su dùng

Ban hành: 11/11/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1679:1975 về Giầy vải xuất khẩu - Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1679:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1679:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Bao gói ghi nhãn,Bao gói ghi nhãn bảo quản vận chuyển,Vận chuyển và bảo quản ,Giầy vải xuất khẩu ,TCVN 1679:1975,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1679 - 75 GIẦY VẢI XUẤT KHẨU BAO GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN Tiêu chuẩn

Ban hành: 11/11/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1655:1975 về Thép cán nóng - Thép chữ I - Cỡ, thông số kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1655:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1655:1975,***,Thép cán nóng,Thông số kích thước ,Thép chữ I ,TCVN 1655:1975,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1655 – 75 THÉP CÁN NÓNG THÉP CHỮ I CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép chữ I cán nóng có chiều cao từ 100mm đến 600mm. 1. Kích thước,

Ban hành: 16/10/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1659:1975 về Kim loại và hợp kim - Nguyên tắc đặt ký hiệu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1659:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1659:1975,***,Nguyên tắc đặt ký hiệu,Kim loại,Hợp kim , TCVN 1659:1975 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1659 – 75 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM NGUYÊN TẮC ĐẶT KÝ HIỆU 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Mỗi kim loại hay hợp kim phải có một ký hiệu thống nhất phù hợp với nguyên tắc đặt ký hiệu

Ban hành: 16/10/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1651:1975 về Thép cán nóng - Thép cốt bêtông do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1651:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1651:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Thép cốt bêtông ,Thép cán nóng,TCVN 1651:1975,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1651 – 75 THÉP CÁN NÓNG THÉP CỐT BÊ TÔNG Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép tròn cán nóng mặt ngoài nhẵn hoặc có gân dùng làm cốt cho các kết cấu bê tông

Ban hành: 16/10/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1653:1975 về Thép cán nóng - Ray đường sắt hẹp - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1653:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1653:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Thép cán nóng,Ray đường sắt hẹp,Yêu cầu kỹ thuật , TCVN 1653:1975 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1653 – 75 THÉP CÁN NÓNG RAY ĐƯỜNG SẮT HẸP YÊU CẦU KỸ THUẬT Tiêu chuẩn này áp dụng cho ray đường sắt hẹp với khối lượng 15

Ban hành: 16/10/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1660:1975 về Kim loại học và công nghệ nhiệt luyện - Thuật ngữ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1660:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1660:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Kim loại học,Công nghệ nhiệt luyện ,TCVN 1660:1975 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1660 – 75 KIM LOẠI HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT LUYỆN THUẬT NGỮ KHUYẾN KHÍCH ÁP DỤNG Số thứ tự Thuật ngữ

Ban hành: 16/10/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1654:1975 về Thép cán nóng - Thép chữ C - Cỡ, thông số kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1654:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1654:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Thông số kích thước ,Thép cán nóng,Thép chữ C, TCVN 1654:1975 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1654 – 75 THÉP CÁN NÓNG THÉP CHỮ C CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép chữ C cán nóng có chiều cao từ

Ban hành: 16/10/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1656:1975 về Thép cán nóng - Thép góc cạnh đều - Cỡ, thông số kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TCVN1656:1975,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1656:1975,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Thép cán nóng,Thép góc cạnh đều,Thép góc cạnh đều cán nóng,Thông số kích thước ,TCVN 1656:1975 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 1656 – 75 THÉP CÁN NÓNG THÉP GÓC CẠNH ĐỀU CỠ, THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC Tiêu chuẩn này áp dụng cho

Ban hành: 16/10/1975

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220