Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1975/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34159 công văn

1

Công văn 1975/TTg-KTN điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1975/TTg-KTN,Công văn 1975 2010,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung,Quy hoạch Khu công nghiệp,Khu công nghiệp tỉnh Bình Định,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2010

2

Công văn 1975/BTP-HTQTCT năm 2020 vướng mắc khi thực hiện việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền do Bộ Tư pháp ban hành

1975/BTP-HTQTCT,Công văn 1975 2020,Bộ Tư pháp,Phản ánh quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTP,Chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền,Thẩm quyền chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

3

Công văn 1975/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

1975/TCHQ-GSQL,Công văn 1975 2018,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc C/O,Trả lời vướng mắc C/O,Kiểm tra C/O,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1975

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

4

Công văn 1975/BTTTT-CNTT hướng dẫn trường hợp tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng sau khi bảo hành, sửa chữa ở nước ngoài do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

1975/BTTTT-CNTT,Công văn 1975 2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1975/BTTTT-CNTT V/v hướng dẫn

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

5

Công văn 1975/UBND-VP năm 2013 thực hiện Thông tư 09/2012/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

1975/UBND-VP,Công văn 1975,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Vật liệu xây không nung,sử dụng vật liệu xây không nung,Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung ,Phát triển vật liệu xây không nung,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2014

6

Công văn 1975/QLCL-CL2 năm 2014 kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

1975/QLCL-CL2,Công văn 1975 2014,Kiểm tra nhà nước,Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2014

7

Công văn 1975/CT-QLN về chính sách thuế liên quan công tác cưỡng chế nợ thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1975/CT-QLN,Công văn 1975 2011,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Cưỡng chế nợ thuế,Cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HCM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1975/CT-QLN V/v

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

8

Công văn 1975/TCT-CS về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

1975/TCT-CS,Công văn 1975 2010,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Giá tính thuế,Kinh doanh bất động sản,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1975/TCT-CS V/v

Ban hành: 08/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2010

9

Công văn 1975/BXD-PTĐT đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung danh mục yêu cầu tài trợ ODA do Bộ Xây dựng ban hành

xem xét, phê duyệt bổ sung danh mục yêu cầu tài trợ ODA Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2009 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thực hiện Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020, Bộ

Ban hành: 16/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2013

10

Công văn số 1975/VPCP-KTTH về việc bổ sung mặt hàng bình ổn giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

1975/VPCP-KTTH,Công văn 1975 2009,Văn phòng Chính phủ,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1975/VPCP-KTTH V/v bổ sung mặt hàng bình ổn giá Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2009

11

Công văn số 1975/CT-TTHT về việc chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1975/CT-TTHT,Công văn 1975 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 1975/CT-TTHT V/v: chính sách thuế TP. Hồ Chí

Ban hành: 28/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2008

12

Công văn số 1975TCT/PCCS về thuế GTGT công trình XDCB chương trình vốn 135 do Bộ tài chính ban hành

1975TCT/PCCS,Công văn 1975TCT 2005,Tổng cục Thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1975TCT/PCCS V/v: thuế GTGT công trình XDCB chương trình vốn 135. Hà

Ban hành: 22/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Công văn số 1975 TCT/ĐTNN ngày 30/06/2004 của Tổng cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

1975TCT/DTNN,Công văn 1975TCT 2004,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1975 TCT/ĐTNN V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004

Ban hành: 30/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

14

Công văn 24/TTg-NN năm 2020 về đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

chính Quyết định số 34/2019/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

15

Công văn 4569/BGDĐT-TCCB năm 2013 thực hiện Thông báo 1975/TB-BNV do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4569/BGDĐT-TCCB V/v thực hiện Thông báo số 1975/TB-BNV của Bộ Nội vụ Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013 Kính gửi: Các đơn vị và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

16

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-CN V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao;

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

17

Công văn 1422/TTg-KGVX năm 2020 về kéo dài thời gian thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1422/TTg-KGVX,Công văn 1422 2020,Thủ tướng Chính phủ,Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 235/QĐ-TTg,Thực hiện Đề án theo Quyết định 235/QĐ-TTg,Giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình ở nông thôn,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

18

Công văn 216/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

216/TTg-CN,Công văn 216 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp,Điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bắc Giang,Bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp Bắc Giang,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

19

Công văn 209/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

209/TTg-NN,Công văn 209 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Cần Thơ,Chuyển mục đích sử dụng đất thành phố Cần Thơ,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

20

Công văn 195/TTg-CN năm 2021 về điều chuyển quốc lộ 2B tỉnh Vĩnh Phúc thành đường địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ). Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền việc điều chuyển tuyến quốc lộ 2B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ quốc lộ thành đường địa phương và bàn giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, đầu tư theo quy định. Trên

Ban hành: 18/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.7.202