Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1972/QD-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139941 văn bản

1

Quyết định 1972/QĐ-NHNN năm 2011 áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng cho tiền gửi bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng ở nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG TỶ LỆ DỰ TRỮ BẮT BUỘC

Ban hành: 31/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2011

2

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 29 tháng 9 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOÁNG

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

3

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 28 tháng 11 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Ban hành: 28/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2016

Ban hành: 14/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

5

Quyết định 1972/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

6

Quyết định 1972/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt việc đổi tên Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam - Lào và đổi tên Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VIỆC ĐỔI TÊN ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2015

7

Quyết định 1972/QĐ-BTP năm 2015 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2016

8

Quyết định 1972/QĐ-TCHQ năm 2014 về Chương trình hành động của Tổng cục Hải quan về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Hải quan

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH

Ban hành: 04/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

9

Quyết định 1972/QĐ-UBND phân bổ bổ sung dự toán kinh phí xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 02 tháng 10 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ BỔ SUNG DỰ TOÁN KINH

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

10

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-UBND Sơn La, ngày 09 tháng 9 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ

Ban hành: 09/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

11

Quyết định 1972/QĐ-BYT năm 2013 công nhận cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CAN THIỆP Y TẾ ĐỂ XÁC

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2013

12

Quyết định 1972/QĐ-BGDĐT năm 2012 phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG

Ban hành: 25/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2012

13

Quyết định 1972/QĐ-BGTVT năm 2011 phê duyệt Danh mục đề án, dự án của Bộ Giao thông vận tải để thực hiện Quyết định 1601/2009/-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN CỦA BỘ GIAO

Ban hành: 07/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2011

14

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2011 chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo viên đối với Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du có thành tích cao trong dạy và học tập do tỉnh Đắk Lắk ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1972/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 04 tháng 08 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHO HỌC SINH VÀ CÁN

Ban hành: 04/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2013

15

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2010 về cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2011-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CƠ CHẾ,

Ban hành: 22/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

16

Quyết định 1972/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Trường Đại học Trần Quốc Tuấn trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN QUỐC TUẤN

Ban hành: 28/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2010

17

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2009 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ nhà nước năm 2010 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1972/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH KẾ HOẠCH THANH

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2016

18

Quyết định 1972/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể bố trí, sắp xếp dân cư giai đoạn 2008-2015 của tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 193/2006/-TTg

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:1972/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 21 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TỔNG THỂ BỐ

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

19

Quyết định 1972/QĐ-SGTCC năm 2007 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 trực thuộc Sở Giao thông - Công chính do Giám đốc Sở Giao thông công chính ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIAO THÔNG – CÔNG CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1972/QĐ-SGTCC TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN

Ban hành: 28/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2007

20

Quyết định 1820/QĐ-NHNN năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1820/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236