Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 197/2004/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 209363 văn bản

1

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

197/2004/ND-CP,Nghị định 197 2004,Chính phủ,Bồi thường tái định cư,Hỗ trợ tái định cư,Bất động sản CHÍNH PHỦ --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 197/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2012

2

Quyết định 197/2004/QĐ-UB về chuyển công ty Công viên cây xanh thuộc Sở Giao thông công chính thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Công viên cây xanh do thành phố Hà Nội ban hành

197/2004/QD-UB,Quyết định 197 2004,Thành phố Hà Nội,Công ty Công viên cây xanh ,Công ty công viên cây xanh Hà Nội ,Công ty TNHH Công viên Cây xanh ,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

3

Quyết định 197/2004/QĐ-TTg về chế độ tài chính đối với Thông tấn xã Việt Nam trong năm ngân sách 2004 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

197/2004/QD-TTg,Quyết định 197 2004,Thủ tướng Chính phủ,Chế độ tài chính,Năm ngân sách 2004,Thông tấn xã Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

4

Quyết định 197/2004/QĐ-UB phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 3, giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

197/2004/QD-UB,Quyết định 197 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Cổ động chính trị,Quảng cáo ngoài trời,Quận 3,Quy hoạch,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

5

Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 về củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

--------------- Số: 197/KH-UBND Cần Thơ, ngày 24 tháng 9 năm 2021 KẾ HOẠCH CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 Thực hiện Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 84/2020/NĐ-CP

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

6

Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 về phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

197/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng Hà Nội,Phòng thủ dân sự về ứng phó thảm họa cháy lớn Hà Nội,Ứng phó thảm họa cháy lớn khu công nghiệ Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

7

Thông báo 197/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia sang giúp Lào thuộc Ban Xây dựng 64 do Văn phòng Chính phủ ban hành

197/TB-VPCP,Thông báo 197 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận cuộc họp về trợ cấp với chuyên gia sang giúp Lào,Trợ cấp một lần đối với chuyên gia sang giúp Lào,Giải quyết chế độ trợ cấp một lần với chuyên gia sang giúp Lào,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

8

Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

--------------- Số: 197/KH-UBND Đồng Tháp, ngày 28 tháng 6 năm 2021 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2021

9

Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 07-KH/TU về thực hiện Kết luận 92-KL/TW về "tiếp tục thực hiện Nghị quyết về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

197/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện Kế hoạch 07-KH/TU tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện Kết luận 92-KL/TW tỉnh Thừa Thiên Huế,Thực hiện Nghị quyết về chính sách xã hội Huế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2021

10

Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai

197/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Tiếp nhận thủ tục tại Trung tâm hành chính công Lào Cai,Giải quyết thủ tục tại Trung tâm hành chính công Lào Cai,Thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

11

Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

197/QD-UBND,Quyết định 197 2021,Tỉnh Kon Tum,Tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum,Tổ chức lại các đơn vị hành chính Kon Tum 2021,Sắp xếp lại các đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2021

12

Kế hoạch 197/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Quảng Bình ban hành

197/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Thực hiện công tác dân vận chính quyền tỉnh Quảng Bình,Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021,Công tác dân vận chính quyền tỉnh Quảng Bình 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

13

Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án thí điểm Tổng đài tư vấn khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2023

197/QD-UBND,Quyết định 197 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Đề án thí điểm Tổng đài tư vấn khuyến nông,Thí điểm Tổng đài tư vấn khuyến nông tỉnh Quảng Ninh,Tổng đài tư vấn khuyến nông Quảng Ninh 2021 2023 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

14

Nghị định 197-CP năm 1994 hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về tiền lương

197-CP,Nghị định 197-CP 1994,Chính phủ,Tiền lương,Bộ Luật Lao động,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 197-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1994

Ban hành: 31/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

15

Nghị quyết 197/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

197/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2020,Tỉnh Sơn La,Đầu tư dự án dự kiến khởi công mới Sơn La,Đầu tư dự án dự kiến khởi công mới,Dự án dự kiến khởi công mới trong đầu tư công Sơn La,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

16

Thông báo 197/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

197/TB-VPCP,Thông báo 197 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Quảng Ninh,Quảng Ninh tăng trưởng phát triển kinh tế,Quảng Ninh sáng tạo trong phòng chống Covid-19,Doanh nghiệp,Thương mại,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

17

Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1659/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

197/QD-UBND,Quyết định 197 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Thực hiện Quyết định 1659/QĐ-TTg tỉnh Vĩnh Long,Học tập ngoại ngữ cho cán bộ tỉnh Vĩnh Long,Học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

18

Quyết định 197/QĐ-BNG năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2019

197/QD-BNG,Quyết định 197 2020,Bộ Ngoại giao,Công bố danh mục,Lĩnh vực quản lý nhà nước ,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 197/QĐ-BNG Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2019

20

Nghị quyết 15n/2010/NQ-HĐND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 15 ban hành

15n/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 15n 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phí vệ sinh,Chế độ thu quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219